Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rekenkamer over controle en toezicht op ESF-subsidies

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Algemene Rekenkamer

Controle en toezicht op ESF-subsidies vergt nog grote krachtsinspanning
3 februari 2000

Bij een groot deel van de werkgelegenheidsprojecten die in 1997 met subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werden uitgevoerd, was sprake van onregelmatigheden. Dit is mede het gevolg van onvoldoende aandacht bij Arbeidsvoorziening het bij ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Voor de nieuwe planperiode 2000-2006 stelt de Europese Commissie f 3,7 miljard beschikbaar voor ESF-subsidies. Goed toezicht op de besteding van dit bedrag vergt nog een grote krachtsinspanning, ter voorkoming dat zich opnieuw onregelmatigheden voordoen. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Controle en toezicht op ESF-subsidies, dat zij vandaag publiceert. De Rekenkamer verrichtte het onderzoek op verzoek van de minister van SZW.

Nederland ontving in de periode 1994-1999 circa f 2 miljard EU-geld (f 350 miljoen per jaar) voor ESF-doelstelling 3, die is gericht op de bestrijding van langdurige werkloosheid. De Rekenkamer onderzocht het financieel beheer bij ESF3-projecten die in 1997 subsidie ontvingen. De meeste projectadministraties bleken onvoldoende op orde, waardoor vaak niet kon worden vastgesteld wie aan een project hadden deelgenomen, waaruit de deelname had bestaan of hoeveel een project precies had gekost. In sommige gevallen had de subsidie volgens de Rekenkamer, wegens de ernst van de administratieve tekortkomingen, niet eens verstrekt mogen worden. De bevindingen van de Rekenkamer sluiten aan bij hetgeen de minister van SZW in september 1999 aan de Tweede Kamer heeft gemeld.

Aan de geconstateerde problemen liggen verschillende oorzaken ten grondslag. De Europese regelgeving was onduidelijk en op nationaal niveau onvoldoende helder uitgewerkt. Arbeidsvoorziening gaf te weinig voorlichting aan projectuitvoerders over wat wel en niet was toegestaan. Ook ontbrak het aan centrale regie en was de beschikbare informatie over de uitvoering onder de maat. Overigens was Arbeidsvoorziening, behalve verantwoordelijk voor de uitvoering van en controle op de ESF-regeling, zelf de grootste subsidieaanvragers. Het ministerie van SZW heeft zich bij het toezicht op Arbeidsvoorziening te afwachtend en te afstandelijk opgesteld.

In de periode 1994-1997 is er op alle niveaus onvoldoende aandacht geweest voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Maatregelen ter verbetering van controle en toezicht zijn steeds achteraf genomen en hebben tot nu toe weinig effect gesorteerd. Organisatorische problemen waar Arbeidsvoorziening in 1997 mee kampte waren eind 1999 nog steeds niet opgelost en de effecten van het nieuwe controlebeleid uit 1997 waren eind 1999 nog niet zichtbaar.

Ook bij ESF-doelstelling 4, gericht op het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, bleken de projectadministraties niet op orde en ontbrak een samenhangend beleid ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Wel was de aanpak bij deze regeling, die het ministerie zelf uitvoert, veel systematischer. De afhandeling van de subsidies verloopt echter traag.

De Rekenkamer meent dat de gesignaleerde problemen zich, mede door de onduidelijk en ruim geformuleerde Europese regelgeving, ook bij de diverse andere Europese subsidies, zoals bij de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, kunnen voordoen.

De Rekenkamer concludeert dat ESF in de nieuwe planperiode zowel bij het ministerie van SZW als bij Arbeidsvoorziening veel meer aandacht moet krijgen. De minister is verantwoordelijkheid voor de juiste besteding van de subsidies in Nederland en dient daartoe actiever toezicht te houden. Met Brussel moet overleg plaatsvinden over onduidelijkheden in de regelgeving en de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik moet meer samenhangend worden aangepakt.

De minister van SZW en Arbeidsvoorziening nemen de diverse aanbevelingen van de Rekenkamer over. Desalniettemin benadrukt de Rekenkamer dat er nog veel te doen is en dat de tijd dringt: in de loop van dit jaar dient de uitvoering van de nieuwe ESF-subsidies immers al ter hand te worden genomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie