Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Pax Christi Nederland steunt coalitie-protest Oostenrijk

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Pax Christi Nederland

Persberichten


PAX CHRISTI NEDERLAND STEUNT AKTIE PAX CHRISTI OOSTENRIJK TEGEN COALITIE TUSSEN DE ÖVP EN DE FPÖ.

Pax Christi Nederland en andere Pax Christi secties in Europa ontvingen van Pax Christi Oostenrijk de onderstaande oproep om mee te gaan in het protest tegen de coalitie tussen de ÖVP en de rechts-extremistische FPÖ. Pax Christi is ontstaan als een reactie op de verschrikkingen van de Tweede Oorlog in Europa, en geeft daarom graag gehoor aan de oproep.

Het is de bedoeling dat u uw e-mail boodschap stuurt aan een van de adressen, die Pax Christi Oostenrijk daarvoor heeft geselecteerd. Wij roepen op tot een waardig, beheerst protest.

Hieronder vindt u de brief met de oproep, de adressen en een verklaring van Pax Christi Oostenrijk. Laat ze even weten dat u hebt meegedaan!

Dear friends!

We would like to ask you to send the text above to some important representatives of Austrian party ÖVP, which is in charge to start a coalition with Jörg Haider's FPÖ:
Please send e-mails to the mentioned adresses:

ÖVP-Party leader Dr. Wolfgang Schüssel:
(Wolfgang.Schuessel@oevp.at)

Minister Dr. Martin Bartenstein:
(Martin.Bartenstein@oevp.at)

Minister Elisabeth Gehrer
(Elisabeth.Gehrer@oevp.at)

Minister Dr. Werner Fasslabend
(Werner.Fasslabend@oevp.at)

Minister Mag. Wilhelm Molterer
(Wilhelm.Molterer@oevp.at)

State-Sekretary Dr. Benita-Maria Ferrero-Waldner Benita.Ferrero-(Waldner@oevp.at)

Copy to:

Chancellor Dr. Viktor Klima (Socialdemokrats)
(viktor.klima@spoe.at)
FACE="Comic Sans MS" SIZE=2>

Dr. Jörg Haider (FPÖ):
(joerg.haider@fpoe.at)
FACE="Comic Sans MS" SIZE=2>

Dr. Alexander van der Bellen (Green Party)
(vd.bellen@gruene.at)
FACE="Comic Sans MS" SIZE=2>

FACE="Comic Sans MS">

Adres:

Österreichische Volkspartei

Lichtenfelsgasse 7


1010 Wien

Österreich

Pax Christi gegen Regierungsbeteiligung der FPÖ

Die derzeit in Österreich entstandene politische Situation hat sehr viel mit der Neupositionierung der ÖVP zu tun. Diese Neupositionierung steht im offensichtlichen Widerspruch zu den Wahlaussagen. Die Androhung eines Ganges in die Opposition hatte viele Wähler dazu veranlasst, die ÖVP zu wählen, um eine Neuauflage der großen Koaltion zu ermöglichen. Tatsächlich wird nun sowohl der Gang in die Opposition als auch eine Neuauflage der großen Koaltion beiseite geschoben und damit der Wählerwille verfälscht. Dies um den lang gehegten Wunsch nach der Führung in der österreichischen Politik und der Kanzlerschaft zu realisieren.

Wir bedauern, dass die ÖVP im Begriffe ist, eine Koaltion mit einer Partei, die sich nicht klar gegenüber Rassismus und Nationalsozialmus abgrenzt, einzugehen. Bei den derzeitigen Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ spielt eine klare Abgrenzung gegenüber Ausländerfeindlichkeit, dem Rechtsradikalismus und dem Hofieren mit nationalsozialistischem Gedankengut offensichtlich kaum eine Rolle.

Die ÖVP nimmt scheinbar in Kauf, die FPÖ, die in ganz Europa als rechtsextreme Partei gilt, den Weg zur Regierungsmacht zu ebnen.

Wir fordern die ÖVP auf, die Grundsatzentscheidung nochmals zu überdenken.

Mit freundlichen Grüßen

CC
: Dr. Viktor Klima, Dr. Jörg Haider, Dr. Alexander van der Bellen SIZE=2>


-----------------------------------
Pax Christi Österreich
Mengerstraße 23, 4040 Linz - Austria
Tel. (0732) 24 40 11 - 67, Fax: -72
e-mail:
oefd@khg-heim.uni-linz.ac.at

Besuchen Sie unsere Homepage !!!
SIZE=2>http://www.khg-heim.uni-linz.ac.at/pax

TEKST VAN DE BRIEF AAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE VAN DE TWEEDE KAMER VAN BUITENLANDSE ZAKEN INZAKE TSJETSJENIË

Utrecht, 16 november 1999.

Zeer geachte leden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken,

Zoals bekend worstelt de Nederlandse regering, zoals vele anderen, met de vraag welke mogelijkheden bestaan om het beleid van de Russische regering t.a.v. Tsjetsjenië tot bezinning te brengen. Dat met woorden alleen niets bereikt wordt is inmiddels duidelijk. Uit- of afstel van de tweede tranche van het IMF stand-by krediet is de belangrijkste harde optie die genoemd wordt. Daartegen wordt aangevoerd:
1. dat het om een boekhoudkundige operatie zou gaan (de tweede tranche dient ter aflossing van oudere schulden en zal van de ene naar de andere bankrekening in Washington gaan)

2. dat het de default van Rusland zal teweegbrengen en de Russische economie onherstelbaar zal schaden

3. dat het IMF geen politieke criteria hanteert.

Pax Christi Nederland staat over het algemeen huiverig tegenover economische sancties, omdat de ervaring leert dat daarmee al te vaak bevolkingen worden getroffen zonder dat de politieke doeleinden worden bereikt. Het niet uitbetalen van het stand-by IMF krediet kan echter niet zomaar als een economische sanctie worden gezien. Het gaat in dit geval eerder om het vermijden van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Zoals bekend, heeft de Russische regering ervoor gekozen om de defensie-uitgaven structureel te verhogen, en hebben alle belangrijke presidentskandidaten hierover hun voldoening uitgesproken. Over de vraag hoe de Tsjetsjeense campagne gefinancierd wordt, antwoordt Poetin dat daarvoor - niet-gespecificeerde - extra budgetinkomsten gevonden zijn. Dat laatste is de vraag, maar hoe dan ook wordt de oorlog uit het staatsbudget betaald, hoe dan ook zal de rekening in de miljarden dollars gaan lopen, en hoe dan ook vormt het IMF-krediet een directe ontlasting van dit budget. Dat de tweede tranche van de ene naar de andere bankrekening in Washington overgemaakt wordt, doet niets af aan het feit dat het een storting in de Russische staatskas is, met als bedoeling het budget in evenwicht te houden. Het is toegekend omdat een financiële ineenstorting gevreesd werd als Rusland zijn internationale afbetalingen uit eigen middelen zou moeten verrichten. Door nu te kiezen voor een enorme stijging van de militaire uitgaven, te vergelijken met de omvang van het IMF-krediet, en dat te betalen uit eigen inkomen, haalt de Russische regering zelf de logica achter dit IMF krediet onderuit. De conclusie lijkt onafwendbaar dat het IMF-krediet op zichzelf niet meer noodzakelijk is, maar wel de financiële ruimte schept om oorlog te voeren.

Nederland heeft zich de afgelopen weken in diverse internationale fora actief opgesteld en aangedrongen op scherpe veroordelingen van de Russische politiek in Tsjetsjenië. Desalniettemin wil de regering zijn stemrecht in het bestuur van het IMF gebruiken ten gunste van een toekenning van de tweede tranche aan Rusland. Pax Christi meent dat Nederland daarmee medeplichtig wordt aan de oorlogsmisdaden, die, zo bevestigde de Amerikaanse regering onlangs, dagelijks door het Russische leger in Tsjetsjenië worden gepleegd. Het valt met de beste wil van de wereld niet in te zien hoe uitbetaling van de tweede tranche de stabiliteit in Rusland kan bevorderen terwijl de regering de eigen bevolking met ballistische raketten bestookt, terwijl de vele tienduizenden burgers die in Grozny vastzitten door de legerleiding ter dood lijken te zijn veroordeeld. ("In Grozny zitten alleen nog terroristen", en "We zullen alle terroristen elimineren", aldus de bevelhebber van west- Tsjetsjenië.

Ten onrechte probeert men vast te houden aan de idee dat Rusland al hervormend op weg is een vrije, verantwoordelijke, stabiele staat te worden. President Clinton toonde gisteren nog hoezeer het Amerikaanse beleid los is komen te staan van de werkelijkheid, door te beweren dat zich in Rusland een "monumentale democratische revolutie" voltrekt. In plaats daarvan volgt de Russische regering een koers van desintegratie-van-binnen-uit. Tsjetsjenië is geen perifeer incident dat genegeerd kan worden. De oorlog vormt op het moment het hart van het desintegratieproces. Als de Russische veiligheidselite beloond wordt voor zijn ramkoers, voor zijn op economisch en politiek catastrofale beleidkeuzes, en het westen steeds weer zelfs bereid blijkt de door de Russische regering schade te vergoeden, zal dat Rusland op termijn bepaald niet stabieler maken. Als men vanuit Moskou naar het westen kijkt, ziet men geen enkele reden om in mensen te investeren in plaats van in wapens. Wie betoogt dat een de Russische regering nog radicaler zal worden van westerse oppositie, vergeet hoe radicaal zij al is geworden van westerse toegeeflijkheid.

Pax Christi Nederland roept de leden van vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer op om er tijdens de behandeling van het Tsjetsjenië dossier op woensdag 17 november op aan te dringen dat Nederland tegen uitbetaling van de tweede tranche van het IMF krediet zal stemmen, en zich zal inzetten daarvoor andere stemgerechtigde landen mee te krijgen.

Ook roept Pax Christi op om erop aan te dringen te voorkomen dat de aanstaande OVSE-top een farce zal worden door onder de huidige omstandigheden de voorbereide verklaring over de mensenrechten aan te nemen. Als de OVSE wil staan voor stabiliteit, vrede en universele waarden, als het meer wil zijn dan een inhoudsloos diplomatiek vergadercircuit, zal een politieke oplossing voor de oorlog in Tsjetsjenië de inzet van de top te Istanboel moeten zijn.

Rusland moet niet geïsoleerd worden. Wel moeten we constateren dat de Russische regering weinig behulpzaam is bij de bevorderen van vrede en welvaart. Het ligt daarom voor de hand om de bestaande hulpprogramma's die direct ten goede komen aan waardevolle initiatieven, voort te zetten of uit te breiden, maar om de programma's die via de Russische regering uitgevoerd worden te heroverwegen. Prioriteit zou verder moeten worden gegeven aan een regionaal ontwikkelingsplan voor zowel het noordelijke als het zuidelijke Kaukasusgebied. De Nederlandse regering zou op de komende OVSE-top steun kunnen vragen voor deze laatste benadering.

Pax Christi is immer bereid nadere vragen over de toestand in de noordelijke Kaukasus te beantwoorden.

Hoogachtend

Egbert G.Ch. Wesselink
Tel: 030 233 3346 / Mobiel: 062 062 6756

Persbericht:
Aandacht voor Soedan noodzakelijk na 16 jaar oorlog

Eerste radio uitzending in zuid Soedan gaat met Kerst de lucht in Op Eerste Kerstdag gaat in zuid Soedan het eerste zuid Soedanese radio programma onder de naam 'Voice of Hope' de lucht in. De NCRV, Pax Christi en de Wereldomroep steunen dit radio station. Een medewerkster van Pax Christi bracht gedurende vijf weken een bezoek aan zuid Soedan en Nairobi (Kenia) om o.a. de radio programma's voor te bereiden. De Raad van Kerken in het zuiden van Soedan hebben de verantwoordelijkheid voor de uitzendingen op zich genomen. In zuid Soedan is geen elektriciteit en radio's zijn schaars. Binnenkort zullen daarom met steun van Wilde Ganzen 2000 opwindbare radio's verspreid worden in zuid Soedan. Straks worden in dorpen in zuid Soedan radio clubs opgericht en gaan journalisten op de fiets in hun streek het nieuws vergaren. In Kampala zit de studio van waaruit de eindredacteur de radioberichten verstuurt naar Madagaskar. Daar zendt de Wereldomroep de programma's uit zodat heel zuid Soedan bereikt wordt, dwars over militaire grenzen heen.

Vrouwen in zuid Soedan spreken zich uit tegen bombardementen van Soedanese regering
Dit bezoek aan zuid Soedan viel samen met een trauma counselling training die Pax Christi in samenwerking met Memisa opzet voor vrouwen in zuid Soedan. Vrouwen in zuid Soedan willen zich meer uitspreken over vrede en mensenrechten. Maar in veel dorpen in zuid Soedan zijn vrouwen analfabeet en te getraumatiseerd om hun stem te laten horen. Pax Christi medewerkers gaven de trainingen samen met trainers van de Sudanese Women's Voice for Peace. In twee dorpen kon de training uiteindelijk worden gerealiseerd. In drie dorpen was het onveilig vanwege bombardementen en etnische spanningen.
Niemand is getuige van het oorlogsleed van burgers in zuid Soedan. Er bestaat geen Waarheid- en Verzoeningscommissie. De vrouwen hebben met elkaar hun oorlogsverhalen gedeeld en waren elkaar getuigen. Zo zijn deze vaak ongeletterde vrouwen met een resolutie naar buiten gekomen. Een van de belangrijkste punten die ze noemden was de veroordeling van bombardementen door de Soedanese regering op burgerdoelen. Dit heeft het afgelopen jaar onopgemerkt door de buitenwereld maandelijks plaatsgevonden. Pax Christi was zelf getuige van de gevolgen van een Soedanese bommenwerper boven Narus, een dorp in zuid Soedan. Het bombarderen van burgerdoelen is in strijd met de Conventie van Genève.
In februari zal de training ook in de andere dorpen plaatsvinden.

Dreiging nieuwe humanitaire crisis in zuid Soedan Waarnemers waarschuwen voor een nieuwe humanitaire crisis nu het droge seizoen weer aanvangt. In de olie gebieden in het noorden van zuid Soedan wordt nu al hevig gevochten. Inwoners zijn uit de, in het oliegebied gelegen, dorpen verdreven door bombardementen en regeringsgezinde grondtroepen. Mensenrechten zijn daarbij op grote schaal geschonden. Waarnemers waarschuwen voor nieuwe voedselnood onder de ontheemden.

De oorlog in zuid Soedan heeft sinds het begin in 1983 2 miljoen mensen het leven gekost en 5 miljoen mensen zijn ontheemd. In 1998 zijn 80.000 mensen om het leven gekomen als gevolg van de hongersnood.

Voor meer informatie: Yvonne Heselmans, Pax Christi en Simon Simonse, Pax Christi

Patriarch Sabbah van Jeruzalem, nieuwe president van Pax Christi

Patriarch Michel Sabbah De internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi heeft vandaag Patriarch Michel Sabbah van Jeruzalem gekozen tot haar nieuwe internationaal president. Michel Sabbah is de opvolger van kardinaal Danneels die sinds 1990 internationaal president was. De verkiezing vond plaats in Amman tijdens de tweejaarlijkse 'international council' waar Pax Christi-secties uit 20 landen bijeen zijn. Vanaf woensdag brengen de conferentiegangers een bezoek aan Jeruzalem. De keuze van Sabbah laat zien dat Pax Christi haar werk verder wil uitbreiden en intensiveren in andere gebieden van de wereld. De Patriarch van Jeruzalem is de eerste niet-Europeaan die deze functie bekleedt. De tweede internationale president van Pax Christi was de Nederlander kardinaal Alfrink.

Patriarch Michel Sabbah is geboren in Nazareth in 1933. In 1959 begon hij met zijn studie Arabische filologie aan de Universiteit van St. Joseph in Beirut. Vijf jaar later werd hij verantwoordelijk voor het jongerenwerk in het diocees van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem. In 1968 werd Sabbah hoogleraar Arabische letterkunde en Islamologie in Djibouti . In 1970 werd hij benoemd tot parochiegeestelijke van de Christus Koning kerk van Amman . Drie jaar later behaalde hij zijn Ph. D. in de Arabische filologie aan de Sorbonne in Parijs.

In 1987 werd Michel Sabbah gekozen tot Latijns Patriarch van Jeruzalem. Hij is lid van de Assemblee van katholieke Patriarchen van de Oriknt en was tot kort geleden President van de Raad van Kerken van het Midden-Oosten.

Sinds 1988 schreef hij verschillende pastorale brieven. Hij spreekt vloeiend Arabisch, Engels, Frans, Italiaans en Hebreeuws. Hij is actief betrokken bij politieke en mensenrechten onderwerpen in het Midden Oosten, in het bijzonder in het Heilige Land.

Zijn theologische positie zou kunnen worden gekarakteriseerd als 'politiek bewust' van de situatie in het Heilige Land, 'actief' in het verdedigen van zijn politiek onderdrukte Palestijnse volk en tegelijkertijd 'open' voor de behoeften en problemen van de Israëlische samenleving. Patriarch Michel Sabbah staat bekend om zijn grote belangstelling voor interreligieuze dialoog. Onlangs nog, heeft hij zich ingezet om spanningen te helpen oplossen tussen moslims en christenen in Bethlehem en tussen joden en christenen in Nazareth. Deze kwaliteit blijkt in het vredeswerk in verschillende delen van de wereld waar Pax Christi werkzaam is, van steeds grotere betekenis te worden.

Mgr. Ad van Luyn Pax Christi Nederland wordt op de conferentie in Amman vertegenwoordigd door bisschop Ad van Luyn s.d.b. en Jan Gruiters. Zij hebben patriarch Sabbah uitgenodigd voor een bezoek aan ons land tijdens de Vredesweek van 2000, die als thema zal hebben: 'Jeruzalem, stad van vrede'.

De Nederlandse delegatie keert a.s. zondag 4 juli terug naar Nederland.
Inlichtingen: Pax Christi secretariaat, tel 030 2333346.

Persberichten van ouder datum

* Bezoek van vier Serviërs aan Nederland in de Vredesweek bij de vredesweek 1999

* Pax Christi bezocht deze dagen Belgrado en Prishtina
* Britse kardinaal Hume niet betrokken bij vrijlating Pinochet
* Jubileumviering van Pax Christi Nederland , Utrecht, eind november
1998

* 15.000 briefkaarten over kleine wapens & kindsoldaten door Pax Christi met scholieren uit Lelystad aangeboden aan minister Van Aartsen. Utrecht 12 november 1988

* Pax Christi verklaring inzake bombardementen op Servië. Utrecht, 7 oktober 1998

* Verklaring Pax Christi Nederland inzake mogelijke militaire interventie in Irak. Utrecht, 13 februari 1998
* Fred van Iersel Algemeen Secretaris van Pax Christi. Utrecht, 23 oktober 1997reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...