Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Sociale Zaken: kleurrijk ondernemen loont meer dan ooit

Datum nieuwsfeit: 02-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Kleurrijk ondernemen loont meer dan ooit

TASKFORCE MINDERHEDEN EN ARBEIDSMARKT

PERSBERICHT

KLEURRIJK ONDERNEMEN LOONT MEER DAN OOIT

Het arbeidspotentieel in minderheidsgroepen wordt veel te weinig benut. Dit bevreemdt des te meer in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt die in vrijwel alle sectoren voelbaar is. Belangrijkste oorzaak is gelegen in wederzijdse onbekendheid van werkgevers en minderheden. Zo heeft ongeveer 80% van de ondernemers geen minderheden in dienst. Oplossingen hiervoor zijn: een overheid die zijn voorbeeldfunctie vervult, vertegenwoordigers van minderheidsgroepen in ondernemingsraden, op personeelsafdelingen en in uitzendbureaus, voorlichtingscampagnes door branche-organisaties voor hun achterban, een centraal informatiepunt voor werkgevers en het vak intercultureel management in (na)scholing van lijnmanagers en personeelswerkers. Dit zijn enkele van de in totaal 26 aanbevelingen uit het slotdocument van de Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt. De voorzitter van deze Taskforce drs. E.H.T.M. Nijpels, Commissaris der Koningin in Friesland, zal het slotdocument vanmiddag aanbieden aan de ministers De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid.

De werkloosheid onder minderheden is weliswaar in de periode 1994-1998 afgenomen van 25 naar 16%, maar nog altijd vier keer zo hoog als onder autochtonen. Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijken in de praktijk hardnekkige knelpunten te bestaan die arbeidsdeelname van minderheden bemoeilijkt. Het gaat daarbij om zaken als: onbekendheid van de werkgever over de kwalificaties van minderheden, minderheden die andere zoekkanalen gebruiken voor het vinden van werk, intermediaire instanties die onvoldoende zicht hebben op het cliëntenbestand uit minderheden, werving- en selectiemethoden die afgestemd zijn op alleen de autochtone bevolking en tussentijdse uitval onder invloed van autochtone bedrijfsculturen. Hoe hardnekkig de knelpunten zijn blijkt uit de vrijwel direkte beschikbaarheid van ongeveer 30.000 bij het arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden uit minderheidsgroepen, die (nog) niet aan de slag komen. De Taskforce geeft 26 aanbevelingen om de knelpunten aan te pakken. Deze hebben betrekking op verbetering van de beeldvorming, arbeidsmarktcommunicatie over en voor minderheden, betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, transparantie in vraag en aanbod en instroomprojecten met kwantificeerbare doelstellingen. Enkele praktische verbeteracties die worden aanbevolen zijn: committent van individuele werkgevers om minderheden op topfuncties en in traineeships te laten instromen, binnen branches specifieke projecten om vraag en aanbod van minderheden transparant te maken en mentoren voor nieuwe werknemers uit minderheidsgroepen om uitval te voorkomen.

In de Taskforce Minderheden en Arbeidsmarkt hadden naast de onafhankelijk voorzitter, de heer Nijpels, zitting drs. A.H.C. Annink, directeur-generaal management en personeelsbeleid van het ministerie van BZK, drs J.C. Blankert, oud-voorzitter van VNO-NCW, drs. J. de Boer, voorzitter MKB Nederland, mevr. Mr. J. Herweijer, algemeen directeur Makro, mevr. H.C.W. Hovers-van Lierop, voorzitter Metaalunie, N.A. Matil, area-director International Consultancy KPN, A. Troost, tot 1 januari 2000 algemeen directeur Arbeidsvoorziening, L.J. de Waal, voorzitter FNV en H. Zwarts, president-directeur Randstad Holding. Secretaris van de Taskforce was drs. C. Pot, oud-directeur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland.

Den Haag, 2 februari 2000

02 feb 00 11:53

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie