Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Baan Company kwartaalsverslag Vierde Kwartaal 1999

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

BAAN COMPANY

Baan Company Kwartaalsverslag Vierde Kwartaal 1999

Resultaten in overeenstemming met voorlopige schatting

Barneveld, Nederland en Herndon, Virginia, 3 februari /PR Newswire / - Baan Company N.V. (Nasdaq: BAANF, ASE BAAN) maakte vandaag de resultaten bekend van het vierde kwartaal en het op 31 december afgelopen boekjaar. De omzet voor het vierde kwartaal 1999 steeg met 9% tot $143 miljoen, in vergelijking met $131 in het vierde kwartaal 1998. Het nettoverlies over het vierde kwartaal 1999 bedroeg ($ 236) miljoen oftewel ($1.06) per aandeel, in vergelijking met een netto verlies van ($295) miljoen oftewel ($1.45) per aandeel, zoals gepubliceerd voor het vierde kwartaal 1998. De algehele inkomsten stemmen overeen met de voorlopige ramingen gepubliceerd op 4 januari 2000.

'Hoewel wij ons nog steeds bewegen op een terrein met vele uitdagingen zijn wij bemoedigd door het recordaantal licentietransacties geboekt in het vierde kwartaal, de eerste daaruit voortvloeiende toename van licentieopbrengsten in 1999 en wat betreft onze cashpositie en effectenbalans die op de hoogste stand van het jaar afsloot', aldus Pierre Everaert, interim-ceo. 'Bovendien zal de strategische herstructurering onze doorlopende kostenstructuur met een bedrag van mogelijk $25 miljoen per kwartaal verlagen als bijdrage voor de terbeschikkingstelling van financiële middelen voor onze investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en Customer Support ook in toekomst.'

De licentie-opbrengsten in het vierde kwartaal 1999 bedroegen $49 miljoen, 92% toename ten opzichte van dezelfde periode in afgelopen jaar en 37% toename ten opzichte van het derde kwartaal. De inkomsten uit onderhoud en service bedroegen $94 miljoen voor het vierde kwartaal 1999, vergeleken met $106 miljoen in het vierde kwartaal 1998.

Inbegrepen in het nettoverlies over het vierde kwartaal 1999 is een eenmalig bedrag van $168 miljoen in samenhang met de eerder aangekondige strategische herorganisatie van de maatschappij. Dit bedrag bestaat uit afschrijvingen op de activa, activiteiten die met de herstructurering samenhangen, toename van voorzieningen en reserveringen en andere eenmaal optredende kosten. De meeste van deze kosten zijn non-cash kosten en bestaan uit het volgende:

$36 miljoen afschrijvingen op goodwill en andere immateriële activa en herstructureringskosten in samenhang met een 4% reductie van personeel en het sluiten van 14 filialen.

$14 miljoen voor afschrijvingen van gekapitaliseerde kosten voor software ontwikkeling.

$55 miljoen voor hogere voorzieningen en reserves.

$12 miljoen in samenhang met de annulering van voor de toekomst geplande marketingprogramma's, afschrijvingen op andere activa en additionele eenmalige kosten.

$17 miljoen reservefonds inkomstenbelasting om baten geboekt op vroegere verliezen gebaseerd op verwachte winsten op te kunnen vangen.

Bij deze eenmaal optredende kosten heeft het bedrijf nog $23 miljoen verlies geleden door toename van kosten en investeringen volgens plan gedurende het vierde kwartaal gezien de verwachte verbetering in inkomstenprestatie. Deze additionele kosten ontstonden door advertentiecampagnes, evenementen voor klanten, marketingprogramma's, hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en activiteiten voor klantenservice, tegelijk met hogere bedrijfskosten in samenhang met verscheidene acquisities die gedurende het derde kwartaal 1999 afgesloten werden.

Cash en courante effecten waren op op 31 december 1999 goed voor een bedrag van $197 miljoen, het hoogste saldo in 1999. De cash flow voor de bedrijfsactiviteiten bedroeg ($9) miljoen. De debiteurenbalans verbeterde doordat het aantal dagen uitstaande verkoop met 34 daalde tot 112 dagen. Het bedrijf had aan het einde van het jaar geen leningen op korte termijn uitstaan. De uitgestelde inkomstennamen met $59 miljoen toe tot $151 miljoen.

De netto-omzet over het jaar eindigend op 31 december 1999 bedroeg $635 miljoen, tegenover $736 miljoen in 1998. De licentie-inkomsten in 1999 beliepen op $205 miljoen (1998: $336 miljoen) en de inkomsten uit onderhoud en service kwamen uit op $ 430 miljoen (een stijging van $31 miljoen vergeleken met het jaar tevoren). Deze stijging hing samen met een toename van 36% van de onderhoudsinkomsten, terwijl de inkomsten uit consultancy op hetzelfde niveau bleven en de inkomsten uit opleiding en training een lichte daling vertoonden.

Het nettoverlies kwam uit op $289 miljoen of -$,34 per aandeel (inclusief de eenmalige kosten ten bedrage van $168 miljoen), tegenover een nettoverlies van $315 miljoen of -$1,59 per aandeel over 1998. Evenals andere ondernemingen in de bedrijfsapplicatiemarkt ondervond ook Baan de negatieve gevolgen van de milleniumkwestie. Andere factoren die de resultaten negatief hebben beïnvloed zijn onder meer de uitwerking van het herorganisatieprogramma op de verkoop en de toegenomen concurrentiedruk.

'Verkoopprestatie is één van de grootste uitdagingen voor het bedrijf', zegt Pierre Everaert. 'Daarom heb ik als interim-ceo hoge prioriteit gegeven aan het invullen van centrale functies in de verkoop. In samenhang daarmee is de benoeming van Mike Shinya tot Executive Vice President of Worlwide Sales te zien, evenals de benoeming van Paul Daly tot President voor Noord- en Zuidamerika. In de afgelopen twee weken hebben deze twee nieuwe executives forums met de verkoopteams van Europa, Noord- en Zuidamerika geleid. Samen met Tom Erickson, President van het Aziatisch-Pacifische gebied, vormen zij een team met de vereiste leiderschapskwaliteiten voor de voor ons liggende uitdaging in de sector verkoop in het komende jaar.'

In december 1999 kreeg Baan nog eens een kapitaalinjectie van $10 miljoen van Fletcher International Limited. Baan heeft tot op heden in verscheiden afleveringen $210 miljoen financiering gebaseerd op deze overeenkomst ontvangen en in principe zou het bedrijf nog eens een beroep kunnen doen op een bedrag van $215 miljoen. Het bedrijf heeft Lazard Frères ingeschakeld om te helpen bij het aantrekken van extra middelen en het evalueren van strategische alternatieven voor de lange termijn.

Hoogtepunten van het bedrijf
In het laatste kwartaal van 1999 en de eerste maand van 2000 heeft Baan onder meer de volgende successen behaald:

een record van meer dan 700 licentietransacties met nieuwe en bestaande klanten, mede dankzij cross-selling en de verkoop van nieuwe e-commerce producten. Het bedrijf heeft ook een groot aantal implementaties gerealiseerd van BaanERP 5.0 en andere producten.

Invulling van centrale managementfuncties: Pierre Everaert als interim-ceo, Rob Ruijter als Chief Financial Officer, Mike Shinya als Executive Vice President Worldwide Sales, Paul Daly als President van Noord- en Zuid-amerika en Charles Callahan als Senior Vice President Global Consulting (vervanger van Andrew Nash die het bedrijf onlangs heeft verlaten).

Aanzienlijk toegenomen klanttevredenheid blijkens een onafhankelijk onderzoek onder klanten van Baan. Het aantal klanten dat als referentie kan worden opgegeven groeide duidelijk in de loop van het jaar.

BaanWorld '99 in Wenen. Dit evenemenet werd bezocht door meer dan 3000 klanten, partners en werknemers uit Europa, Noord- en Zuidamerika en het Aziatisch-Pacifische gebied. Tijdens BaanWorld '99 heeft Baan diverse nieuwe producten en diensten aangekondigd, die aantonen dat Baan een vooraanstaande positie inneemt in de business-to-business e-commerce-markt.

Aankondiging van beschikbaarheid van Baan e-procurement 2.0, een weboplossing waarmee klanten de kosten van indirecte inkoop drastisch kunnen verlagen.

Een begin gemaakt met de levering van Baan Enterprise Solutions, een geïntegreerde oplossing voor synchronisatie van bedrijfsprocessen in verschillende functionele domeinen. Deze oplossing maakt e-fulfillment mogelijk in 'enterprise communities'. Baan Enterprise Solutions stelt bedrijven in staat processen te stroomlijnen - van bestelling tot levering - en tegelijkertijd voorraden te beperken en fulfillment-termijnen te verkorten. Tot de suite behoren onder meer BaanFrontOffice, Baan Supply Chain en BaanERP 5.0c (de nieuwste versie van Baans Enterprise Resource Planning-softwareproduct).

Aankondiging, samen met Microsoft, dat BaanERP 5.0c een van de eerste bedrijfsapplicaties is die 'directory-enabled' zijn voor het besturingssysteem Microsoft Windows 2000. Tijdens BaanWorld '99 bekrachtigden Microsoft en Baan bovendien hun samenwerking op het gebied van e-enabled bedrijfsoplossingen.

Aankondiging van het Baan OpenWorldIntegration Framework, een bedrijfsintegratie-architectuur op basis van de Extensible Markup Language (XML). Dit framework maakt nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven mogelijk en optimaliseert de traditionele Internet-gebaseerde business-to-business commerce. Baan OpenWorld is het eerste integratie-framework dat speciaal is ontwikkeld voor productiebedrijven die via het Internet willen samenwerken en zo hun winstgevendheid willen verbeteren.

Aankondiging van Baan.agility, klantgerichte services die via het Web worden aangeboden. Deze services zijn beschikbaar in een nieuwe, op samenwerking gerichte webomgeving waar klanten en teams van Baan gezamenlijk alle stadia van implementatietrajecten doorlopen.

Introductie van twee aanvullingen op de Supply Chain Solutions Order Promising 2.0 voor orderacceptatie. Deze twee oplossingen bieden geavanceerde 'supply chain' mogelijkheden en logistieke functionaliteit waarmee productiemedewerkers de doorstroom kunnen verbeteren, voorraden laag kunnen houden, de supply chain overzichtelijker kunnen maken en de service aan de klant aanzienlijk kunnen verbeteren.

Aankondiging van de beschikbaarheid van de Baan Business Intelligence Suite (BaanBIS). BaanBIS stelt klanten in staat gegevens uit de meest uiteenlopende informatiebronnen te verzamelen, waaronder Baan-bedrijfsapplicaties, legacy-systemen en externe gegevensbronnen, en die onder te brengen in een datawarehouse dat beslissingen ondersteunt en omvangrijke mogelijkheden voor analyses te bieden heeft.

Baan Company
Het in 1987 opgerichte Baan Company (Nasdaq: BAANF, ASC: BAAN) levert wereldwijd bedrijfsoplossingen. Het product- en dienstenaanbod van Baan Company bestaat uit geïntegreerde services en op componenten gebaseerde applicaties, die de gehele 'value chain' van ondernemingen bestrijken: zo levert Baan applicatie voor e-commerce, Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management en Corporate Knowledge Management. De oplossingen van Baan Company, geïmplementeerd op meer dan 15.000 customer sites wereldwijd, dragen bij aan strategische groei, verbetering van bedrijfsprocessen, meer flexibilitiet en minder complexiteit.

Baan Company heeft een dubbele hoofdzetel in Barneveld, Nederland en Herndon, Virginia en is op het World Wide Web te vinden onder www.baan.com

Uitdrukkingen in deze persverklaring die de woorden 'denkt', 'verwacht' 'gaat ervan uit' e.d. gebruiken, zijn uitdrukkingen op de toekomst gericht, binnen het kader van de Securities Exchange Act 1934, met aanvoegsels, en zijn derhalve onderheving aan een aantal risoco's en onzekerheden die resultaten sterk kunnen beïnvloeden. Actuele resultaten kunnen zodoende in hoge mate verschillen ten aanzien van verwachtingen, schattingen of aangenomen feiten die in deze uitspraken voorkomen. Typische risico.s en onzekerheden kunnen gevonden worden in Baan Company's publikaties, zoals geregistreerd bij de U.S. Securities and Exchange Commission (incl. de meest recente Form 20-F en 6-K).

'Baan' is een geregistreerd handelsmerk voor Baan Company, en iedere vorm van handel, productnaam of servicenaam die in deze persmededeling genoemd wordt en de naam 'Baan' gebruikt is een handelsmerk en/of bezit van Baan Company. Alle andere namen van bedrijven, producten en dienstverleningen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

BAAN COMPANY N.V.

geconsolideerde balans
(in bedragen van duizend)

31 december 1999 31 december 1998

ACTIVA

Courante effecten
Cash en courante effecten $196,665 $206,831 Debiteurenpositie, netto $178,455 $252,129 Inkomstenbelasting debet $ 4,569 $ 45,045 Verdere courante effecten $ 61,017 $ 73,329 TOTAAL

COURANTE EFFECTEN 440,706 577,334

Onroerend goed en
inrichting, kosten 123,447 129,267 zonder opgelopen
afschrijvingen (86,102) (66,569) netto onroerend goed
en inrichting 37,345 62,698 kosten software
ontwikkeling, netto 62,430 52,644 andere niet-courante
effecten 11,087 52,156 TOTAAL

EFFECTEN $614,389 $823,151

PASSIVA en AANDEELHOUDERS EFFECTEN
Courante passiva
Leningen op korte termijn $188 $523 Crediteurenpositie en
andere courante passiva 202,043 261,566 Inkomstenbelasting
te betalen 24,925 43,441 uitgestelde winst 136,067 147,933 TOTAAL

COURANTE PASSIVA 363,223 453,463

Leningen op lange termijn 189,041 191,013 Op lange termijn
uitgestelde winst 15,069 17,831 Andere passiva op
lange termijn 38,036 4,084 Algemene aandelen
en additioneel
gedeponeerd kapitaal 565,475 393,599 Opgelopen deficit (524,427) (235,261) Opgelopen aanpassing
vertaling (32,028) (1,578) AANDEELHOUDERS

AANDELEN 9,020 156,760

TOTAAL PASSIVA en
AANDEELHOUDERS

AANDELEN $614,380 $823,151

BAAN COMPANY N.V.

geconsolideerde cijfers operationeel bedrijf (in cijfers van duizend, behalve bedragen per aandeel) kwartaal einde 31 december boekjaar einde 31 december

1999 1998 1999 1998

netto inkomsten:
licentie-inkomsten $49,211 $25,608 $204,619 $336,378 onderhoud en
service-inkomsten 94,138 105,523 430,131 399,271 totaal netto-inkomsten143,349 131,131 634,750 735,649

kosten inkomsten:
kosten licentie-
inkomsten 18,753 9,781 59,787 30,741 afschrijvingen van
gekapitaliseerde
software 47,505 0 47,505 9,600 kosten voor onderhoud
en service 83,753 82,523 331,206 302,063 totaal kosten 150,011 92,304 438,498 342,404

bruto winst (6,662) 38,827 196,252 393,245

operationele en
eenmalige kosten:
verkoop en marketing 54,849 91,702 168,779 272,497 onderzoek en
ontwikkeling (r&d) 35,470 38,894 134,733 151,369 alg en administratie 84,168 73,360 137,703 156,148 eenmalige uitgaven 35,604 140,501 36,028 145,301 Totaal operationele en
eenmalige kosten 210,091 344,457 477,243 725,315 operationele inkomsten
(verlies) (216,753)(305,630) (280,991) (332,070) andere inkomsten
(uitgaven), netto (2,753) (3,188) (8,175) (3,122)

inkomsten (verlies)
voor belasting (219,506)(308,818) (289,166) (335,192) voorzieningen voor
inkomstenbelasting (16,699) 14,099 0 20,00

netto inkomsten
(verlies) $(236,205)(294,719) $(289,166) $(315,192)

netto inkomsten
(verlies) per aandeel
basis $(1.06) $(1.45) $(1.34) $(1.59) verwaterd $(1.06) $(1.45) $(1.34) $(1.59) aandelen gebruikt in
computerverwerkte
bedragen per aandeel:
basis 223,551 203,100 215,760 198,519 verwaterd 223,551 203,100 215,760 198,519

Contactpersoon: Dave Spille, Investor Relations, of Mark Wabschall, Investor Relations, +1 703-234-6275, of (ir@baan.com), allen bij Baan Company; of Judith Ingleton-Beer, Public Relations, +44-1780-721433, of (jingletonbeer@iba.co.uk). of Dan O'Leary, +1 202-828-8819, of (press@baan.com), beiden Baan Company

04 feb 00 15:28

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...