Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minder landbouwbedrijven in Belgie, maar steeds grotere

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Instituut voor de Statistiek België

Steeds minder landbouwbedrijven, maar steeds grotere

Land- en tuinbouwtelling op 15 mei 1999

Ieder jaar geeft de telling een nauwkeurig overzicht van de karakteristieken van de Belgische bedrijven. Tussen 15 mei en 15 juni moeten de verantwoordelijken van de bedrijven de oppervlakte van hun teelten en het aantal dieren aangeven bij het gemeentebestuur. De resultaten van het jaar 1999 bevestigen de continue afname van het aantal landbouwbedrijven (-1.741 ten opzichte van 1998). Tussen 1990 en 1999 stijgt de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf van 16 tot 22 ha.

Oppervlakte van de teelten: minder granen, meer bieten en aardappelen

In 1999 werd ongeveer 60% van de oppervlakte cultuurgrond ingenomen door voedergewassen, 20% door graangewassen, 10% door nijverheidsgewassen en iets minder dan 5% door aardappelen en tuinbouwgewassen.

De slechte weersomstandigheden eind 1998 hebben de inzaai van de wintergranen verstoord, waardoor de totale oppervlakte granen daalt met 12%. De vrijgebleven gronden werden ingenomen door aardappelen (+7.981 ha) en nijverheidsgewassen, waarbij de oppervlakte suikerbieten toeneemt met 6.945 ha.

De veestapel: concentratie van de productie

Het is belangrijk te weten dat de landbouwtelling heeft plaats gehad op 15 mei 1999, d.w.z. vóór de waarschijnlijke impact van de dioxinecrisis.

De rundveestapel blijft min of meer stabiel (-0,2%) ten opzichte van 1998 maar het aantal rundveehouders daalt met 3,6%. Het gemiddeld aantal runderen per rundveebedrijf stijgt van 56 dieren in 1990 tot 78 dieren in 1999.

De varkensstapel is vooral geconcentreerd in het Vlaams Gewest, ondanks een gevoelige toename van de stapel (+8,3%) in het Waals Gewest. Op nationaal niveau daalt het aantal varkenshouders met 8,1% tussen 1998 en 1999, bij een stijging met 1% van de stapel. Het gemiddeld aantal varkens per varkensbedrijf stijgt van 332 dieren in 1990 tot 703 dieren in 1999.

Het aantal hennen en vleeskippen stijgt met 2,3% tussen 1998 en 1999. De toename is hoog in het Waals Gewest (+35,6%), terwijl de stapel in het Vlaams Gewest stabiel blijft (+0,1%).

Voornaamste kenmerken van de Belgische landbouw op 15 mei 1999 en evolutie ten opzichte van 1998
Rubriek België Vlaams Gewest Waals Gewest
Aantal bedrijven 63.927 -2,7% 42.377 -2,6% 21.510 -2,8% Oppervlakte cultuurgrond (ha) 1.393.765 +0,2% 636.477 +0,1% 756.560
+0,3%
Plantaardige producten (ha)
Voedergewassen 814.127 +1,0% 373.829 +1,2% 440.014 +0,8%
- waarvan blijvend grasland en tijdelijke weiden 623.447 +0,3% 244.014
-0,0% 379.256 +0,5%
Granen voor de korrel 282.021 -12,0% 109.452 -14,3% 172.328 -10,5%
- waarvan wintertarwe 162.193 -22,9% 46.914 -38,0% 115.158 -14,4% Nijverheidsgewassen 135.731 +10,7% 45.996 +9,6% 89.646 +11,2%
- waarvan suikerbieten 101.191 +7,4% 37.603 +7,4% 63.528 +7,4% Aardappelen 66.612 +13,6% 44.676 +13,2% 21.881 +14,6% Tuinbouwgewassen 62.175 +7,1% 49.340 +6,3% 12.812 +10,4%
- groenteteelt 38.192 +11,2% 27.725 +11,0% 10.459 +12,0%
- fruitteelt 17.715 +1,1% 16.227 +0,9% 1.484 +4,0%
- sierteelt 6.268 +1,2% 5.388 +0,9% 869 +3,2% Dierlijke producten
Totaal aantal runderen 3.085.170 -0,2% 1.584.548 -0,6% 1.500.143 +0,3%
- waarvan melkkoeien 607.652 -1,8% 333.395 -1,3% 274.192 -2,3%
- waarvan zoogkoeien 510.343 +3,5% 185.003 +2,7% 325.274 +3,9% Aantal rundveehouders 39.821 -3,6% 23.517 -3,8% 16.304 -3,3% Aantal varkenshouders 7.705.627 +1,0% 7.371.688 +0,7% 333.937 +8,3% Aantal houders van varkens 10.957 -5,4% 9.508 -4,9% 1.449 -8,1% Pluimvee (hennen en vleeskippen) 39.314.510 +2,3% 36.045.272 +0,1%
3.268.788 +35,6%

- waarvan vleeskippen 24.202.407 +4,8% 21.851.234 +2,6% 2.350.843
+30,3%

- waarvan leghennen 12.164.749 +0,8% 11.376.411 -1,5% 788.338 +53,7%

Evolutie van enkele kenmerken van de Belgische landbouw sedert 1990 Rubriek 1990 1992 1994 1996 1998 1999

Aantal bedrijven
87.810 81.044 75.542 69.756 65.674 63.927
Oppervlakte cultuurgrond (x 1.000 ha) 1.357 1.345 1.365 1.375 1.391
1.394
Voedergewassen (ha) 774.692 776.272 782.464 811.389 806.197 814.127 Granen voor de korrel (ha) 334.555 310.672 309.412 294.828 320.452 282.021
Nijverheidsgewassen (ha) 127.646 120.762 119.416 127.647 122.649 135.731
Aardappelen (ha) 48.270 58.189 51.590 61.402 58.631 66.612 Tuinbouwgewassen (ha) 49.197 52.552 52.951 53.747 58.046 62.175 Totaal aantal runderen (x 1.000) 3.249 3.229 3.252 3.243 3.090 3.085 Aantal rundveehouders 58.205 53.571 49.528 45.321 41.304 39.821 Totaal aantal varkens (x 1.000) 6.700 6.823 7.089 7.225 7.632 7.706 Aantal varkenshouders 20.189 15.607 13.975 12.613 11.578 10.957 Pluimvee (hennen en vleeskippen) (x 1.000) 26.553 26.848 30.783 35.265 38.413 39.315

Meer gedetailleerde resultaten zijn ter uwer beschikking (downloadbaar bestand, 36 KB). De volledige resultaten voor België en de ventilatie per gewest, landbouwstreek en provincie zullen weldra beschikbaar zijn bij onze informatie- en documentatiecentra.
Voor methodologische inlichtingen: contacteer Elisabeth Draelants (tel: +32 2.548.66.38 - fax : +32 2.548.66.70).

Top of page
Persberichten

Laatst gewijzigd op: 04/02/2000 © 1998/2000 NIS, Ministerie van Economische Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie