Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar klacht Sophia-ziekenhuis ondeugdelijk

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persberichten 2000

Den Haag, 3 februari 2000

ONDERZOEK INSPECTIE NAAR KLACHT OVER SOPHIA-ZIEKENHUIS ONDEUGDELIJK

Het onderzoek dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 1996/1997 heeft verricht naar een klacht van ouders van drie kinderen over de behandeling in de Kliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, was ondeugdelijk. Dit oordeelt de Nationale ombudsman, mr. R. Fernhout, in een gisteren verschenen rapport naar aanleiding van een klacht van één van de ouders. De Inspectie had op basis van dit onderzoek dan ook geen stellige conclusies mogen trekken over de methoden die de Kliniek toepaste om het gedrag van kinderen beheersbaar te houden, het zogenoemde 'bundelen' en het opsluiten in 'rustig-maakkamertjes'.

In 1996 dienden ouders bij het Sophia Kinderziekenhuis en bij de Inspecteur voor de Gezondheidszorg te Rijswijk klachten in over de behandeling van hun kinderen in de zogenoemde Blauwe Groep van de Kliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, die zich bezighoudt met dagbehandeling van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Naar aanleiding van een aangifte van mishandeling van één van de ouders, verzocht ook de officier van justitie de Inspecteur om een onderzoek in te stellen, dit met het oog op een eventuele strafvervolging. De belangrijkste klacht van de ouders ging over het gebruik van methoden om het gedrag van de kinderen beheersbaar te houden: met name het volgens hen te pas en te onpas 'bundelen' van kinderen en het alleen opsluiten in 'rustig-maakkamertjes'. Bij het 'bundelen' ging een pedagogisch medewerker volgens de ouders op de rug van het kind zitten en hield zijn armen vast, terwijl een andere medewerker een washandje of tissue voor de mond van het schreeuwende kind hield totdat het stil was. Bij een andere variant werd het kind op een stoel gezet en trok men zijn armen achter de leuning.

onvoldoende ingespannen

De Nationale ombudsman stelt voorop dat van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een klachtenprocedure een actieve opstelling mag worden verwacht. Het klachtonderzoek moet erop gericht zijn de feiten vast te stellen, op basis waarvan een oordeel kan worden gegeven over de gegrondheid van de klacht. In dit geval ging het om ernstige klachten, afkomstig van ouders van drie kinderen uit drie verschillende gezinnen. Bovendien had het openbaar ministerie om een onderzoek verzocht.
Het onderzoek van de Inspectie bestond uit het ter reactie voorleggen van de klachten van de ouders aan het Sophia Kinderziekenhuis, en het brengen van een bezoek aan de Kliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het weerwoord van het ziekenhuis werd vervolgens weer ter commentaar voorgelegd aan de ouders. Het verslag van het inspectiebezoek kregen de ouders niet te zien.
De - deels tegenstrijdige - reacties vanuit de kliniek op de klachten liet een groot aantal vragen onbeantwoord en riepen tal van nieuwe vragen op. Zo bleek uit geen van de stukken op welke wijze, hoe vaak en onder welke omstandigheden het `bundelen' precies werd toegepast. Daarnaast werden er tegenstrijdige uitspraken gedaan over het al dan niet alleen opsluiten van kinderen in de `rustig-maakkamer', en stond er in het dossier van één kind een "opsomming van bundelingen" terwijl door medewerkers gesteld werd dat hij beter niet gebundeld kon worden omdat hij er angstig van werd. Ook verschillende beweringen over één van de betrokken pedagogisch medewerkers, die de toon zou hebben gezet voor een strafcultuur, riepen vragen op. De Inspecteur had volgens de Nationale ombudsman dan ook nader onderzoek moeten doen. Zo had het in de rede gelegen dat hij de ouders had uitgenodigd voor een gesprek, en het verslag van het inspectiebezoek aan hen had voorgelegd. Ook had hij met de ouders moeten overleggen of het zin had de betrokken kinderen te horen. Verder had hij er niet zonder meer vanaf mogen zien om de bekritiseerde pedagogisch medewerker te horen, tegen wie een ontslagprocedure was gestart.
Daarnaast had de Inspectie naar het oordeel van de Nationale ombudsman in breder verband onderzoek moeten doen naar de toepassing van de methode van het 'bundelen', bijvoorbeeld door inschakeling van een deskundige. Een Belgische hoogleraar, wiens mening door één van de ouders was gevraagd, heeft de beschreven praktijk scherp veroordeeld. De Nationale ombudsman vindt het onbegrijpelijk dat de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg pas in november 1999 de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft gevraagd om een oordeel over het 'bundelen'.

geen stellige conclusies

De Inspectie voor de Gezondheidszorg achtte de klacht over het 'bundelen' en opsluiten van de kinderen slechts in "juridisch-procedureel" opzicht gegrond. Er waren ten onrechte geen protocollen voor deze methoden, en het toepassen ervan zou beter in de dossiers moeten worden vastgelegd.
Er was volgens de Inspecteur echter geen sprake geweest van strafbare feiten (mishandeling) en geen aanleiding om nadere maatregelen te nemen. Uit de afsluitende brief van de inspecteur over de klacht blijkt op geen enkele wijze waarop hij dit eindoordeel heeft gebaseerd. Gezien het ontoereikende feitenonderzoek en het gegeven dat de onderzoeksbevindingen zoveel tegenstrijdigheden bevatten en vragen opriepen, had de Inspecteur volgens de Nationale ombudsman op dit punt niet zulke stellige conclusies mogen trekken.

De volledige tekst van dit rapport is te vinden op deze website: Rapport nummer 2000/032 - ONDERZOEK INSPECTIE NAAR KLACHT OVER SOPHIA-ZIEKENHUIS ONDEUGDELIJK
© 1998 De Nationale ombudsman

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie