Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste Kamer akkoord met Wet aanpassing arbeidsduur

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MINSZW: Eerste Kamer akkoord met Wet aanpassing arbeidsduur

8 februari 2000

Eerste Kamer akkoord met Wet aanpassing arbeidsduur

Werknemers krijgen een wettelijk recht om korter of langer te gaan werken. De werkgever moet een verzoek tot vermindering of uitbreiding van de arbeidsduur inwilligen, tenzij dit op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet van hem kan worden verwacht.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Recht op aanpassing van de arbeidsduur van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Defensie.

Het recht op aanpassing van de arbeidsduur is bestemd voor werknemers en ambtenaren die minstens een jaar in dienst zijn. Werkgevers met minder dan tien werknemers zijn uitgezonderd van de wet. Deze werkgevers moeten zelf een regeling treffen. Van het recht op uitbreiding van de arbeidsduur kan worden afgeweken bij CAO. Als er geen CAO is kan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afwijken van de wet. Van het recht op vermindering van de arbeidsduur kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

De Wet aanpassing arbeidsduur biedt werknemers meer mogelijkheden om betaald werk te combineren met andere verantwoordelijkheden. Daardoor kunnen werk en zorgtaken beter verdeeld worden tussen mannen en vrouwen. Het wetsvoorstel kan vooral voor vrouwen een stimulans zijn om (weer) te gaan werken en economisch zelfstandig te worden.

De werknemer moet de wens tot uitbreiding of vermindering van de arbeidsduur tenminste vier maanden voor de beoogde ingangsdatum kenbaar maken. Vervolgens moeten werkgever en werknemer overleg voeren over het verzoek. Dit overleg moet gaan over het gewenste tijdstip van ingang van de nieuwe arbeidsduur en de gewenste omvang van de uitbreiding of vermindering. Als werkgever en werknemer het eens zijn, wordt de arbeidsovereenkomst aangepast. Als de werkgever niet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum een beslissing heeft genomen, wordt de arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Werkgever en werknemer moeten vervolgens een afspraak maken over de spreiding van de uren over de werkweek.

Een werknemer mag een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur één keer per twee jaar doen. De vermindering of uitbreiding van de arbeidsduur vindt plaats binnen de eigen functie. Gaat het om een andere functie, dan geldt de gebruikelijke interne sollicitatieprocedure.

De werkgever hoeft een verzoek niet te honoreren wanneer zwaarwegende bedrijfsbelangen dat in de weg staan. Dat is bij vermindering van de arbeidsduur in ieder geval aan de orde als zich problemen in de bedrijfsvoering voordoen bij de herbezetting van de vrijkomende uren, als er enstige roostertechnische problemen ontstaan of problemen op het gebied van de veiligheid. Uitbreiding van de arbeidsduur kan in ieder geval geweigerd worden als zich ernstige financiële of organisatorische problemen voordoen of als niet voldoende werk voorhanden is.
Als een werknemer het niet eens is met de afwijzing van zijn verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of met de vormgeving ervan, dan kan hij een beroep doen op de rechter.

Ook militairen vallen onder het wetsvoorstel, maar voor hen wordt het recht op aanpassing van de arbeidsduur geregeld in een algemene maatregel van bestuur. Militairen hebben een 24-uursaanstelling die volledige inzetbaarheid garandeert. Zij kunnen hun arbeidsduur (tijdelijk) wijzigen in de vorm van onbetaald verlof. Hun aanstelling verandert daarbij niet en het verlof kan worden opgeschort als het dienstbelang dat vereist.

De Wet aanpassing arbeidsduur gaat deel uitmaken van de toekomstige Wet arbeid en zorg, waarin verschillende wetten worden gebundeld en op elkaar afgestemd. Het gaat om maatregelen die de combinatie van arbeid en zorg moeten vergemakkelijken, zoals het recht op tien dagen zorgverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof en kraamverlof.

08 feb 00 22:06

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie