Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over blindengeleidehonden

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.554 blindengeleidehonden

Gemaakt: 4-2-2000 tijd: 15:2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Februari 2000
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Smits(PvdA), Eisses-Timmerman (CDA), en Hermann (GroenLinks) over blindengeleidehonden (2990005240).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Antwoorden op kamervragen van Smits(PvdA), Eisses-Timmerman (CDA), en Hermann over blindengeleidehonden. (2990005240)


1.
Is het u bekend dat de wachttijd voor een blindengeleidehond de twee jaar dreigt te naderen?


1.
Bij alle blindengeleidehondenscholen in Nederland is sprake van een wachtlijst. De omvang van de wachtlijst is verschillend per geleidehondenschool. In de Regeling College voor zorgverzekeringen blindengeleidehonden 2000 is een nieuw artikel 3a opgenomen. Op grond van dit artikel worden verzekerden verzocht, indien zij zich aanmelden bij een geleidehondenschool voor een geleidehond, zich tevens ter registratie bij het College voor zorgverzekeringen (voorheen Ziekenfondsraad) aan te melden. Aan de geleidehondenscholen is verzocht de wachtlijsten beschikbaar te stellen aan het College voor zorgverzekeringen. Middels beide registraties zal worden getracht de exacte omvang van de totale wachtlijst te bepalen.


2.
Herinnert u zich uw antwoord op de vragen van 12 april 1999 van de leden Eisses-Timmerman en Rietkerk over de quoteringsregeling inzake het opleiden c.q. afleveren van blindengeleidehonden en de wachtlijsten?


2.
Ja. Ik wil daaraan toevoegen dat de quoteringsregeling niet tot extra groei van de wachtlijsten heeft geleid. Middels registratie van verzekerden die in aanmerking wensen te komen voor de voorziening blindengeleidehond zal de wachtlijstproblematiek bij blindengeleidehonden helder worden.


3.
Heeft de Ziekenfondsraad het in antwoord aangekondigde onderzoek naar wachtlijsten inmiddels afgerond? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo neen, hoe lang duurt het voor de resultaten bekend zijn?


3.
Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 1. Het streven is aan het einde van het eerste kwartaal 2000 een helder inzicht over de omvang van de wachtlijst te hebben.


4.
Aan welke kwaliteitseisen moeten blindengeleidehonden en scholen voor blindengeleidehonden voldoen?


4.
Aan het ontwikkelen van kwaliteitseisen van geleidehondenscholen zal dit jaar worden gewerkt. Daarbij zal worden bekeken welke eisen aan deze scholen kunnen worden gesteld.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie