Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Adelmund (Onderwijs) over verticale scholenfusies

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.185 brief sts ocw inzake verticale scholenfusies Gemaakt: 9-2-2000 tijd: 10:50

2

De voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 7 februari 2000

Onderwerp

brief VOO inzake verticale scholenfusies

Conform uw verzoek van 18 januari 2000, kenmerk OCW-99-1170, ontvangt u bijgaand een afschrift van mijn reactie op de brief van de Vereniging Openbaar Onderwijs inzake verticale scholenfusies.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

De Vereniging Openbaar Onderwijs

t.a.v. de heer R. Limper

Postbus 10241

1301 AE Almere

Zoetermeer,, 10 januari 2000

Onderwerp

verticale scholenfusie

Geachte heer Limper,

In uw brief van 25 november 1999, kenmerk 819/LvH/fle, neemt u beargumenteerd een standpunt in t.a.v. verticale scholenfusies in het algemeen en t.a.v. de voorgenomen fusie van het openbaar Comeniuscollege te Stadskanaal en het algemeen bijzondere ROC Noorderpoort College te Groningen in het bijzonder. U bent tegen deze en toekomstige verticale fusies en u bent voorstander van het openen van mogelijkheden voor vmbo's en ROC's door wetswijziging om samen te werken conform de zogenoemde «Zwolse variant».

Van de inhoud van uw brief en de argumentatie heb ik goede nota genomen. Op dit moment kan ik hierop slechts globaal reageren.

Zoals ik ook in het overleg op 16 september 1999 met de Kamer heb aangegeven, wil ik de wenselijkheid en mogelijkheid van een wetswijziging om ook de

«Zwolse variant» te kunnen toepassen voor de samenwerking van vmbo en ROC onderzoeken. De verwachting is dat een verkennende notitie begin 2000 aan de Kamer zal worden toegestuurd.

In datzelfde overleg is ook aangegeven, dat het huidige toetsingskader fusie van een categorale VO-school met een bestaande ROC-VO mogelijk maakt. In bijzondere gevallen is het mogelijk, van deze beleidsregel af te wijken. Dit is met name het geval als er geen geschikte vo-vo fusie mogelijk is.

Daarmee kan en wil ik overigens niet vooruitlopen op de beoordeling van de concrete aanvraag van het Comeniuscollege en het ROC Noorderpoort. De beoordeling daarvan moet nog beginnen en de benodigde adviezen zijn nog niet ingewonnen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie