Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Pax Christi over suggestie Lubbers conflict in de Molukken

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Pax Christi Nederland

REACTIE PAX CHRISTI NEDERLAND OP DE SUGGESTIE VAN DE HEER LUBBERS OVER DE KATHOLIEKE KERK, BISSCHOP VAN LUYN EN HET CONFLICT IN DE MOLUKKEN.


3 februari 2000

Pax Christi Nederland heeft via de media kennis genomen van het voorstel van de heer Lubbers om de katholieke kerk in Nederland en de voorzitter van Pax Christi Nederland, mgr. A.H. van Luyn, in het bijzonder, een rol te laten spelen bij het verrichten van goede diensten in de conflicten tussen etnische en religieuze groepen op Ambon.

Pax Christi en bisschop Van Luyn zijn van mening dat de katholieke kerk in deze gecompliceerde situatie nooit alléén een bemiddelende rol zou kunnen spelen, maar dat onderzocht zou moeten worden, in hoeverre er samen met andere kerken en de islam, goede diensten verricht kunnen worden vanuit een interreligieus samengesteld gezelschap, dat van buiten komt. Uiteraard moet dit allereerst plaatstelijk zinvol worden geacht en dient hierover ook zorgvuldig te worden gecommuniceerd met de kerken en moslimorganisaties in Indonesië als geheel. Ook van de zijde van de Indonesische regering zou er duidelijkheid moeten worden verkregen over verwachtingen.
In deze zin is Pax Christi Nederland bereid zich positief op te stellen, om, als dat voldoende nuttig en wenselijk wordt geacht, het interne vredesproces te ondersteunen, waarop in de Molukken en elders in Indonesië dringend wordt gewacht.
Een verkennend bezoek van een evenwichtig samengestelde delegatie, bestaande uit kerkelijke groeperingen en moslimvertegenwoordigers zou een eerste stap kunnen zijn.

De voorzitter van Pax Christi begrijpt dat het voorstel is ingegeven vanwege het werkbezoek dat hij van 7 tot 17 mei 1999 samen met de secretaris van Justitia et Pax, Victor Scheffers, aan Jakarta en Oost-Timor heeft gebracht. Dit bezoek vond toen plaats op uitnodiging van de bisschop van Dili, mgr. Belo.
Dit werkbezoek vond plaats in een sfeer van extreme geweldpleging, voorafgaande aan het referendum over de toekomstige status van Oost-Timor. De bisschop heeft toen uit eerste hand ervaren hoe gruwelijk de mensenrechten werden geschonden en heeft daarbij ook gewezen op de rol van de Indonesische strijdkrachten. Nadien heeft bisschop Van Luyn gepleit voor interventie door de Verenigde Naties en hij heeft verslag uitgebracht aan de Nederlandse en aan andere bisschoppenconferenties en tevens aan Vaticaanse instanties. Na het referendum is de politieke situatie ingrijpend gewijzigd, maar nog steeds bereiken Pax Christi en Justitia et Pax berichten over de moeilijke situatie, met name van Oost-Timorese vluchtelingen op West-Timor, die nog steeds gehinderd worden om terug te keren naar hun land. Voortgezette monitoring van de mensenrechten in dit gebied is geboden.

Met betrekking tot de Molukken onderkennen Pax Christi en haar voorzitter de dringende noodzaak die krachten te ondersteunen, die in staat zijn om plaatselijk een vredesproces op gang te brengen. Initiatieven die de dialoog en verzoening tussen etnische en religieuze groepen weer mogelijk maken zijn daarbij wenselijk. Hier kunnen, gezien hun expertise, kerkelijke vredesorganisaties als Pax Christi in beeld komen.
Maar ook de geweldplegingen zelf moeten worden gestopt en de daders worden bestraft. Dat is primair een verantwoordelijkheid voor de Indonesische overheid.

Er dienen zich in vergelijking met de situatie op Oost-Timor twee belangrijke verschillen aan:

In de eerste plaats was Oost-Timor bezet gebied en was er druk nodig van de internationale gemeenschap om Indonesië te bewegen zich uit Oost-Timor terug te trekken. De Molukken moeten volgens de maatstaven van de internationale gemeenschap worden beschouwd als een integraal onderdeel van Indonesië.
In de tweede plaats is Oost-Timor een overwegend katholiek land, terwijl op de Molukken de protestantse kerken de belangrijkste christelijke denominatie vormen en het conflict zich afspeelt met moslims, die zowel oorspronkelijk van de Molukken afkomstig zijn, als daarheen zijn geëmigreerd. Deze onderscheidingen, ook de verschillende houdingen binnen de Indonesische strijdkrachten ter plaatse ten aanzien van de conflicten, en de belangrijke rol die criminele groepen in de geweldplegingen spelen, maken tezamen de "ongestructureerdheid" uit van het conflict, waar de heer Lubbers, na zijn gesprek met president Wahid, over sprak..

Contactpersonen:
Jan Gruiters,
Gied ten Berge.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie