Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Levensvatbare toekomst Museum Stad Appingedam mogelijk

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 4 februari 2000 Persbericht nr. 21

Levensvatbare toekomst Museum Stad Appingedam mogelijk

Om het Museum Stad Appingedam weer levensvatbaar te maken, moeten de vaste personeelslasten teruggebracht worden, de publieksgerichte benadering meer uitgewerkt worden, het museum in fysieke zin toegankelijker worden door verplaatsing van de entree naar de Dijkstraat en zal het aantal bezoekers met 2000 per jaar geleidelijk moeten toenemen. Bovendien heeft het museum voor een levensvatbare toekomst incidenteel ƒ 265.000,-- nodig en structureel ƒ 50.000,--.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport van de bewindvoerder van het Museum Stad Appingedam, de heer L.J. Klaassen, burgemeester van Zuidhorn.

Vanaf 1 oktober is de heer Klaassen als interim-bestuurder, in opdracht van het college van GS, begonnen aan een onderzoek naar de problemen rond het museum Stad Appingdam, omdat het museum al geruime tijd in vooral financiële moeilijkheden verkeerde. De heer Klaassen heeft vandaag het rapport gepresenteerd, waarin hij de bestaande problemen inventariseert en daarvoor oplossingen aandraagt. Uit het rapport blijkt dat - zoals nu is te voorzien - over de jaren 1998 en 1999 de tekorten van het Museum Stad Appingedam opgelopen zijn tot een totaalbedrag van circa ƒ 176.000,--.

Inventarisatie bestaande problematiek

Bij het in gang zetten van de verbouw en restauratie van de panden Wijkstraat 25 en Dijkstraat 30 is onvoldoende rekening gehouden met een adequate verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Feitelijk heeft het toenmalige museumbestuur zelf aan deze situatie meegewerkt. Door de regie van het project in handen van Stichting Woonhuismonument te stellen, had het museum onvoldoende grip op de inhoud, omvang en kosten van het project. Aan de andere kant heeft de Stichting Woonhuismonument er door middel van subsidiewerving voor gezorgd, dat de kosten van herhuisvesting voor Museum Stad Appingedam beperkt zijn gebleven tot de afgesproken ƒ 330.000,--. De exploitatie van het museum is dan ook niet extra beïnvloed door het verbouw- en restauratieproject. Bovendien wijst een door Klaassen ingesteld uitgebreid accountantsonderzoek uit, dat er ten aanzien van het verbouw- en restauratieproject geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Wel plaatst de Belastingdienst vraagtekens bij de verrekening van BTW. Dit aspect dient verder te worden opgehelderd, voordat duidelijk is of het één en ander gevolgen heeft voor de financiële positie van Museum Stad Appingedam.

De partijen

Uit het rapport van de heer Klaassen blijkt, dat aan het ontstaan van de exploitatie-tekorten meerdere partijen debet zijn. In de eerste plaats stelde het voormalige bestuur een te omvangrijke personele formatie aan en heeft het, aldus het rapport, geen doortastende maatregelen genomen om tot kostenbeheersing te komen. Vervolgens bereidde de op initiatief van de Provincie ingestelde adviesgroep, met het oog op een snelle opening van het museum, besluitvorming voor die tekortverhogend heeft gewerkt. De Provincie is impliciet meegegaan met de door de adviescommissie opgestelde adviezen. Volgens de heer Klaassen bevatten deze adviezen waardevolle inhoudelijke elementen, maar de financiële consequenties zijn onderschat. Ten aanzien van het management van Museum Stad Appingedam moet worden vastgesteld, dat men onvoldoende inzicht had in de financiële situatie. En derhalve te weinig aandacht heeft besteed aan het gezond maken van de exploitatie.

Subsidie

Uit het rapport blijkt dat er, om het museum weer levensvatbaar te maken, verschillende maatregelen noodzakelijk zijn. In totaal heeft het museum eenmalig ƒ 265.000,-- nodig en bovendien een extra structureel subsidiebedrag van ƒ 50.000,--. Onderhandelingen hierover met het college van GS en het college van B&W van Appingedam zijn in gang gezet. De beide colleges hebben aangegeven bereid te zijn naar oplossingen voor de ontstane problemen bij het museum te zoeken. Binnenkort komen de colleges met een voorstel.

Overige oplossingen

De omvang van de vaste formatie moet worden teruggebracht, dit houdt ontslag in van de conservator en de medewerker PR en het niet verlengen van het tijdelijk contract van de directeur. Afhankelijk van de ontwikkeling van de variabele opbrengsten (entreegelden, fondsen, sponsorwerving) ontstaat een budget voor museale activiteiten. Om dit budget op een verantwoord niveau te brengen, zal het aantal bezoekers moeten toenemen met 2000 per jaar tot uiteindelijk minimaal 12500. Verplaatsing van de entree, verbeterde bewegwijzering, aansprekende exposities, lezingen en andere publieksgerichte activiteiten zoals bijvoorbeeld vertelbijeenkomsten voor kinderen kunnen hier onder andere een bijdrage aan leveren.
De heer Klaassen geeft vervolg aan zijn opdracht door onder andere een nieuw bestuur te formeren en een nieuwe directeur aan te stellen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer L.J. Klaassen, gemeente Zuidhorn, 0594 - 508800 Of met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, Provincie Groningen, 050 - 3164324.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie