Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwegein wil ruimte maken in financiële situatie

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Nieuwegein wil ruimte maken in financiële situatie (7 februari)

Het college van B en W wil de financiële situatie van de gemeente Nieuwegein verbeteren. Onderzoek wijst uit dat de gemeente al een tijd lang te veel geld uitgeeft in relatie tot de inkomsten. De gemeente dreigt in een situatie te komen dat er onvoldoende geld is om nieuw beleid te ontwikkelen, en om de investeringen te doen die de stad nodig heeft. In het plan van aanpak R U I M T E maken stelt het college van B en W een aantal ingrijpende verbetermaatregelen voor.

De huidige financiële situatie is een gevolg van de jarenlange explosieve groei van de stad. Tot voor kort lag de focus vooral op bouwen en ontwikkelen en minder op aandacht voor beheer en onderhoud en dus ook de structurele lasten die daarmee gepaard gaan. De maatregelen moeten leiden tot een wijze van besturen binnen duidelijke financiële kaders die passen bij de huidige ontwikkeling van de stad.

Het verbeterplan richt zich in hoofdzaak op het ombuigen van een deel van de huidige uitgaven. Op dit moment is nog niets te zeggen over de concrete gevolgen van de ombuiging. De komende maanden zullen de ambtenaren de gemeentelijke producten en diensten kritisch tegen het licht houden. Zij gaan zich onder meer afvragen of de producten of diensten wel noodzakelijk zijn, of het huidige serviceniveau nodig is, of het huidige serviceniveau ook met minder geld of met meer samenhang bereikt kan worden, of dat de taak efficiënter en goedkoper kan worden uitgevoerd.

Tenslotte wil het college ook kijken naar de huidige inkomsten. Op dit moment vergelijkt de gemeente de hoogte van de heffingen en leges met omliggende gemeenten en gemeenten van vergelijkbare grootte en onderzoekt de mogelijkheden van inkomstenverhoging. Doelstelling is om de tarieven kostendekkend te maken waar ze dat nu niet zijn.

Niet alleen de jaarlijkse begroting maar ook de manier van omgaan met geld komt aan de orde in het plan R U I M T E maken. Het moet duidelijker worden wie voor welke budgetten verantwoordelijk is en er moeten vaker rapportages plaatsvinden zodat management en bestuur desgewenst tijdig kunnen bijsturen. De verbetermaatregelen moeten leiden tot een kwaliteitsslag in de financiële organisatie van de gemeente.

Rond de zomerperiode willen B en W een pakket aan concrete maatregelen voorleggen aan de gemeenteraad. Uiteraard ontvangen bewoners en andere belanghebbenden tijdig informatie zodra de voornemens duidelijk zijn. Daarbij zal de gemeente ook aandacht besteden aan de wijze waarop belanghebbenden kunnen reageren op de plannen. Op 17 februari wordt het plan toegelicht en besproken in de raadscommissie Financiën, Regionale Zaken en Automatisering, die begint om 20.00 uur in gemeentehuis. Het is de bedoeling dat de commissie vervolgens haar advies uitbrengt in een extra vergadering op 23 februari.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie