Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen BTW-tarief arbeidsintensieve diensten

Datum nieuwsfeit: 02-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.549 btw-verlaging

Gemaakt: 3-2-2000 tijd: 16:14


1

De Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

's-Gravenhage, 2 februari 2000

onderwerp:

Vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Harrewijn, inzake het verlaagde BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten

Geachte mevrouw,

Naar aanleiding van de bovenvermelde brief doe ik u hierbij een nota toekomen ter beantwoording van de door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de heer Harrewijn, gestelde vragen met betrekking tot het bovengenoemde onderwerp.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,


1 en 2. Ik heb kennis genomen van het bedoelde bericht. Ik heb op dit moment geen volledig inzicht hoe de kappers omgaan met de BTW-verlaging voor kappersdiensten met ingang van 1 januari 2000. Door de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie, ANKO is - ook in het met mij gevoerde overleg - steeds aangegeven dat zij de individuele ondernemers sterk zal stimuleren hun prijs aan het verlaagde BTW-tarief aan te passen omdat zij het van groot belang vindt dat het experiment slaagt. Ik ga de ontwikkelingen rond dit experiment voor alle daarbij betrokken branches uiteraard nauwkeurig volgen en in beeld brengen.


3. Indien een groot deel van de BTW-verlaging door de kappers niet zou worden doorgegeven aan de klanten, kan dit afbreuk doen aan de maatregel. Wat dit punt betreft moet ik afgaan op de voornemens van de branche-organisatie en daarnaast vertrouwen op de werking van de markt.


4. Ook met betrekking tot de andere branches die aan het experiment deelnemen geldt dat ik op dit moment niet beschik over gegevens die mij een goed inzicht verschaffen in de wijze waarop de BTW-verlaging in de consumentenprijzen wordt doorberekend, waarbij ik overigens opmerk dat niet steeds sprake behoeft te zijn van een prijsverlaging. Ook een niet-doorberekenen van kostenstijgingen in de consumentenprijzen, een vergroting van het servicepakket of een verhoging van de rentabiliteit kan een positief effect hebben op de werkgelegenheid, zij het dat uit het EIM-onderzoek naar de gevolgen van de BTW-verlaging op arbeidsintensieve diensten is gebleken dat de mate van doorberekening van de BTW-verlaging in dit verband een belangrijke variabele is. Voor alle branches geldt overigens dat ik het experiment de komende drie jaren ga monitoren en tegen het einde van 2002 zal bezien of een verlenging van de maatregel in Europees verband moet worden bepleit.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie