Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet: onafhankelijk adviescollege administratieve lasten

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RVD/DV

MINISTERRAAD: Onafhankelijk adviescollege administratieve ....

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
4 februari 2000

KABINET BESLUIT TOT ONAFHANKELIJK ADVIESCOLLEGE ADMINISTRATIEVE

LASTEN

De ministerraad heeft op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken, ingestemd met een kabinetsreactie op de eindrapportage van de Commissie Administratieve Lasten, ook wel de Commissie-Slechte genoemd.
Het kabinet vindt dat het binnen de overheid een automatisme moet worden de administratieve lasten van wet- en regelgeving in beeld te brengen en op zoek te gaan naar minder belastende alternatieven. Hiervoor is een omslag in doen en denken nodig. Om deze omslag te bewerkstelligen, zal het kabinet een extern, onafhankelijk adviescollege instellen voor de toetsing van voorgenomen regelgeving op de gevolgen voor administratieve lasten.
Daarnaast wordt bij elk ministerie een coördinatiepunt administratieve lasten ingesteld. Dit heeft tot taak toe te zien op het in kaart brengen van administratieve lasten van nieuwe en bestaande regels, alternatieven uit te werken en departementale actieprogramma.s op te zetten en uit te voeren.
Tenslotte verwacht het kabinet met de Commissie-Slechte dat een ambitieuze toepassing van informatietechnologie voor een doorbraak zal zorgen bij de reductie van administratieve lasten en de verbetering van de publieke dienstverlening van de overheid. Vóór de zomer zal het kabinet een plan van aanpak op dit gebied naar de Kamer sturen. Daarbij stelt het kabinet zich ten doel nog deze kabinetsperiode in ieder geval een centrale informatievoorziening voor ondernemers operationeel te hebben.

Adviescollege
Het onafhankelijke externe adviescollege zal bestaan uit drie personen, aan wie een secretariaat van tien personen wordt toegevoegd. De belangrijkste taak van dit nieuwe college zal liggen in het toetsen van nieuwe regelgeving. Het college is bevoegd over alle voorgenomen wet- en regelgeving van het rijk advies uit te brengen aan de eerstverantwoordelijke minister. Desgewenst kunnen ook initiatiefwetsontwerpen en amendementen van de Tweede Kamer worden voorgelegd. Daarnaast kan het college op verzoek adviseren over regelgeving van andere overheden.
Om de effecten van wet- en regelgeving in de praktijk goed in beeld te kunnen brengen, kan het college bij zijn adviezen gebruik maken van een bedrijvenpanel.
Het college krijgt minstens vier weken de tijd voor het uitbrengen van zijn advies. Deze termijn kan in bijzondere gevallen in overeenstemming met de eerstverantwoordelijke minister tot maximaal twee maanden worden verlengd.

Departementale actieprogramma.s
Alle ministeries zullen actieprogramma.s opstellen die zijn gericht op een vermindering van de administratieve lasten van bestaande regelgeving. De ministeries rapporteren daarover jaarlijks in mei aan de Tweede Kamer. Het ministerie van Economische Zaken zal vanuit zijn coördinerende rol de voortgang van deze actieprogramma.s bewaken. Ten behoeve van de actieprogramma.s zal elk departement de hele regelgeving grondig en systematisch inventariseren, inclusief de regelgeving van de op dat terrein actieve uitvoeringsorganisaties. Uitgangspunt is dat voor alle administratieve verplichtingen van enige omvang wordt gekeken of er minder belastende alternatieven voorhanden zijn.

Meer gebruik van ICT
Het berichtenverkeer tussen bedrijven en overheidsinstellingen vormt een flink deel van de administratieve lasten in Nederland. Dit loopt nog steeds vooral via papieren formulieren. Een forse reductie van administratieve lasten is mogelijk door toepassingen van informatie- en communicatietechnologie. Dat kan op drie manieren:
- centrale informatievoorziening. Bedrijven moeten op één centrale plaats alle relevante informatie en formulieren kunnen vinden.
- elektronische gegevensuitwisseling. Bedrijven moeten de gevraagde gegevens elektronisch kunnen leveren.

- meervoudig gebruik van gegevens. Gegevens die een bedrijf eenmaal via een elektronisch formulier heeft geleverd, moeten zoveel mogelijk gebruikt kunnen worden door andere instanties. Dit vereist een goede gegevensuitwisseling tussen overheden, waarbij overigens privacy-elementen moeten worden meegewogen.

RVD, 04.02.2000

04 feb 00 16:26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie