Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsvergadering gemeente Dordrecht

Datum nieuwsfeit: 01-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Dordrecht, 25 januari 2000

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de vergadering van de RAAD die op dinsdag 1 februari 2000 in de raadzaal van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.

De BURGEMEESTER van DORDRECHT

J. Noorland

Agenda:

1. Beëdigen nieuw benoemd raadslid de heer D.A. van Steensel.

2. Vaststellen notulen van de vergaderingen van 7 december 1999 en 4 januari 2000.

* 3. Mededelingen en ingekomen stukken.

* 4. Vaststellen van de nieuwe Klachtenverordening en intrekken van de Klachtenverordening van 20 december 1994 (bijl.nr. 15).

* 5. Instemmen met de jaarrekening 1998 en begroting 2000 (inclusief meerjarenbegroting 2001-2004) van het Stedelijk Dalton Lyceum (bijl.nr. 16).

* 6. Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht en intrekken Verordening huisvesting gemeente Dordrecht zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 1996 (bijl.nr. 17).

* 7. Verlenging van aanwijzingsbesluit overeenkomst met Stichting Additionele Arbeid Dordrecht (bijl.nr. 18).

* 8. Instemmen met de nieuwe organisatiestructuur van de Brandweer (bijl.nr. 19).

* 9. Overdracht van de risico's van verstrekte garanties en gemeentelijke leningen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met de bevoegdheid tot het aangaan overeenkomsten door het college van burgemeester en wethouders (bijl.nr. 20).

* 10. Vaststellen van het Verdeelbesluit Stadsvernieuwing 2000 (bijl.nr. 21).

* 11. Vaststellen van het bestemmingsplan "eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Stadscentrum" (plandeel Statenplein e.o.) (bijl.nr. 22).

* 12. Vaststellen voorbereidingsbesluit "Vissersdijk-oost" (bijl.nr. 23).

* 13. Wijzigen van de Begroting 2000 (via verzamelvoorstel) (bijl.nr. 24).

* 14. Verkoop bouwgrond aan Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij B.V. te Zoetermeer ten behoeve van de bouw van een kantorencomplex voor Wolters Kluwer Academic Publishers aan het Beverwijcksplein (bijl.nr. 25).

* 15. Verkoop bouwgrond aan Vlaanderen Onroerend Goed B.V. te Dordrecht ten behoeve van de uitbreiding van caravanbedrijf Vlaanderen aan de Leeghwaterstraat/Cornelis Lelystraat (Bedrijventerrein Amstelwijck) (bijl.nr. 26).

* 16. Verkoop bouwgrond aan PTT Post B.V. te 's-Gravenhage ten behoeve van de bouw van een sorteercentrum voor PTT Post aan de Cornelis Lelystraat (Bedrijventerrein Amstelwijck) (bijl.nr. 27).

* 17. Instemmen met

a. wijziging van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid;

b. instelling van de bestuurscommissie "Drechtstedenbestuur" (bijl.nr. 28).

* 18. Toekennen van een eenmalige subsidie aan het initiatief voor een Hospice Dordrecht e.o. (bijl.nr. 29).

* 19. Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen gehandicapten (bijl.nr. 30).

* 20. Benoemen van:

1. een lid van de Sportraad namens de biljartsport (bijl.nr. 31);

2. een lid van de commissie onderwijs en welzijn (vacature de heer E. van de Burgt);

3. een lid van de commissie financiën en grotestedenbeleid (vacature mevrouw C. den Hollander-van der Ent);

4. een lid van de commissie personeel (vacature de heer D.A. van Steensel);

5. een lid van de commissie personeel (vacature mevrouw H. Engels-van Nijen);

6. een lid van de commissie sport, recreatie, toerisme, mediabeleid en stadsvervoer (vacature de heer E. van de Burgt);

7. een lid van de commissie ruimtelijke ontwikkeling (vacature mevrouw C. den Hollander-van der Ent);

8. een lid van de commissie algemeen bestuurlijke aangelegenheden (vacature mevrouw F.A. Rouwenhorst-van GaasbeeK;

9. een plaatsvervangend lid van de commissie algemeen bestuurlijke aangelegenheden (vacature de heer J.J.W. van Dongen);

10. een plaatsvervangend lid van de commissie volkshuisvesting en wijkgericht werken (vacature de heer J.J.W. van Dongen);

11. een lid van de Regisratiecommissie privacyverordening (vacature mevrouw F.A. Rouwenhorst-van Gaasbeek);

12. een plaatsvervangend lid van de Registratiecommissie privacyverordening (vacature de heer J.J.W. van Dongen).

* Gedrukt aan de leden verzonden.

De stukken liggen voor belangstellenden op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur ter inzage op de leestafel in de hal van het Stadskantoor.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie