Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen werving buitenlandse politieagenten

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.567 werving van buitenlandse politieagenten
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 16:35


2

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 februari 2000

Onderwerp:

Schriftelijke vragen van Rietkerk, Van de Camp, Atsma (CDA) over de werving van buitenlandse agenten

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Rietkerk, Van de Camp en Atsma (CDA), kenmerk: 2990005230, betreffende de werving van buitenlandse agenten.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, a.i.,

R.H.L.M. van Boxtel

Antwoord vraag 1:

Ja.

Ik hecht er aan om alvorens nader in te gaan op de andere vragen die zijn gesteld ten algemene iets te zeggen over publieke uitlatingen van politiefunctionaris-sen in het algemeen en korps-chefs in het bijzonder, zoals recentelijk gedaan in diverse nieuwjaarstoespraken. De politie treedt op in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag (artikel 2 Politiewet 1993). Dat geldt ook voor de korpschef. Bovendien heeft de wetgever bij de totstandkoming van de Politiewet
1993 de korpschef nadrukkelijk gepositioneerd in een hiërarchische ondergeschiktheid aan de korpsbeheerder (artikel 24 Politiewet 1993). Een en ander laat onverlet dat de korpschef, gelet op zijn specifieke kennis van het politiemétier, in de praktijk een belangrijke adviserende rol met het oog op de politiek-bestuurlijke besturing van de politie vervult.

In lijn met het decentrale karakter van het politiebestel is in het systeem van de Politiewet 1993 niet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar in de eerste plaats de korpsbeheerder ten volle verantwoordelijk voor het doen en laten van de aan hem hiërarchisch ondergeschikte korpschef, ook waar het gaat om publieke uitlatingen van deze hoogste ambtenaar van het korps. Het regionale college kan de korpsbeheerder terzake ter verantwoording roepen (artikel 30 Politiewet 1993). Ideeën en voorstellen die de korpschef heeft, kunnen via de reguliere weg door de korpsbeheerder onder de aandacht worden gebracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik ben dan ook van oordeel dat, gelet op de formele ondergeschiktheid aan de gezagsdragers en de korpsbe-heer-der, politiefunctionaris-sen in het algemeen en korps-chefs in het bijzonder een zekere terughoudendheid past in publieke uitlatingen, bijvoorbeeld tijdens nieuwjaarsrecepties.

De diverse uitlatingen van de korpschefs dienen naar mijn oordeel dan ook niet de lading te krijgen als zouden zij reeds voorgenomen beleid betreffen, dat wordt gedragen door de gezagsdragers en de korpsbeheerder. Om die reden beantwoord ik de vragen over deze uitlatingen met de nodige terughoudendheid.

Antwoord vraag 2:

Zoals uw Kamer bekend is worden in het Project Personeelsvoorziening Politie (PPP) zaken die de werving, de selectie en de opleiding van nieuw politiepersoneel betreffen, met het politieveld nader uitgewerkt. Eén van de zaken die ten aanzien van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden nader worden onderzocht betreft de eis van Nederlanderschap die aan executieven, bijzondere ambtenaren van politie en vrijwilligers van politie wordt gesteld. Daarbij wordt meegenomen dat de Ambtenarenwet voor vertrouwensfuncties de eis van het Nederlanderschap stelt.

Momenteel wordt een inventarisatie in het politieveld gedaan naar de functies die voor de politie als vertrouwensfuncties moeten worden bestempeld. De uitkomsten van deze inventarisatie zullen in een advies aan mij worden verwerkt en de Kamer zal vervolgens te zijner tijd hierover bij de voortgang van het PPP worden geïnformeerd.

Antwoord vraag 3:

Landelijke minimumeisen om in aanmerking te kunnen komen voor een functie bij de politie worden op grond van de Regeling Aanstellingseisen gesteld. Deze eisen richten zich op de leeftijd (een minimale leeftijdsgrens), de vooropleiding, het in het bezit zijn van het rijbewijs B (of bereid zijn dit te behalen). Sociale en fysieke vaardigheden vormen, met een goede gezondheid en onbesproken gedrag, aanvullende eisen. Genoemde eisen zijn toereikend en blijven onverkort van kracht. De eis van het Nederlanderschap wordt gesteld op grond van het Besluit algemene rechtpositie politie. De noodzaak van deze eis wordt momenteel bezien (zie beantwoording vraag 2).

Antwoord vraag 4:

Allereerst merk ik op dat de landelijke wervings- en imagocampagne als een aanvullende faciliteit moet worden bezien op de regionale wervingsinspanningen door de politiekorpsen. De verantwoordelijkheid ten aanzien van de bedrijfsvoering, de personeelsvoorziening, waaronder de werving, en de inzet van middelen ligt immers in de eerste plaats bij de korpsbeheerders. Conclusies ten aanzien van noodzakelijke wervingsaantallen en - inspanningen per korps zijn dan ook een aangelegenheid van de korpsen zelf.

Inmiddels blijkt uit het PPP ten aanzien van de effecten van de campagne dat er op landelijk niveau een grote belangstelling voor een baan bij de politie bestaat. Belangstellenden die zich via de banenlijn politie melden, worden vervolgens naar de korpsen bemiddeld.

Naar aanleiding van het algemeen overleg met uw Kamer over de politiebegroting op 29 november 1999 zijn afspraken gemaakt over werving, selectie en opleiding van politiepersoneel. In het PPP worden genoemde onderwerpen met het politieveld uitgewerkt. Uw Kamer wordt hierover regelmatig geïnformeerd. Tevens wijs ik u in dit verband op de brief van de minister van Justitie en mij, d.d. 14 januari jl. (Kamerstukken II 1999/00, 26 345, nr. 29).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...