Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen week 6 2000 gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 6 2000

Brandbeveiligingsverordening
Gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening 1999 gewijzigd vastgesteld.

Deze verordening ligt met ingang van 10-10-2000 ter inzage in kamer 515 van het Stadhuis

Ontwerpbeschikkingen Wet Milieubeheer
Algemene wet bestuursrecht

20-12-1999 aanvraag ontvangen van Sjtadssjötterie Junggesellencompagnie St. Rosa Zitterd, Steenweg 51, om vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een schietinrichting voor het houden van het koningsvogelschieten op het perceel Geldersestraat 41.

23-12-1999 aanvraag ontvangen van K.P. van de Subat, Mandelelaan 32 te Rotterdam, om vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een inrichting ten behoeve van grondwaterzuivering en bodemluchtzuivering, in verband met een bodemsanering op het perceel Rijksweg Noord 99
B&W zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. De stukken kunnen worden ingezien bij afdeling Milieu, kamer 311 (tel. 046-596704)van 10-10-2000 tot 09-03-2000, elke werkdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Van 11-02-2000 tot 10-03-2000 kunnen door een ieder bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking worden ingebracht

Bouwvergunning
Wet op de Ruimtelijke Ordening
B&W zijn voornemens een bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een noodlokaal voor basisschool Aan de Meule, Berkenlaan 52 en wel voor een periode van twee jaren, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Sittard, sectie G, nummer 2486 ged.
De stukken liggen met ingang van 10-10-2000 gedurende twee weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in het stadhuis. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen dit voornemen schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders
_________________________________________________________________

© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
_________________________________________________________________

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie