Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: arrestatie vijf leden katholieke kerk in China

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Azië en Oceanië

Afdeling Oost-Azië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 7 februari 2000
Kenmerk DAO/OA-00-55
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Antwoord op de vragen van het lid Verhagen (CDA) over arrestatie van vijf leden van een katholieke kerk in China.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 27 januari 2000

kenmerk 2990005890, waarbij gevoegd waren de door het lid Verhagen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

J.J. van Aartsen

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Verhagen:

Vraag 1:

Heeft u kennisgenomen van de arrestatie van vijf leden van de ondergrondse katholieke kerk in de Chinese provincie Hebei, waaronder bisschop Han Dinxiang van Yongnian?

Antwoord:

Het is mij bekend dat in de loop van 1999 vijf vooraanstaande leden van de zogenaamde katholieke "huiskerken" gearresteerd zijn. Hieronder is inderdaad bisschop Han Dingxiang. De namen van de overige vier zijn Wang Chengqun, Guo Yibao, Wang Zhenhe en Xie Guolin.

Vraag 2:

Bent u bereid om in de Europese Unie te pleiten voor een veroordeling van deze arrestatie en bij de chinese autoriteiten aan te dringen op hun vrijlating?

Antwoord:

Nederland heeft er al eerder op aangedrongen om in het kader van de reguliere mensenrechtendialoog van de EU met China, alsook bij specifieke démarches, deze arrestaties aan de orde te stellen. Dat is onlangs gebeurd. Momenteel vinden de voorbereidende gesprekken plaats voor de volgende ronde van de EU-China mensenrechtendialoog. Namens mij is bij deze gesprekken gepleit voor agendering van de problematiek omtrent de christelijke huisgemeenten. Tijdens eerdere rondes van de dialoog heeft de EU reeds haar afkeuring uitgesproken over de schendingen van de godsdienstvrijheid in China en ik zal mij ervoor inzetten dat deze lijn wordt voortgezet.

Vraag 3:

Ziet u in deze ook een taak weggelegd voor de nieuwe mensenrechtenambassadeur, mede tegen de achtergrond van de toegenomen repressie tegen leden van kerkgenootschappen in China?

Antwoord:

Het is de bedoeling dat de mensenrechtenambassadeur een herkenbaar, zichtbaar en eigen profiel geeft aan het mensenrechtenbeleid. Dat geldt ook voor deze kwestie, hetzij internationaal (bijvoorbeeld in EU-fora, VN-fora en bijeenkomsten in ASEM-verband), hetzij via contacten met niet-gouvernementele organisaties.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie