Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie Economische Zaken over GOM

Datum nieuwsfeit: 03-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

de Vreeze/Dinkla
Datum
Uiterste verzenddatum
Verzendwijze
1-2-2000
3-2-2000
Aan
Informatiekopie aan
Medeafdoening van ons kenmerk
de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 1a
2513 AA 's-GRAVENHAGE
Archief, Stas
Medeparaaf en datum
wnd SG Bruinsma
DGES Bemer
AEP Ollongren
WJZ Linthorst
DiVo Van Diepen
Datum
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Bijlage(n)

3-2-2000
FD/ALG/00003525
Onderwerp
Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Bezoekadres
Doorkiesnummer
Telefax
Bezuidenhoutseweg 30

070 - 379 7135

070 - 379 7747
Hoofdkantoor
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101

2500 EC 's-Gravenhage
Telefoon (070) 379 89 11
Telefax (070) 347 40 81
Telex 31099 ecza nl
Telegramadres ecza gv
X-400 adres S=EZPOST/C=NL/A=400NET/P=MIN EZ
Internetadres (ezpost@minez.nl)
Verzoeke bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden
27016 Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) nr. 1 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 3 februari 2000

In de zomer van 1999 confronteerde de nieuwe directie van de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij mij met de mogelijkheid van grote financiële tegenvallers. De directie van de GOM besloot toen om KPMG Forensic Accountants een onderzoek te laten verrichten. Beide grootaandeelhouders (Ministerie van Economische Zaken en de Provincie van Gelderland) besloten hierop tot het opzetten van een nader onderzoek door een niet eerder bij de GOM betrokken accountant (i.c. Arthur Andersen). Middels de brieven d.d. 4 juni 1999 (EZ-99-315), 30 juni 1999 (EZ-99-412), 16 november 1999 (vertrouwelijk), 22 november
1999 (EZ-99-745) en 25 januari 2000 (EZ-2000-44) heb ik de vaste commissie voor Economische Zaken geïnformeerd over de situatie bij de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Daarbij gaf ik in de brief van 4 juni 1999 aan dat er sprake was van onregelmatigheden en mogelijk van laakbaar gedrag

De onderzoeken van KPMG Forensic Accountants en Arthur Andersen zijn beide afgerond. Het KPMG FA rapport heb ik u op 16 november 1999 vertrouwelijk toegezonden. Van het Arthur Andersen rapport heb ik op
26 januari vertrouwelijk een concept gestuurd. Bijgevoegd vindt u het definitieve eindrappport *). Kort samengevat zijn de conclusies van Arthur Andersen als volgt:

Ontoereikend toezicht van de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC heeft nagelaten op essentiële punten eenduidig beleid te formuleren waardoor het toezicht houden bemoeilijkt werd. Door een adequate toetsing van ter beschikking staande informatie en uit signalen van de Staat had de RvC kunnen blijken dat de directeur het vastgestelde beleid schond.

De (vorige) directeur heeft in een aantal gevallen gehandeld in strijd met de van toepassing zijnde regels. De directeur bemoeilijkte het toezicht door niet altijd even toegankelijk en/of tijdig informatie te verstrekken. In een aantal gevallen gaat het gebrek aan verantwoording zover dat niet meer objectief is vast te stellen wat eigenlijk heeft plaatsgevonden. Bij gebrek aan beschikbare verifieerbare gegevens kan Arthur Andersen wat betreft mogelijke belangenverstrengeling geen eenduidige uitspraak doen.

Onduidelijk optreden van de aandeelhouders van de GOM. Dit is mogelijk het gevolg geweest van een gebrek aan eensluidende visie van de twee grootaandeelhouders. De Staat propageerde vanaf 1995 een strakke naleving van de formele regels, terwijl de Provincie regionale belangen liet prevaleren.

Uit beide rapporten komt duidelijk het beeld naar voren dat inderdaad sprake is geweest van laakbaar gedrag van de vorige directeur en voorts dat de RvC als toezichthouder tekort is geschoten. Het verwijt van Arthur Andersen ten aanzien van een gebrek aan eenduidige aansturing door de aandeelhouders neem ik ter harte. Er zijn weliswaar heldere afspraken tussen Rijk, Provincie en directie van de GOM in de vorm van een beleidsinstructie, maar gelet op de directere betrokkenheid van de provincie bij de economische ontwikkelingen in de regio is enig verschil van inzicht over door de vennootschap te nemen risico's wel verklaarbaar.

Een ander element vormt de rol van de accountant bij de GOM. Het onderzoek van Arthur Andersen had mede een oordeel kunnen omvatten over de kwaliteit van de werkzaamheden van de externe accountant. Dat oordeel is nog niet gegeven want daarvoor bleek nader onderzoek nodig te zijn. Maar, naar het oordeel van Arthur Andersen, doet dit geen afbreuk aan de conclusies van hun onderzoek. Alle betrokkenen zijn namelijk door Arthur Andersen op hun eigen verantwoordelijkheden beoordeeld.

De onderzoeken van KPMG Forensic Accountant en Arthur Andersen hebben bijgedragen aan een beter inzicht in de financiële positie van de vennootschap. Het beeld op dit moment is kort samengevat:

Volgens de voorlopige jaarrekening bedraagt het verlies van de GOM over 1998
f 29,5 mln. Naast een verlies op exploitatie is dit veroorzaakt door omvangrijke voorzieningen op participaties en aangegane verplichtingen. Het eigen vermogen is daardoor gehalveerd tot f 30 mln.

Voor het bij de GOM ontstane liquiditeitstekort is een (tijdelijke) oplossing gevonden door middel van bankfinanciering.

Inmiddels heb ik als grootaandeelhouder samen met de Provincie besloten voorlopig niet over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening 1998. Reden hiervoor is onzekerheid over Europese subsidiegelden. De kans is aanwezig dat de GOM gehouden wordt hier een deel van terug te betalen. De huidige directie van de GOM heeft inmiddels een nader onderzoek laten verrichten, waarvan de uitkomst nog door mij moet worden bestudeerd. Bovendien hebben beide grootaandeelhouders ook besloten niet over te gaan tot décharge van de RvC en de directie in verband met het gevoerde toezicht, respectievelijk beleid. De RvC is inmiddels zelf afgetreden.

Belangrijk is nu te bezien hoe we verder gaan. Met de Provincie ben ik overeengekomen om de vennootschap te vragen alsnog een onafhankelijke beoordeling van de rol van de accountant te doen verrichten. Bovendien zal ik er bij de vennootschap op aandringen om te onderzoeken of langs civielrechtelijke weg mogelijkheden aanwezig zijn om de schade die door de vennootschap tengevolge van de eerder geconstateerde onregelmatigheden en het laakbaar gedrag is geleden te verhalen. Enkele bevindingen van Arthur Andersen zijn daarnaast van dien aard dat zij mij aanleiding geven om in overleg te treden met het Openbaar Ministerie te Arnhem, om door het Openbaar Ministerie te laten bezien of een strafrechtelijke onderzoek gerechtvaardigd is.

Ten slotte zal ik gezamenlijk met de Provincie snel een nieuwe en daadkrachtige (interim) RvC aanstellen, die gezamenlijk met de huidige directeur de noodzakelijke corrigerende en herstellende maatregelen zal nemen en de GOM in staat zal stellen haar reguliere taken in de provincie weer op te pakken. Dit ook uiteraard tegen de achtergrond van de algemene beleidsdiscussie die ik momenteel voer over de regionale ontwikkelings-maatschappijen en waarover de Staatssecretaris van Economische Zaken u deze zomer een brief zal sturen.

minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...