Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Steunpunt voor Landbouw en Zorg geopend door bewindslieden

Datum nieuwsfeit: 07-02-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Verwey-Jonker Instituut

Kromme Nieuwegracht 6

3512 HG Utrecht

Tel.: 030-2300799

Fax: 030-2300683

RomanLandbouw en zorg: het experiment voorbij

Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg geopend door bewindslieden

Zorgboerderijen dragen bij aan de vermaatschappelijking van de landbouw en zijn een bijzondere vorm van verbrede landbouw. Dit zei staatssecretaris Faber (LNV) maandag 7 februari jl. op een miniconferentie over landbouw en zorg op zorgboerderij Zonnehoeve te Zeewolde. Samen met staatssecretaris Vliegenthart (VWS) opende zij het door beide ministeries gefinancierde Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg. Het steunpunt is een loket voor iedereen die belangstelling heeft voor zorgboerderijen. Ook namen de bewindslieden een rapport van het Verwey-Jonker Instituut over dit onderwerp in ontvangst en een brochure van Samenwerkende Nederlandse Fondsen voor ouderen.

Het samengaan van landbouw en zorg in zorgboerderijen is een relatief nieuwe ontwikkeling waarin door samenwerking tussen twee sectoren zorg op maat wordt geboden aan uiteenlopende doelgroepen. Het kan bijvoorbeeld gaan om dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten of ondersteuning bij
arbeidsreïntegratie voor (ex)psychiatrische patiënten. Productie en zorg gaan hand in hand. Zorgboerderijen sluiten aan bij de tendens van de extramuralisering van de zorg en het biedt voor de agrariër een alternatieve invulling van het boerenbedrijf. Het maatschappelijk draagvlak voor deze vernieuwing zet zich door. Momenteel zijn er zo’n 200 zorgboerderijen maar de verwachting is dat dit de komende jaren uitgroeit naar 500.

De bewindslieden onderstrepen beiden het bijzondere karakter en het nut van zorgboerderijen. Zij streven naar de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid voor zorgboerderijen. Daarbij zien beide bewindslieden een belangrijke rol weggelegd voor het Landelijk Steunpunt, waarbij zij nog eens de samenwerking benadrukten tussen het steunpunt en de landelijke patiënten-
/consumentenorganisaties en zorgaanbieders.

Rapport ‘Landbouw en Zorg: een gezondmakende
samenwerking’

Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat er
nog wel knelpunten zijn bij de tot stand koming van zorgboerderijen, zoals het ontbreken van een reguliere financieringsstructuur of opname in een regulier zorgaanbod. Beide bewindslieden hebben op het minisymposium echter het belang benadrukt van modelafspraken tussen zorgboerderijen en de reguliere aanbieders van zorg. Ook hier ligt een initiërende rol voor het steunpunt. Maar als de betrokken partijen tijdens de onderhandelingen oplopen tegen hindernissen die de rijksoverheid heeft opgeworpen, zijn de twee ministeries bereid een helpende hand te bieden. Staatsecretaris Vliegenthart benadrukte in dat verband de mogelijkheden van de AWBZ bekostigde zorg. Bij de modernisering van de AWBZ zal zij hiermee rekening houden.

outTevens blijkt uit het onderzoek dat de
ontwikkeling van
zorgboerderijen een enorme versnelling krijgt als de provincie of regionale overheid een coördinerende rol op zich neemt. Bijvoorbeeld door het instellen van een provinciaal platform waarin verschillende belanghebbende partijen -zoals zorgaanbieders, patiënten- en consumentenorganisaties, lokale overheid en zorgverzekeraars- bij elkaar gebracht worden.

Titel van het rapport:

‘Landbouw en zorg: een gezondmakende
samenwerking’, F.
Heymann e.a., 1999, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht.

Een recensie-exemplaar wordt op aanvraag toegezonden of is te bestellen via de
home-page van het Verwey-Jonker Instituut: www.verwey-jonker.nl
www.verwey-jonker.nl Vermeld
bij ‘opmerkingen’ dat het gaat om een recensie-exemplaar.

Noot voor de redactie:

Nadere inlichtingen over het Landelijk Steunpunt voor landbouw en Zorg zijn in
te winnen bij:

outKatja Moesker, directeur van het Landelijk
Steunpunt voor Landbouw en
Zorg: 0342-450188

Nadere inlichtingen over het rapport zijn in te winnen bij:

Karin Huntjens, pr-functionaris van het
Verwey-Jonker Instituut: 030-
2300799

Sima Nieborg, onderzoeker van het
Verwey-Jonker Instituut: 030-2300799

In februari is een
journalistiek verslag van de miniconferentie
‘Landbouw en Zorg: het experiment voorbij’ beschikbaar en op te vragen bij het Verwey-Jonke0100,0100,0100r
Instituut.

Karin Huntjens

Website: http:\\www.verwey-jonker.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie