Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe

Datum nieuwsfeit: 08-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 8 februari 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.3/RW Ja Verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; bouw manege, gemeente Coevorden. De verklaring van geen bezwaar niet verlenen. Conform.
6.4/RW Ja Verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; bouw bedrijfswoningBarger-Oosterveld, gemeente Emmen. De verklaring van geen bezwaar niet verlenen. Conform. 6.6/BJZ Ja Vergadering Algemeen Bestuur IPO op 10 februari 2000. 1. Instemmen met de opmerkingen.
2. Aangeven wie de vergadering zal bezoeken. 3. Instemmen met de aangegeven machtiging. Conform. 6.8/RW Ja Vragen ex artikel 29 van het Reglement van orde; tariefsverhoging waterschappen voor het jaar 2000. Instemmen met conceptbrief. Conform.
6.9/BJZ Ja Dualisering op provinciaal niveau. Instemmen met het statenvoorstel ter bepaling van standpunten provinciale staten op hoofdlijnen. Conform.
6.10/Bo Ja Verzoek om schadevergoeding als gevolg van waardevermindering gronden binnen grondwaterbeschermingsgebied. Overeenkomstig het advies van een extern adviseur het verzoek om schadevergoeding afwijzen. Conform.
6.11/Bo Ja Schadeprocedure bij bodembewegingen door mijnbouwactiviteiten. De minister van economische zaken verzoeken om informatie. Conform.
6.13/RW Ja Afwatering naar de Dollard; eindafrekening kanaal Veendam-Musselkanaal. 1. De einddeclaratie ad ƒ 4.225,87 aan de provincie Groningen voldoen.
2. De provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa's meedelen dat daarmee is voldaan aan de toezegging om voor 50% te participeren in de kosten voor Drents gebied van de verbetering van de afwatering naar de Dollard.
3. De Voorziening waterafvoer Dollard opheffen en provinciale staten voorstellen het saldo van het fonds ad ƒ 296.045,20 te reserveren voor nader onderzoek en/of maatregelen ter bestrijding van de wateroverlast. Conform (inclusief opmerking Stafgroep Financiën en Control).
6.14/MB Ja Conferentie milieusamenwerking op 6 maart 2000. Kennisnemen van het programma en de begrote kosten ad ƒ 6.000,-- ten laste te brengen van het NMP-budget. Conform.
6.17/SDG Ja Agenda statenvergadering 9 februari 2000. De herziene agenda voor kennisgeving aannemen. Conform.
6.18/CW Ja Beantwoording vragen ex artikel 29 van het Reglement van orde inzake Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Bijgevoegde brief vaststellen. Conform.

Akkoordstukken

8.5/FC ƒ 29.000,-- kosten POP wel overhevelen, muskusrattenbestrijding opnieuw bekijken bij 4e wijziging.

Mededelingen

Geen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie