Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 09.46 uur

woensdag 9 februari 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 9 februari om 13.00 uur.

De Kamer stelt haar agenda voor de komende periode vast.

Hierna debatteert de Kamer over de wijzigingen van de Pensioen- en spaarfondsenwet. De wijzigingen hebben tot doel de medezeggenschap van gepensioneerden te verbeteren, alsmede geregistreerde partners en gehuwden op het gebied van de aanvullende pensioenen volledig gelijk te stellen.

Ten slotte spreekt de Kamer in eerste termijn over de wijziging van de Gemeentewet en de wijziging van het wetboek van strafvordering. Deze wijzigingen hebben tot doel de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde te verbeteren en de strafrechterlijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde te verruimen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de actuele situatie in de Kaukasus.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Klompézaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de VROMRaad over hun jaarverslag.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 12.00 tot ca. 13.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de gewijzigde taakverdeling tussen het Ctsv (Commissie toezicht sociale verzekeringen) en het Lisv (Landelijke instituut sociale verzekeringen). Het Lisv is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werknemers- verzekeringen en het Ctsv is als onafhankelijk toezichthouder ingesteld.

Verkeer en Waterstaat en Europese Zaken: 14.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over de mededeling van de Europese Commissie over herziening van de telecommunicatie- regelgeving 1999.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 14.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het huurprijsbeleid voor de eerstkomende jaren naar aanleiding van de motie van mevrouw van t Riet (D66) en het advies van de landsadvocaat over de juridische gevolgen van de uitvoering van deze motie.

Justitie: 14.00 tot ca. 17.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over verschillende onderwerpen met betrekking tot asielbeleid.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met het College van Bestuur van de Open Universiteit over hun activiteiten gericht op tweedekansonderwijs, de ontwikkeling van een leven lang leren en een electronische leeromgeving.

OPENBARE RONDETAFELGESPREKKEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 16.00 uur De Oude Zaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van verschillende organisaties op het gebied van de zorg over het plan van aanpak van de modernisering van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), de nota Zicht op zorg.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.00 tot ca. 16.00 uur


*Groen van Prinstererzaal


Agenda: gesprek met verschillende deskundigen op het gebied van onderwijs over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het voorbereidend middelbaar onderwijs, het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Verkeer en Waterstaat: 10.00 tot ca. 11.00 uur


*Aletta Jacobszaal


Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de branchevereniging van spoorvervoerders ter voorbereiding op het algemeen overleg over de derde eeuw spoor op 10 februari aanstaande.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Economische Zaken: 10.30 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: briefing door minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het gasbeleid.

Werkwijze der Kamer: 10.30 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal

Verkeer en Waterstaat: 11.00 tot ca. 12.00 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: gesprek met een delegatie van NS-cargo over onder meer de vervoersontwikkelingen.

Justitie, Financiën en Rijksuitgaven: 12.30 uur tot ca. 14.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met een delegatie uit het Franse parlement.

Rijksuitgaven: 16.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie