Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Justitie op vragen over injectering asielzoeker

Datum nieuwsfeit: 02-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.563 injectering van een asielzoeker
Gemaakt: 7-2-2000 tijd: 11:14

2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 2 februari 2000

Onderwerp

Beantwoording vragen van het lid Halsema

In antwoord op uw brief van 21 december 1999, nr. 2990004440, deel ik u mede dat de vragen van het lid Halsema over de injectering van een asielzoeker worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De antwoorden worden mede namens de Minister van Defensie gegeven.

Bijgevoegd zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragensteller en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Staatssecretaris van Justitie,

Antwoorden van de Staatssecretaris van Justitie, mede namens de Minister van Defensie, op vragen van het lid Halsema inzake injectering van een asielzoeker (ingezonden op 21 december 1999, nr. 2990004440).

1.

Op 29 november 1999 is door de Koninklijke Marechaussee een poging gedaan dhr. O. B. per vliegtuig uit Nederland te verwijderen.

Dhr. O. B. verzette zich, terwijl het vliegtuig nog aan de grond stond, zeer heftig tegen zijn uitzetting door middel van het geven van kopstoten, bijten, spugen en verbaal geweld.

Hierop heeft de medisch escort, een verpleegkundige van Medicare, na overleg met de KMAR-escortecommandant besloten om in het belang van de veiligheid van de vreemdeling zelf, de escorteploeg, de leden van de bemanning en de overige passagiers twee kalmerende injecties toe te dienen.

2.

Ja.

De Commissie Van den Haak is tot het oordeel gekomen dat kalmerende middelen op verzoek van de vreemdeling en op medische indicatie kunnen worden verstrekt, maar dat gedwongen medicatie slechts kan worden gerechtvaardigd in die gevallen waarin dat naar de heersende medisch-ethische en juridische opvattingen gerechtvaardigd is. Of een medische indicatie bestaat is ter beoordeling van een in Nederland bevoegde arts.

3.

KMAR-ambtenaren die werkzaam zijn op Schiphol zijn conform de geldende districtsorder die sinds oktober 1997 van kracht is, gehouden in die gevallen waarin zij in aanraking komen met personen die kennelijke medische bijstand behoeven zulke bijstand terstond in te roepen. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien medische complicaties tijdens de vlucht niet kunnen of mogen worden uitgesloten wordt een medisch escort (arts of verpleegkundige) toegevoegd aan het KMAR personeel dat belast is met de uitzetting. De beoordeling van de medische toestand van de vreemdeling, in relatie tot de effectuering van de uitzetting, is voorbehouden aan een inrichtingsarts (verbonden aan een asielzoekerscentrum, een centrum gezondheidszorg vreemdelingen, een Huis van Bewaring of een basisgezondheidsdienst) of een politiearts op Schiphol, die voorafgaand aan het vertrek vanaf Schiphol de betreffende vreemdeling consulteert.

In het geval van dhr. O. B. is niet geheel conform de geldende districtsorder gehandeld. Dhr. O. B. is op 29 november 1999 medisch onderzocht door een arts bij de medische dienst van het Verwijdercentrum Ter Apel. Na aankomst op 29 november op Schiphol is door de dienstdoend commandant `afdeling verwijderingen` van de KMAR uit het oogpunt van preventie een medisch escort aan dhr. O. B. toegevoegd, zonder dat daarbij een politiearts is geconsulteerd. Reden voor het preventief toevoegen van een medisch escort was gelegen in het feit dat dhr. O. B. bij een eerdere uitzettingspoging op 17 november had gepoogd suïcide te plegen.

Daarnaast heeft de medische escort na overleg met de KMAR-escortecommandant, terwijl het vliegtuig nog aan de grond stond, besloten dhr. O. B. een tweetal injecties met kalmerende middelen toe te dienen, zonder consultatie van een politiearts. Dit is niet conform de aanbevelingen van de Commissie Van den Haak.

Overigens besloot de escortecommandant, na overleg met de gezagvoerder, gelet op de inmiddels sterk verslechterde orde-situatie aan boord, de uitzettingspoging te staken.

De richtlijnen van de Commissie Van den Haak en de districtsorder van de KMAR acht ik op zichzelf voldoende.

Wel zal Medicare er nog eens expliciet op gewezen worden dat gedwongen injectering in overeenstemming moet zijn met de richtlijnen van de Commissie van den Haak.

Daarnaast zal de bevelhebber van de KMAR intern uitdrukkelijk de aandacht vestigen op het belang van correcte naleving van de betreffende districtsorder, waar het de inschakeling betreft van de politiearts voor de beoordeling van de medische toestand in relatie tot de effectuering van de verwijdering.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie