Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inspectie-gegevens kwaliteit basisscholen

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

ocw00000.211 brief sts ocw inspectie-gegevens kwaliteit basisscholen
Gemaakt: 14-2-2000 tijd: 16:41


2

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal


9 februari 2000

Onderwerp

Inspectie-gegevens kwaliteit basisscholen

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant van 2 februari jl. `Taalles slecht op eenderde zwarte scholen' heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gevraagd om toezending van de gegevens van de Inspectie en de analyse die de Volkskrant met medewerking van prof. R. Bosker op basis van deze gegevens heeft verricht.

De door de vaste kamercommissie gevraagde gegevens zijn afkomstig uit het integraal schooltoezicht (IST) en het regulier schooltoezicht (RST) dat de Inspectie in 1999 onder circa 1200 scholen heeft uitgevoerd. De Inspectie is thans nog bezig met een analyse van deze gegevens. De resultaten hiervan zullen worden opgenomen in het Onderwijsverslag 1999, dat eind april verschijnt. De analyse die prof. R. Bosker in opdracht van de Volkskrant heeft gemaakt van de Inspectiegegevens, is een eigen bewerking op basis van door de Inspectie aangeleverde IST/RST-bestanden. Deze bewerking is eigendom van de Volkskrant en is zonder medewerking van de Inspectie of het departement tot stand gekomen.

Voor het beschikbaar stellen van deze analyse verwijs ik derhalve naar de Volkskrant. De gegevens van de Inspectie zijn uiteraard voor iedereen - dus ook voor de Tweede Kamer - beschikbaar, maar zonder analyse is de betekenis daarvan gering. Ik hecht eraan dat de Inspectie tot eind april de tijd krijgt om die analyses te voltooien, aangezien niemand gebaat is bij haastig uitgevoerde en daardoor wellicht incorrecte analyses. Indien de Kamer daar prijs op stelt kan het bestand met de ruwe gegevens elektronisch beschikbaar gesteld worden. Het gaat daarbij om grote hoeveelheden gegevens: voor 1200 scholen is een groot aantal kwaliteitskenmerken van een oordeel voorzien.

De vaste commissie heeft verder gevraagd om een reactie op de analyses zoals gepubliceerd in de Volkskrant. Aangezien de eigen analyses van de Inspectie pas eind april beschikbaar komen, is het op dit moment niet mogelijk de uitkomsten van die analyses te bevestigen. Het beeld dat het onderwijs op zogenaamde `zwarte scholen' relatief vaker aanleiding geeft tot zorg, stemt wel overeen met de conclusies in het Onderwijsverslag over het jaar 1998. Mede naar aanleiding van die conclusies zijn activiteiten in gang gezet die beogen de onderwijskansen van de leerlingen op deze scholen te vergroten. Ik verwijs naar de activiteiten op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie en de brede school.

Overigens moet opgemerkt worden dat de berichtgeving in de Volkskrant over de kwaliteit van het taalonderwijs steunt op analyse van slechts één aspect van de kwaliteit van het taalonderwijs, namelijk de mate waarin het leerstofaanbod voor Nederlandse taal is afgestemd op de leerlingpopulatie.

Verder heeft de Volkskrant aandacht besteed aan het gegeven dat de inspectie bij 30 procent van de scholen geen opbrengsten heeft kunnen vaststellen. Ook op dit punt zal het Onderwijsverslag meer helderheid kunnen bieden. Ik wijs erop dat dit percentage niet gelijk gesteld mag worden met het percentage scholen dat op generlei wijze de opbrengsten van het onderwijs vaststelt. Zo is bekend dat bijna 90 procent van de basisscholen een eindtoets afneemt; 78 procent gebruikt daartoe de eindtoets van het Cito. De Inspectie hanteert het uitgangspunt dat pas uitspraken over de opbrengsten worden gedaan als gegevens beschikbaar zijn over

Drie opeenvolgende schooljaren. Op de vraag of op dit aspect nadere

beleidsmaatregelen nodig zijn, zal ingegaan worden in de zesde voortgangsrapportage over het project `Groepsgrootte in het basisonderwijs', dat in april verschijnt.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie