Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 02-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Officiële publicaties

Eindhoven, 2 februari 2000

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Stadsgids Eindhoven 2000

Openbare raadsvergadering

Commissievergadering

Gewijzigde Monumentenverordening

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Architectenwinkel geeft gratis advies

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

85/00 Burghstraat 60, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.01.2000
79/00 Bourgognelaan 29, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.01.2000
77/00 Eenoogje 1, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.01.2000
2192/99 Lodewijk Houbenstraat 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 20.01.2000
262/98 Willem de Zwijgerstraat 12, verbouwen van een berging 19.01.2000
101/00 Kronehoefstraat 46, bouwen van een schuur en plaatsen van een erfafscheiding 25.01.2000
99/00 Mecklenburgstraat 80, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.01.2000
105/00 Huizingalaan 56, bouwen van een tuinhuisje 25.01.2000 108/00 Gotthardpas 22, bouwen van een tuinhuisje 26.01.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1773/99 Marinus van Meelweg, bouwen van een bedrijfspand c.q. kantoor met magazijn 21.01.2000
526/99 Boschdijk, bouwen van een kantoorgebouw 21.01.2000 1914/99 Languedoclaan 1, uitbreiden van een woning 21.01.2000 2058/99 Poeijersstraat 65, uitbreiden van een woning 21.01.2000 90/00 Agatha Christielaan 14, uitbreiden van een woning 21.01.2000 84/00 Heezerweg 283, bouwen van een garage 20.01.2000 83/00 Azaleastraat 2, verbouwen van een woning 20.01.2000 1788/99 Dikninge 42, verbouwen van een woning 21.01.2000 2224/99 Kalverstraat 62, bouwen van een berging/hobbyruimte 20.01.2000 1471/99 Tollenslaan 13, verbouwen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 20.01.2000
75/00 Primulastraat 22, uitbreiden van een woning en verbouwen van een berging 19.01.2000
2200/99 Twickel 3, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.01.2000
87/00 Alsacelaan 64, uitbreiden van een woning 20.01.2000 80/00 Sienalaan 14, uitbreiden van een woning 19.01.2000 73/00 Burghplein 6, uitbreiden van een woning 19.01.2000 72/00 Burghplein 5, uitbreiden van een woning 19.01.2000 74/00 Dr Poletlaan 1, uitbreiden van een veldschuur 19.01.2000 88/00 Koningskinderen 3, uitbreiden van een zolderverdieping 21.01.2000
86/00 Vliststraat 31, uitbreiden van een woning 20.01.2000 1693/99 Sint Theresiaplein 11, verbouwen van een woning en bedrijfsruimte 24.01.2000
1959/99 Rouenlaan 73, uitbreiden van een woning en plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 24.01.2000
1934/99 Cherbourglaan 15, uitbreiden van een woning 24.01.2000 2277/98 Marten Frans Elkerboutlaan 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2000
2023/99 Briljant 1, bouwen van een pergola en uitbreiden van een garage/berging 24.01.2000
91/00 Lisven 18, uitbreiden van een woning 24.01.2000 94/00 Lijmbeekstraat 194, bouwen van een berging 24.01.2000 95/00 Fransebaan 96, uitbreiden van een woning 24.01.2000 1976/99 Dillenburgstraat 22, bouwen van een opslaghal 24.01.2000 96/00 Dr Cuyperslaan 86, verbouwen van een bedrijfsruimte en plaatsen van een lichtbak 24.01.2000
98/00 Hurksestraat 24, plaatsen van 2 shelters 24.01.2000 93/00 Sliffertsestraat 23, tijdelijk verbouwen van een messgebouw tot supermarkt 24.01.2000
92/00 Ruysdaelbaan 9, uitbreiden van een bedrijfsruimte 24.01.2000 102/00 Maasstraat 40, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.01.2000
100/00 Martin Luther Kingstraat 5, uitbreiden van een woning 25.01.2000
1117/99 Populierenweg 10, verbouwen van een garage tot hobby-werkkamer 25.01.2000
1761/99 Veelakker 11, bouwen van een garage/berging 25.01.2000 1983/98 Maansteen 8, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 25.01.2000
1885/99 Seinelaan 96, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.01.2000
1398/99 Eimerick 60, verbouwen van een bergingsruimte tot woonruimte en berging 25.01.2000
109/00 Laagstraat 454, uitbreiden van een woning 26.01.2000 106/00 Strijpsestraat 196, vervangen van een winkelpui 26.01.2000 110/00 Bergen op Zoomstraat 105, uitbreiden van een woning 26.01.2000 1125/99 Firmamentlaan 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.01.2000
1762/99 Hoogstraat 417, verbouwen en uitbreiden van een atelier tot atelier met opslagruimte 26.01.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL00/0008 Barrierweg 1, gedeeltelijk slopen van een basisschool 20.01.2000
SL00/0009 Nieuwe Emmasingel 23, slopen van een restaurant met kantoorruimte 21.01.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstelling/monumentenvergunning

Van 3 februari 2000 tot en met 16 februari 2000 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:


* verbouwen en renoveren van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 (937/99);
* bouwen van een winkel en bovenwoningen, Vrijstraat 16 (1051/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.


* verbouwen en uitbreiden van een woning/garage, Diamantring 94 (273/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5, lid B van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan I Blixembosch.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


* plaatsen van een lichtbak, Hoogstraat 90 (MO00/0002). Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor een monumentenvergunning te verlenen.

* bouwen van een tijdelijk semi-permanent kantoorgebouw, Dillenburgstraat 4 (1986/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op

de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

1931/99 Elzentlaan 25, bouwen van een garage/berging 20.01.2000 1503/99 Koestraat 44, uitbreiden van een woning 20.01.2000 1427/99 Batenhof/Heesakkerstraat, bouwen van 16 koopwoningen 20.01.2000
1750/99 Charlevillehof 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.01.2000
1440/99 Sprookjesbosch 25, uitbreiden van een woning 21.01.2000 1166/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 466, wijzigen bouwvergunning met het plaatsen van 3 dakkapellen in het achtergeveldakvlak inzake bouwen van een woning 21.01.2000 1124/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 556, bouwen van een woning 21.01.2000
1902/99 Centauriestraat 37, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.01.2000
2061/99 Woenselse Markt 3, verbouwen van een winkelpui 21.01.2000 1403/99 Kleine Berg 79/81, uitbreiden van een woning met een galerie 21.01.2000
1898/99 Kuiperbergstraat 19, plaatsen van een badkamerraam in de voorgevel 21.01.2000
2069/99 Professor Holstlaan 4, bouwen entreepartij wam/wad 21.01.2000 2194/99 Odysseuslaan 43, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 24.01.2000
1747/98 Limburglaan/Beemdstraat, plaatsen van een billboard 20.01.2000 2054/99 Zeelsterstraat 93a, bouwen van een tuinmuur en poort 24.01.2000
785/99 Driehoeksbos, Gand Combin, kavel 184, bouwen van een woning 24.01.2000
1620/99 Steenoven 7, plaatsen van een reclamezuil en wijzigen raam in deur 24.01.2000
1910/99 Roosenburgstraat 27, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2000
2136/98 Vesaliuslaan 9, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een woning 25.01.2000
740/99 III Blixembosch, Marcel Proustlaan, kavel 587, bouwen van een woning 25.01.2000
1973/99 Eijerven 6, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 25.01.2000
2134/99 Sagittalaan 40, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 25.01.2000
1401/99 Hurksestraat 19, bouwen van een tijdelijke kantine voor maximaal 7 maanden 25.01.2000
2084/99 Ampèrestraat 118, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 25.01.2000
752/99 Vliststraat 15, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.01.2000
2008/99 Tongelresestraat 148/150, verbouwen van een schoolgebouw 25.01.2000
2135/99 Anthony van Opbergenstraat 18, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het aanbouwen van een keuken 5.01.2000 1995/99 Woldberglaan 1, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.01.2000
2244/99 Spoorstraat 41, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.01.2000
1618/99 Meerhoven, bouwen van 85 woningen 26.01.2000 676/99 Tarasconweg 17, uitbreiden van een autowerkplaats 26.01.2000 2167/99 Waalstraat 4d en 4e, wijzigen raamindeling in voorgevel 26.01.2000
224/98 Limburglaan 1, uitbreiden van een showroom/ rijwielhandel 26.01.2000
1922/99 Wolvendijk, bouwen van r.b.s. unit (onder hoogspanningsmast nummer 29) 26.01.2000

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

2219/99 Geldropseweg 170, tijdelijk gebruik van kapel als trouwzaal en het aanleggen van parkeerplaatsen en invalidevoorzieningen 25.01.2000 564/99 Tongelresestraat, bouwen van 56 appartementen 26.01.2000

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1241/99 Bisschop Bekkerslaan 8a, verbouwen van een bouwmarkt c.q. het aanbrengen van gevelbekleding 20.01.2000
1163/99 Tarwelaan 54a t/m 58, verbouwen van een verzamelgebouw 20.01.2000
452/99 De Koppele 2, bouwen van een tijdelijk semi-permanent 1-klassig schoolgebouw voor maximaal 5 jaar 24.01.2000
311/99 Emmasingel, aanbrengen van 3 banieren aan 'De Witte Dame' 24.01.2000

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL00/0004 Eindhovenseweg 41, gedeeltelijk slopen van kleedruimte/kantine 24.01.2000
SL99/0175 Ds Theodor Fliednerstraat 5, gedeeltelijk slopen van een verzorgings-/verpleeghuis (bouwdeel b gedeeltelijk, bouwdeel a, c en v geheel) 24.01.2000

Verleende vrijstelling
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 1276/99 Bergeraclaan 8, wijzigen gebruik garage in hondentrimsalon 26.01.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Stadsgids Eindhoven 2000

Tussen 17 en 22 januari is de Stadsgids 2000 verspreid. De gids is huis-aan-huis bezorgd, met uitzondering van de adressen met een 'nee/nee sticker' op de brievenbus. Als u een 'nee/nee sticker' op uw brievenbus heeft en toch prijs stelt op een Stadsgids, dan kunt u deze gratis afhalen bij het Informatiecentrum in het Stadskantoor, openingstijden maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van
9.00-16.00 uur. Als u bezorgklachten heeft, dan kunt u zich wenden tot Suurland Falkplan, tel. 2642163.


Openbare raadsvergadering

De Eindhovense gemeenteraad vergadert op maandag 7 februari a.s. vanaf 15.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Eindhoven. De agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
* voorstel over het instellen van stadsdeelcommissies uit de gemeenteraad in het kader van gemeentelijk stadsdeelgericht werken;
* voorstel over het advies van de rekeningcommissie over het tweede en derde kwartaalbericht 1999;

* voorstel over het tekort MU Art Foundation;
* voorstel tot aanleg onoverdekte sportvoorzieningen in Meerhoven;
* voorstel over reclame- en zonnecelgevel parkeergarage Mathildelaan;
* a. initiatiefvoorstel van de fractie van de Stadspartij inzake de evaluatie van het Noodfonds,
b. voorstel inzake het initiatiefvoorstel van de Stadspartij over de evaluatie van het Noodfonds.
De volledige agenda, voorstellen en alle rapporten en verslagen die de gemeenteraad bespreekt, kunt u inzien in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Commissievergadering

De commissie voor milieu en sport komt voor een extra, openbare vergadering bijeen op dinsdag 8 februari a.s. om 19.00 uur in het Stadhuis.
De agenda vermeldt onder meer:
voorstel EK-2000 Eindhoven.
Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering in het Stadhuis, dan bent u van harte welkom.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie.
De commissie-agenda's en nota's liggen tijdens kantooruren, maandag van 09.00-19.00 en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.


Gewijzigde Monumentenverordening

Bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen ligt met ingang van 3 februari 2000 voor eenieder ter inzage de gewijzigde Monumentenverordening 1991, zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 november 1999. Deze gewijzigde Monumentenverordening is in het op 14 december 1999 uitgegeven gemeenteblad bekendgemaakt en 24 januari 2000 in werking getreden. De aanpassing van de Monumentenverordening heeft betrekking op de voorschriften betreffende de monumentencommissie.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer:
* een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een kennis-/bestuurscentrum, Professor Holstlaan 4, Philips Electronics Nederland B.V.;

* een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een opslag en kantoor voor een vochtweringsbedrijf, Rosseelstraat 4a, Het Zuiden B.V.;

* een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een bedrijf voor productie van matrassen, Looyenbeemd 3, Zevenslaper B.V.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 2 februari 2000 tot 1 maart 2000 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 259 46 03.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunning
De volgende vergunning is verleend:

* een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een paardenhouderij, Riel 8, W.G. de Groof.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 3 februari 2000 tot 16 maart 2000 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 16 maart 2000 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Autobedrijf Hans van Rooij, Hoogstraat 114-116, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

* Stichting Bevordering Contemporary Art, Den Dolech 2, kunstencentrum TUE;

* Technische Universiteit Eindhoven, Den Dolech 2, zwembad;
* Jan Stallen, Muntplein 15, glas in lood atelier;
* H.W.A. van Dijck, Van Kinsbergenstraat 37b, detailhandel en ambachtsbedrijf;

* Multipond Benelux B.V., Bovenzijde ongenummerd, opslag goederen. Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Bestemmingsplannen

Inspraak
De directeur van de dienst Stadsontwikkeling is voornemens

burgemeester en wethouders voor te stellen op het terrein tussen Kortonjo en De Weerde het woonzorgcentrum te doen uitbreiden met ±140 appartementen, een nieuwe keuken en een administratiegebouw. Als gevolg van de uitbreidingsplannen zullen er 93 verzorgingsplaatsen vervallen.
Het bebouwingsvoorstel ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 3 februari 2000 tot en met 2 maart 2000 in de leeskamer op de begane

grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage. Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en

rechtspersonen kunnen tot en met 2 maart 2000 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling,

postbus 433, 5600 AK Eindhoven.
Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is

verleend:

* 111 bomen in Meerhoven (Bosrijk) i.v.m. EOD-onderzoek;
* 35 bomen in Meerhoven (Bosrijk) i.v.m. bodemsanering, EOD- onderzoek en realisering Bosrijk;

* 66 bomen in Meerhoven (Bosrijk) i.v.m. bodemsanering, EOD- onderzoek en realisering centrumgebied Meerhoven en aanleg van het HOV-tracé.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Plannen om te bouwen of verbouwen?
Architectenwinkel geeft gratis advies

Maandag 7 februari aanstaande houdt de architectenwinkel zijn maandelijkse spreekuur in het Informatiecentrum van het Stadskantoor. U kunt er dan terecht van 16.30 tot 18.30 uur.
Medewerkers van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen en een architect, aangewezen door de BNA, afd. Eindhoven, zijn aanwezig om kosteloos informatie en advies te geven op het gebied van bouwen, verbouwen, renoveren, vergunningen en subsidies. Het eerstvolgende spreekuur na 7 februari is op maandag 13 maart 2000, eveneens van 16.30 tot 18.30 uur.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.

De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de

desbetreffende rubriek).

Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m

vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van


9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak.

De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar

op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.

De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V

Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning

vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.

Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en

5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 2 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...