Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 9 februari 2000

Strooien bij gladheid

De gemeente 's-Gravenzande heeft voor de komende winter precies vastgelegd wanneer, waar en hoe er gestrooid gaat worden bij gladheid door vorst, sneeuw en ijzel.

Met het weerbureau Meteo Consult is een contract afgesloten, waarbij de gemeente dagelijks een speciaal weerbericht krijgt met het oog op gladheidbewaking.

Als vooraf al blijkt dat het glad gaat worden, gaat de gemeente preventief strooien. Het is gebleken dat bij strooien voordat er gladheid ontstaat, minder zout nodig is. Bovendien is het 'dooi-effect' groter.

's Nachts niet strooien

Samen met de andere Westlandse gemeenten is afgesproken dat - behalve in extreme gevallen - er tussen middernacht en vijf uur 's morgens niet gestrooid zal worden. Een van de redenen is, dat in de nachtelijke uren door het weinige verkeer het strooizout onvoldoende wordt ingereden, waardoor de werking beperkt is.

Niet alle wegen

Met zo'n 90 kilometer wegen in de gemeente (dus 180 kilometer rijstroken, exclusief fietspaden) is het ondoenlijk op alle wegen te strooien. Daarom worden eerst de hoofdwegen (categorie 1) en de verbindings- en ontsluitingswegen (categorie 2) gestrooid.

De onder categorie 1 en 2 vallende wegen en fietspaden worden bij gladheid direct gestrooid, met uitzondering van de periode tussen 0.00 en 5.00 uur.

Deze wegen zijn:

Route 1
(binnen de bebouwde kom) Route 2
(buiten de bebouwde kom)
Fultonstraat Wattstraat
Wattstraat Rijnvaartweg
Edisonstraat Poelkade
Koningin Julianaweg (zuid noord) Galgeweg/Naaldwijkseweg Koningin Julianaweg (noord zuid) Heenweg
Woutersweg Nieuwelaan
Zijdijk Papedijk
Beukenlaan Van Oosthuyzelaan
Naaldwijkseweg Staelduinlaan
Koningin Julianaweg Van Rijckevorsellaan
Eikenlaan De Jonghlaan
Naaldwijkseweg Groeneweg
Zuidwind Naaldwijkseweg/Zuidwind/Oudelandstraat Oudelandstraat (west oost) Pompe van Meerdervoortstraat Oudelandstraat (oost west) Graaf Florisplein
Vestdijklaan Gasthuislaan
Vondellaan Langestraat
Zanddijk Noordwind
Vreeburghlaan Monsterseweg
Sand-Ambachtstraat (via Koningin Julianaweg)
Zandeveltweg Parallelweg
Vreeburghlaan Meloenlaan
Vaartplein Parallelweg
Hoflaan
Van Lennepstraat
Populierenstraat
Eikenlaan

Strooiroute 3 (fietspaden)
Koningin Julianaweg
Fietspad Edelsteenpad/Heliotroop
Fietspad Parallelweg (Naaldwijkseweg)
Fietspad Woutersweg
Fietspad Nieuwe Laan
Fietspad Maasdijk
Fietspad Zijdijk
Fietspad Zanddijk
Fietspad Noordlandseweg via t Louwtje
Obrechtlaan
Doppersingel
Fietspad Badingslaan
Fietspad Vestdijklaan
Fietspad Vondellaan
Via Oudelandstraat en Koningin Julianaweg
Fietspad Parallelweg Koningin Julianaweg
Fietspad Rijnvaartweg/Poelkade

Rijnvaartweg
Poelkade
Galgeweg/Naaldwijkseweg
Heenweg
Nieuwelaan
Papedijk
Van Oosthuyzelaan
Staelduinlaan
Van Rijckevorsellaan
De Jonghlaan
Groeneweg
Naaldwijkseweg/Zuidwind/Oudelandstraat
Pompe van Meerdevoortstraat
Graaf Florisplein
Gasthuislaan
Langestraat
Noordwind
Monsterseweg
(via Koningin Julianaweg)
Parallelweg
Meloenlaan
Parallelweg

Tussen 8.00 en 17.00 uur worden wegen en voetpaden gestrooid die verbinding hebben met verzorgingstehuizen, winkelcentra en openbare gebouwen. Bij aanhoudende gladheid worden ook de woonstraten gestrooid.

Gratis strooizout

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen is het plezierig wanneer u bij sneeuw en gladheid de stoep voor uw huis goed beloopbaar houdt. De gemeente wil u daarbij een handje helpen.

Op de gemeentewerf aan de Fultonstraat kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur gratis een zak met 10 kilo strooizout ophalen. Maximaal 1 zak per huishouden.

Deze maand: Nationale isolatieweken

Zon duizend Doe-het-zelfzaken en bouwmarkten doen in februari mee aan de Nationale Isolatieweken. Deze landelijke campagne stimuleert particulieren om te isoleren.

Een sterke stimulans voor de consument vormt de regeling energiepremie. De consument ontvangt 5,-- per m² isolatiemateriaal: een fors bedrag ten opzichte van de kostprijs. De premie voor het laten aanbrengen van isolatiemateriaal kan zelfs oplopen tot 20,-- per vierkante meter.

Volgende week leest u hierover op deze pagina meer, ook over andere energiebesparende mogelijkheden
.

Op de televisie wordt overigens ook aandacht aan de isolatieweken besteed, evenals bij de bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels.

Voor meer informatie kunt u ook een folder halen in het stadhuis, bellen met Milieucentraal 0900-1719 of kijken op Internet www.milieucentraal.nl (achter de eskimo), bijvoorbeeld voor een test of isoleren zin heeft.

U kunt ook contact opnemen met Westland Energie, tel. 236625 of 236500..

Het Nieuwe Westland op TV

De WOS zendt ieder weekend een aflevering uit over het Ontwikkelingsplan Het Nieuwe Westland. Komend weekend wordt aandacht besteed aan het totale plan en de samenhang tussen de verschillende planonderdelen en het vervolgtraject. Ieder uur is er een uitzending.

Op maandag 14 februari tussen 17.00 en 18.00 uur zendt de WOS een

radioprogramma uit waarin luisteraars kunnen reageren op het plan en vragen kunnen stellen.

Openbare hoorzitting

Commissie bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat deze commissie op woensdag 16 februari 2000 in het stadhuis van s-Gravenzande in vergadering zal bijeenkomen. Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld.

19.40 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van mevrouw J. Huis tegen het besluit van het college haar verzoek tot het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart af te wijzen.

20.00 uur
Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van mr. D.H. de Witte, namens Intrahof B.V. en Driehof B.V. tegen het besluit van het college de aan hen verleende bouwvergunning voor het vergroten en vernieuwen van het pand aan de Langestraat 58 te s-Gravenzande, in te trekken.

20.20 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de heer E.J. van Reenen tegen het besluit van het college het verzoek tot het verkrijgen van een uitritvergunning aan de Sand-Ambachtstraat 85, te weigeren

Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie, mevrouw drs. W.R. de Boer (tel. 0174-430124).

Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders hebben op 25 januari 2000 besloten een bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen bij een parkeervak in de Blamanstraat. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee mevrouw Van Marrewijk-van Paassen zich verplaatst. Het kenteken van deze auto is JH-HJ-18.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders. In de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift dient u te vermelden: "bezwaarschrift Awb".

Kapvergunningen

Aanvragen

* De heer Verkade, Groeneweg 32 heeft een kapvergunning aangevraagd voor 2 platanen en 1 berk. Burgemeester en wethouders hebben hiertegen geen bezwaar, mits er 1 andere boom voor de 2 platanen wordt teruggeplant (een kapvergunning met herplantplicht.)
* De heer A. Griffioen, Parallelweg 45 heeft een kapvergunning aangevraagd voor 1 pinus- en 1 kastanjeboom die staan op de bunker aan de Parallelweg 45. De betreffende bunker zal worden verwijderd en daarom dienen de bomen te worden gekapt. Burgemeester en wethouders zijn van plan deze kapvergunning te verlenen.

De aanvragen liggen gedurende 4 weken ter inzage bij de sector Wegen en Groen in het stadhuis, 2e etage kamer 201.

Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van s-Gravenzande maakt bekend dat de gemeenteraad op 1 februari 2000 heeft verklaard dat voor het perceel Noordlandseweg 12, kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie M, nummer 1273, een herziening van het bestemmingsplan "Zanddijk" wordt voorbereid.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 februari 2000 en ligt vanaf die datum ter inzage bij de afdeling Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het stadhuis (kamer 112).

Bouwplannen

De heer E.F. van de Sande, Noordlandseweg 12 te s-Gravenzande, heeft een verzoek om bouwvergunning ingediend voor het verbouwen van een bergruimte tot bijkeuken op het perceel Noordlandseweg 12 (kadastraal sectie M, nummer 1273). Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Zanddijk" omdat de maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte van 40 m2 op de bestemming "Erven" wordt overschreden.

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan waarmee het bouwplan in strijd is. Voordat het college beslist, ligt het verzoek vanaf vrijdag 11 februari 2000 gedurende 14 dagen ter inzage bij de afdeling Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Gedurende deze termijn kan iedereen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande, schriftelijke bedenkingen indienen tegen het verlenen van de vrijstelling.

Aangemelde bouwplannen

Bij de gemeente zijn de volgende bouwplannen aangemeld:

Aanmelder - Bouwwerk - Bouwadres

* R. Raasveld - bouwen tuinhuisje - Martin Luther Kingstraat 14
* Westland Energie - bouwen transformatorstation - Plan Vreeburgh nabij ISW-School

* Westland Energie - bouwen transformatorstation - Zanddijk 78

Aangevraagde bouwvergunningen

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen voor een bouwvergunning binnengekomen:

Aanvrager - Bouwwerk-Bouwadres

* D. Schouten - vergroten woning (dakkapel) - Meerkoet 118
* W.S.G. van der Lee - vergroten woning (aanbouw) - Van Lennepstraat 49

* T. Hoogenraad - vergroten woning (dakkapel) - Dingemans van de Kasteeleplein 14

* Van der Marel & Krieger Vof. - uitbreiden bedrijfsruimte - Maasdijk 94

* P.W. Lock - bouwen tuinbouwschuur - Zanddijk 72
* C.E. Guttenberg - vergroten woning (serre) - Vestdijklaan 83

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Geaccepteerde bouwmeldingen

Namens en door burgemeester en wethouders is de volgende bouwmelding geaccepteerd:

Aanmelder - Bouwwerk - Bouwadres


* C.A. Mos - vergroten woning (dakkapel) - Zandeveltweg 10

Verleende bouwvergunningen

Namens en door burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwvergunningen verleend:

Vergunninghouder - Bouwwerk - Bouwadres


* W.G. Marsman - vergroten woning (dakkapel) - Meerkoet 84
* S.J.W. de Jong - bouwen woning - Strandweg 15
* J.B. Sudmeier - vergroten woning (2 dakkapellen) - Badingslaan 4
* J.C. Aarse - bouwen watersilo - Poelkade 38
* A. van der Meer - bouwen watersilo - Van Rijckevorsellaan 2

De verleende bouwvergunning liggen gedurende de hierna vermelde termijn ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit moet dan het bezwaarschrift worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding "bezwaarschrift Awb" zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Beschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu een vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer hebben verleend aan de heer Ph. Vreugdenhil voor het in werking hebben van een loonbedrijf, gevestigd op het adres Nieuwlandsedijk 13 te s-Gravenzande.

De beschikking ligt van vrijdag 11 februari tot en met donderdag 16 maart 2000 in het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112), tijdens kantooruren ter inzage. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur (telefoon 0174-430183).

Degenen die bedenkingen hebben ingediend naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking, alsmede degenen die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen vermelde periode een beroepsschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingediend én een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist.

Voor het indienen van een beroepsschrift, alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. Voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoon 070-4264426).

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerpbeschikking hebben opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:

* Houthandel van de Marel, voor een revisievergunning voor het houtbewerkingsbedrijf op het adres Maasdijk 90 te s-Gravenzande.

Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen en aan de vergunning eisen te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvraag en ontwerpbeschikking liggen gedurende een termijn van vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 10 februari 2000 tot en met 9 maart 2000 ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM. kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur.

Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandag tot 19.00 uur.

Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerpbeschikking.

Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn.

U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling WROM, telnr. 0174-430183 (voor 2 maart a.s.).

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zal de definitieve beschikking worden opgesteld. Deze beschikking wordt ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.

Afvalwijzer

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan 30 à 40 projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, Hoflaan 38, het liefst op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur of zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).

Openingstijden: vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00

tot 12.00 uur.

Informatie: tel. 418105.

Groen of grijs?

Volgende week (14 tot en met 18 februari) worden de grijze

minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat 3. Dat kan op elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00

uur en elke eerste zaterdag van de maand tussen 8.30 en 11.30 uur.


* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval graag ontdoen van wortels en grond.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;


* de gemeentewerf in de Fultonstraat (voor openingstijden: zie onder Grof vuil);

Puin

Puin valt niet onder het grof huisvuil, maar onder bouwafval. Hiervoor geldt dan ook een aparte regeling. U kunt het brengen naar de gemeentewerf aan de Fultonstraat. Hiervoor gelden dezelfde openingstijden als bij het grof huisvuil.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d. De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf in de Fultonstraat 3, iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf aan de Fultonstraat. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken. Openingstijden werf: zie grof vuil.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie