Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetswijziging verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
4 februari 2000

WETSWIJZIGING VERPLICHTE DEELNEMING IN BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS

De verplichtstelling van deelneming van werknemers en werkgevers in een bedrijfstakpensioenfonds blijft gehandhaafd. Tegelijkertijd wordt wettelijk vastgelegd dat de collectieve basispremie die verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen vaststellen, een doorsneepremie moet zijn. Dit is een premie die voor alle deelnemers en hun werkgevers gelijk is, zonder onderscheid op grond van leeftijd, geslacht of gezondheid.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. Deze wet uit 1949 wordt op een aantal uiteenlopende punten gewijzigd. Naast het vastleggen van de doorsneepremie wordt een aantal maatregelen genomen die concurrentievervalsing moeten tegengaan. Ook is een aantal administratieve procedures vereenvoudigd.

Door de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen wordt de marktwerking belemmerd. Volgens het kabinet is dit alleen te rechtvaardigen als in de betreffende bedrijfstakpensioenfondsen sprake is van een grote mate van solidariteit. Dit wordt bereikt door het heffen van doorsneepremies.

Bedrijfstakpensioenfondsen bieden bovenop de collectieve regeling ook vrijwillige voorzieningen aan (zoals aanvullingen in verband met WAO-gat of ANW-hiaat). Voor deze vrijwillige voorzieningen kan eveneens een verplichting tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds worden opgelegd voor zover het gaat om producten met een zogenoemde essentiële sociale functie. Dit zijn producten die het ouderdomspensioen aanvullen tot wat maximaal mogelijk is in de collectieve regeling en producten die niet verder gaan dan wat fiscaal wordt gefacilieerd door de overheid. Voor vrijwillige voorzieningen geldt niet de eis van een doorsneepremie.

Om concurrentievervalsing tegen te gaan tussen verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en commerciële pensioenverzekeraars ondernemingen, zijn drie maatregelen vastgelegd in de wetswijziging. Ten eerste is het verboden dat ondernemingen die gelieerd zijn met een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds hetzelfde beeldmerk voeren als het pensioenfonds. Ten tweede mogen bedrijfstakpensioenfondsen niet langer gegevens uitwisselen met andere (gelieerde) ondernemingen. Ten slotte mogen bedrijfstakpensioenfondsen geen reclame maken voor andere (gelieerde) ondernemingen. Met deze maatregelen worden de aanbevelingen van de werkgroep Markt en Overheid uitgevoerd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 04.02.2000

04 feb 00 16:26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie