Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GroenLinks: Meer doen tegen illegale olielozingen

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht GROENLINKS Tweede-Kamerfractie

Weer méér dode vogels op stranden
Kabinet moet meer doen tegen illegale olielozingen

Jaarlijks worden er op de Nederlandse stranden tienduizenden met olie besmeurde vogels gevonden. De trend is weliswaar dalend maar dit jaar wordt een aanmerkelijke stijging verwacht. Het kabinet is te laks in het optreden tegen de lozingen. GroenLinks vraagt de minister van V&W in actie te komen.

Dat schreef Hugo van der Steenhoven, woordvoerder milieu en V&W, vandaag aan de vaste kamercommissie van V&W. Het kabinet wordt verzocht een nieuw standpunt naar de Kamer te sturen. In zijn brief beschrijft Van der Steenhoven de actuele problematiek en doet concrete voorstellen (zie bijlage).

Honderden illegale olielozingen per jaar zijn de oorzaak dat er in deze winterperiode waarschijnlijk 20.000 - 40.000 met olie besmeurde vogels op onze stranden zullen worden gevonden. De trend was in het verleden (langzaam) dalend maar lijkt nu weer te stijgen. Dat melden de Nederlandse Zeevogelgroep en de Stichting Noordzee. Ook Radio Noord-Holland constateert een dergelijke ontwikkeling. De Nederlandse overheid kan meer middelen inzetten om dit probleem effectief aan te pakken. De belangrijkste zijn:


- Het verbaliseren van schepen waarvan de olieboekhouding niet deugt (45% van de schepen).
- Invoering van een afgifteplicht van afval in een Nederlandse haven.
- Structurele financiële steun voor de monitoring van met olie besmeurde vogels.

Den Haag
4 februari 2000

bijlage: brief aan de vaste commissie voor verkeer & waterstaat

De voorzitter en collega's van de commissie Verkeer en Waterstaat

Den Haag, 3 februari '00

Beste Jan Dirk,

Nog altijd spoelen er grote aantallen met olie besmeurde vogels op de Nederlandse stranden aan. Deze week toonde Radio Noord-Holland aan dat er ineens veel meer dode vogels waren aangespoeld dan gemiddeld. Deze ontwikkeling wordt bevestigd door de Nederlandse Zeevogelgroep en de Stichting Noordzee. Verwacht wordt dat in deze winterperiode 20.000 tot 40.000 met olie besmeurde vogels zullen worden gevonden op onze Noordzeestranden. Dat is niet alleen aanmerkelijk meer dan het gemiddelde; het zijn er sowieso tienduizenden teveel. Sinds de jaren '70 is er sprake van een (langzaam) dalende trend en de vraag is of er sprake is van een opwaartse trendbreuk.

Olie blijft doodsoorzaak nr. 1 van aangespoelde vogels. De illegale olielozingen op zee zijn dus een groot probleem. Het gaat om een paar honderd lozingen per jaar (cijfers van politie en V&W). In 1999 zijn er 54 meldingen gemaakt door de autoriteiten. Negen hiervan waren binnen de 12 mijlzone. De handhaving en controle speelt een cruciale rol in dit dossier. Politie, V&W en het OM doen zeker hun best en boeken hiermee ook resultaten. De vraag is echter of deze uitvoerende instanties de juiste instrumenten in handen hebben. En natuurlijk of er betere instrumenten beschikbaar zijn.

De GroenLinks-fractie is van mening dat er hierover een nieuw debat moet worden gevoerd met de minister. Een element dat hierbij moet worden betrokken is de afgifteplicht als instrument om illegale lozingen te voorkomen. Een onderdeel van dit debat is ook de controle van de oliedagboeken van schepen. Volgens het MARPOL-verdrag moeten alle schepen deze oliejournaals bijhouden. De Nederlandse autoriteiten mogen deze boekhouding controleren. Daaruit is gebleken dat in circa 45% van de gevallen de boekhouding niet deugt. Een dergelijke constatering is een aanwijzing voor een illegale omgang met olie. In de Nederlandse wetgeving is echter niet overgenomen de mogelijkheid van het MARPOL-verdrag om ook schepen onder buitenlandse vlag voor deze overtreding te verbaliseren. Waarom heeft Nederland dat niet gedaan en Duitsland bijvoorbeeld wel (daar worden dan ter plekke forse boetes uitgedeeld)? GroenLinks stelt voor deze situatie te veranderen. Een ander vraagstuk is de monitoring van met olie besmeurde vogels (als belangrijkste parameter voor de effecten). Het ministerie van V&W weigert financiële steun voor een structurele monitoring. De Nederlandse Zeevogelgroep doet deze activiteit op dit moment zonder overheidssteun. GroenLinks wil deze situatie ter discussie stellen. Waarom geen structurele vergoeding voor de Zeevogelgroep en de Stichting Noordzee ten behoeve van betrouwbare monitoring?

Ten behoeve van een debat over deze problematiek verzoek ik de vaste kamercommissie een brief van de minister van V&W te vragen. Deze brief zou ten eerste inzicht moeten geven in de actuele stand van zaken (de controle, het aantal meldingen, het aantal lozingen, ontwikkeling van de wet- en regelgeving, de financiële kant). Ten tweede verzoeken wij de minister een kritische analyse te maken van het huidige instrumentarium. Tot slot stellen wij een reactie op de hierboven concreet genoemde suggesties op prijs.

Bij voorbaat dank,

Hugo van der Steenhoven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie