Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage CDA in debat over xenotransplantatie

Datum nieuwsfeit: 02-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Xenotransplantatie

Den Haag, 2 februari 2000

Voorzitter:

Hoe anders zou dit debat verlopen wanneer er geen sprake zou zijn van een groot tekort aan menselijke donororganen. Ik ben het met de minister eens die in 1997 stelde dat het eventueel succes van de invoering van de Wet op de Orgaandonatie de wetenschappelijke nieuwsgierigheid en het onderzoek naar de mogelijkheid van xenotransplantatie zou bekoelen. Toch durf ik haar tegen te spreken waar zij het in die inleiding had over een autonome ontwikkeling. Wanneer er geen potentiële markt zou zijn voor genetisch gemodificeerde dierorganen en weefsels lijkt het me niet dat de farmaceutische industrie door zou gaan met het investeren van al die miljarden in xenotransplantatie-onderzoek. Het gaat daar met name nog om een potentiële markt, orgaantransplantatie lijkt nog lang niet aan de orde. Andere toepassingen van xenotransplantatie lijken op kortere termijn meer te beloven. Maar ook dat onderzoek roept veel medisch-ethische vragen op, ik kom daar zo op terug. Toch wil de CDA fractie helder stellen dat er alles aan gedaan moet worden om het tekort aan menselijk donorweefsel en organen op te heffen omdat dit medisch en ethisch het meest wenselijke donorschap betreft. Ik zou de minister er dan ook toe willen oproepen om in de eerste plaats toe te zien op de naleving van de Wet op de Orgaandonatie en zich niet onmiddellijk en vooral te richten op het risicovolle alternatief van xenotransplantatie waar het orgaandonatie betreft. Toch ziet uiteraard ook mijn fractie de relevantie van dit overleg want xenotransplantatie gaat over meer dan alleen orgaandonatie. Het gaat ook over onderzoek naar het genezen van bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en suikerziekte. Vanzelfsprekend zijn ontwikkelingen in de medische wetenschap die het lijden van mensen kunnen wegnemen of verminderen toe te juichen. Hoe enthousiast zijn wij als het gaat om xenotransplantatie?
Om dierorganen, cellen en weefsels geschikt te maken voor transplantatie naar de mens is het noodzakelijk dieren genetisch te manipuleren. Daar denkt mijn fractie niet licht over. Het instrumenteel gebruiken van dieren wijzen wij af, tenzij daarmee een uitzonderlijk maatschappelijk belang mee gemoeid is. Het fokken en gebruiken van dieren met als doel het doen van onderzoek naar het verlichten van het lijden van mensen, hun leven te verlengen of hen te genezen vindt mijn fractie te rechtvaardigen met inachtneming van strikte voorwaarden omtrent dierenwelzijn en veiligheidseisen. Dit wil echter niet zeggen dat daar waar wij laboratorium-onderzoek aanvaardbaar vinden, wij ook het sein veilig geven als het gaat om toepassing van medische experimenten of therapeutische behandeling van mensen. Daar waar het gaat om deze zogenaamde klinische toepassing mag dit volgens mijn fractie alleen gebeuren onder die conditie dat het veilig is voor zowel de proefpersoon, patiënt als de volksgezondheid in haar geheel. Op dit moment kan daarvoor nog geen enkele garantie worden gegeven. Het is vooralsnog onmogelijk om potentiële ontvangers van dierlijk weefsel of organen te kunnen informeren over de mogelijke risico's voor henzelf en voor hun omgeving. De minister sprak onlangs nog over xenotranplantatie in de zin van een groeimarkt en over een autonoom proces, over vraag en aanbod. Hoewel ik hier onmiddellijk wil erkennen dat de politiek vaak achter de feiten aanloopt en slechts de normen aan de praktijk lijkt te ontlenen, kan dat wat mij betreft niet als leidend principe worden gehanteerd. Wat mijn fractie betreft is het noodzakelijk dat de politiek zich uitspreekt over de bandbreedte waarbinnen ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Het is moeilijk om gelijke tred te houden met grensverleggende ontwikkelingen, maar toch zal het streven moeten zijn deze te normeren. Gebeurt dat niet, dan geven wij ons over aan een autonoom proces waarbinnen de praktijk de norm bepaalt en de commerciële belangen de onderzoeksmogelijkheden. Xenotransplantatie is weliswaar niet alleen een Nederlandse aangelegenheid en er is dus internationale regelgeving nodig, maar het vooralsnog ontbreken daarvan mag ons er niet van weerhouden waarborgen te scheppen voor patiënten in Nederland en de Nederlandse volksgezondheid. Ondanks het feit dat positieve resultaten op diverse onderzoeksterreinen in publicaties lijken te worden aangetoond, kan daaruit niet worden geconcludeerd dat alle risico's voldoende uitgebannen zijn. Het steriel fokken en huisvesten van dieren is geen garantie voor het ontbreken van overdraagbare ziekten en virussen. Wij kennen ze doodeenvoudig nog niet een weten dus ook niet waarop gescreend zou moeten worden. Diercellen kunnen bovendien door het menselijk lichaam migreren wat nog onbekende gevolgen kan hebben. Zelfs bij het aanhangen van een dierorgaan aan het lichaam van de mens, zoals een lever die tijdelijk de functie van de menselijke lever overneemt, is kans op besmetting aanwezig. Professor Osterhaus, de adviseur van de Centrale Commissie geeft dat toe. Zeker weet je het nooit, zegt hij. Toch stelt hij dat je er met een totaalverbod niet komt. De mogelijkheden komen eraan en dan zullen ze via illegale praktijken worden aangeboden. Je moet zorgen dat je zicht houdt op de groep die eventueel besmet raakt. Hoe je dat doet is een afweging tussen de belangen van de patiënt, de risico's van besmetting en de gevolgen daarvan voor de samenleving. De CDA fractie deelt dit fatalisme niet. Wij wensen net zo min illegale praktijken maar vinden niet dat je die moet voorkomen door risicovolle praktijken toe te staan Wanneer men in het buitenland onaanvaardbare risicos wil nemen, dan wil dat niet zeggen dat wij onze normen daar dan maar aan aan moeten passen. Zou dat wel het geval zijn, dan zou dat consequent ook op andere medisch-ethische terreinen moeten gebeuren. Neem euthanasie. Juist op dat terrein wordt de minister er niet moe van om het buitenland te porberen te overtuigen van de juistheid van de Nederlandse "Alleingang". Wat vindt de minister hiervan? Welk oordeel moet gehecht worden aan de uitspraken van deze adviseur? Komt zijn mening voort uit het idee dat dan pas een echt beeld van de risico's gevormd kan worden wanneer men medisch experimenten met mensen toelaat? Hoe denkt de minister hierover? Wanneer de minister in de stukken opmerkt dat er geen garantie kan worden afgegeven dat bij brondieren geen risico's bestaan op onbekende infecties die op de ontvanger kunnen worden overgedragen, omdat nu eenmaal over onbekende virussen geen kennis kan bestaan en tevens opmerkt dat het niet uitgesloten is dat die virussen er zijn, lijkt het mij duidelijk dat onzekerheid troef is. De minister geeft aan dat er wel sprake is van informed consent, het informeren van de patiënt over de risico's die hij loopt, omdat hem verteld kan worden dat dat een onbekend gegeven is. Tja, zo lust ik er nog wel een paar. Zijn verzekeraars bereid gevonden de schadevergoeding bij het uitbreken van ziekten en de daarmee samenhangende risico's voor de volksgezondheid geheel voor hun rekening te nemen? En is het voor de patiënt in te schatten welk risico hij neemt, terwijl onderzoekers op dit moment zelf nog onvoldoende een goede inschatting daarvan maken kunnen? Mijn fractie hoort graag nog een nadere toelichting op de uitleg van dit onderdeel van de wet. Tot slot de voorliggende protocollen voor het spoelen van levers. De CCMO stelt dat het behandelen met een bioreactor in principe aanvaardbaar is wanneer aan veiligheidsaspecten voldaan wordt en een monitoringsprogrmma gevolgd wordt. Tegelijkertijd stelt de CCMO dat overdracht van ziekteverwekkers niet geheel uitgesloten kan worden. Ik citeer uit de brief van de CCMO die wij deze week hebben ontvangen: De specificaties van de varkens en de membranen die thans gebruikt worden, voldoen niet aan de strenge eisen die de CCMO stelt. Voor de CDA fractie is het dan ook nog niet duidelijk of de CCMO bedoelt met te zeggen dat het principe van een bioreactor met varkenscellen voor de kortstondige behandeling van leverfalen aanvaardbaar is inhoudt dat deze vorm van xenotransplantatie nu al zou moeten worden toegestaan. Op grond van welke overwegingen deze vorm van xenotransplantatie aanvaardbaar geacht moet worden gegeven het feit dat de strenge eisen die de CCMO stelt niet gehaald worden? Hoe groot zijn de risico's en wat voor monitoringprogramma moet de patiënt volgen? Wanneer de CCMO zegt dat de richtlijn van de Britse xenotransplantatiewerkgroep als leidraad genomen wordt, betekent dit dan dat de patiënt een leven lang onder controle gesteld wordt, het krijgen van kinderen verboden wordt en bij besmetting mensen moeten kunnen worden opgepakt? Dit zijn, voor zover mij bekend, de maatregelen die in Engeland getroffen zijn. Is dit voor de minister aanvaardbaar? Wat voor gevolgen heeft het eventuele toestaan van deze vorm van xenotransplantatie voor gevolgen voor het eventueel afkondigen van een moratorium? Kan er nog een moratorium worden afgekondigd ook op dit specifieke onderzoeksterrein nu er al twee protocollen ter beoordeling voorliggen? Mijn fractie pleit voor een volledig moratorium op alle onderzoeksterreinen waar het medische experimenten met mensen en therapeutische behandeling betreft. Is dat met dit oordeel van de Centrale Commissie nog mogelijk? Wij zetten de deur nog niet op een kier omdat het sein veilig wat ons betreft nog niet gegeven is. Ik hoor daarop graag uw reactie.

Tot zover mijn inbreng in eerste termijn.

Kamerlid: Clémence Ross-van Dorp

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...