Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: geen ambitie VVD en kabinet terugdringen staatsschuld

Datum nieuwsfeit: 02-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Tweede Kamerlid Balkenende in januarinummer CDV:

VVD en kabinet missen concrete ambities om de oplopende staatsschuld terug te dringen

Den Haag, 2 februari 2000

aldus prof. mr. dr. J.P. Balkenende, financieel woordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie in het zojuist verschenen januarinummer van Christen Democratische Verkenningen, het maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Balkenende: Vanuit VVD-kring wordt bij herhaling gewezen op het belang van het terugdringen van de staatsschuld. Maar wat betreft concrete beleidsdaden blijft het heel erg stil. Voor het kabinet geldt wat betreft de staatsschuld momenteel alleen de EMU-norm dat de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60% BBP. Concrete beleidsambities om de staatsschuld, die nominaal nog steeds oploopt, terug te dringen zijn er niet. De enige beleidsdaad die minister Zalm op het gebied van terugdringing van de staatsschuld heeft ondernomen is het verzoek aan de Studiegroep begrotingsruimte om de mogelijkheden van schuldreductie te verkennen. Een door het CDA ingediende motie (tijdens het debat over de Najaarsnota, medio december 1999) om driekwart van de inkomstenmeevallers te besteden aan reductie van de staatsschuld werd door minister Zalm ontraden, terwijl de VVD-fractie tegenstemde. Zo liggen de feiten. Ook het kabinet is onduidelijk over wat men met de staatsschuld wil. Juist nu het economisch zo voor de wind gaat zou een regering er een eer in moeten stellen om de generaties van morgen niet nodeloos op te zadelen met de lasten van nu. Een duidelijk politiek commitment van het huidige kabinet om de staatsschuld ook nominaal terug te dringen bestaat momenteel niet.

De staatsschuld is nooit een politieke prioriteit van de coalitiepartijen geweest. Balkenende: De staatsschuld bleef toenemen: van 369 miljard (van de rijksoverheid) in 1994 naar 419 miljard in 1998. In 2000 wordt een schuld van de rijksoverheid van 440 miljard verwacht bij een schuld van de totale collectieve sector van 528 miljard. In de verkiezingsprogrammas van PvdA, VVD en D66 werd de financiering van de lastenverlichting gewoon ten laste van het financieringstekort, en derhalve van de staatsschuld gebracht. In het CDA-verkiezingsprogramma Samenleven doe je niet alleen was dat anders: Wie de CPB-doorrekening bestudeert zal merken dat het verkiezingsprogramma van het CDA in het jaar 2002 een staatsschuld zou opleveren die zon 10 miljard lager uitkomt dan de staatsschuldontwikkeling van andere partijen, ook van de VVD.

Balkenende noemt de terugdringing van de staatsschuld niet alleen financieel noodzakelijk maar ook moreel geboden: het jaarlijks doorschuiven van miljarden moet stoppen, juist om de jonge generaties van nu in de toekomst niet onevenredig te belasten. Hiermee sluit het CDA zich aan bij het advies van de WRR in het gisteren verschenen rapport Generatiebewust beleid om de aflossing van de staatsschuld voorrang te geven.
Het duidelijkst zou een dergelijke ambitie vorm kunnen krijgen door het vaststellen van een beleidsperspectief waarin de staatsschuld over een jaar of 25 geheel is weggewerkt. Dat vergt een meerjarig financieel kader waarin jaarlijks een begrotingsoverschot dat moet dan ook een vooraf gesteld beleidsdoel zijn ten behoeve van dit doel wordt besteed.

Voor meer informatie: Thijs Jansen, telefoon 070-3424877/72. Zie hier het volledige artikel van prof. mr. dr. J.P. Balkenende

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie