Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B en W gemeente Heerenveen: vergunningen

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Crackstatenijs/vergunningen

Bouwplannen, vergunningen

gemhuis.gif (7901 bytes)

Publicatiedatum: 9 februari 2000

Bouwplannen De gemeente is verplicht alle ingediende bouwaanvragen te publiceren. Dit geldt dus niet voor meldingen. Zowel de bouwaanvragen als de meldingen worden in een register ingeschreven. Dit register ligt ter inzage bij de afdeling Milieu- en Bouwtoezicht (Crackstraat 2). In dit register wordt bijgehouden wat de status (ingediend, verleend, geweigerd) van de aanvraag/melding is.

Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen voor een bouwvergunning ingediend:

Omschrijving : vergroten en veranderen van een bedrijfspand Adres : Schoterlandseweg 22 Hoornsterzwaag Datum indiening: 08-02-2000

Omschrijving : geheel oprichten van een berging/overkapping Adres : Schoterlandseweg 69 Oudehorne Datum indiening: 07-02-2000

Omschrijving : vergroten van een woning Adres : Oude Singel 2 Oudehorne Datum indiening: 04-02-2000

Omschrijving : geheel oprichten van een garage Adres : Aengwirderweg 46 Terband Datum indiening: 24-01-2000

Omschrijving : plaatsen van een reclamemast (tijdelijk voor 5 jaar) Lokatie : nabij Cissy van Marxveldtlaan te Oranjewoud Datum indiening: 27-01-2000

Omschrijving : plaatsen van een opslagloods (tijdelijk voor 1 jaar) Adres : S. v.d Laanstraat 16A Heerenveen Datum indiening: 28-01-2000

Omschrijving : vergroten van een woning Adres : Kolklaan 4 Heerenveen Datum indiening: 31-01-2000

Bouwplannen met een planologische procedure Bij de gemeente Heerenveen zijn 4 aanvragen ingediend, waarvoor wegens strijdigheid met het geldende bestemmingsplan een planologische procedure vereist is.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze gevraagde vergunningen te verlenen, na toepassing van een vrijstellingsprocedure genoemd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Eenieder kan tegen de hieronder vermelde bouwplannen (met planologische procedure) met ingang van 10 februari 2000 tot en met 23 februari 2000 schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.

Wij zullen de aanvrager van uw bedenkingen op de hoogte brengen.

Gedurende deze termijn liggen de bouw- en situatietekeningen op de afdeling Milieu- en Bouwtoezicht, Crackstraat 2 voor een ieder ter inzage.

Het betreft de volgende aanvragen:

HEERENVEEN:

het vergroten van een bedrijfspand op het perceel Windas 7 (art. 19 WRO/art. 50, lid 5 WW);

HOORNSTERZWAAG:

het vergroten en veranderen van een bedrijfspand op het perceel Schoterlandseweg 22 (art. 19 WRO/art. 50, lid 5 WW);

JUBBEGA

het plaatsen van een paardenbox op het perceel P.W. Janssenweg 53 (art. 18A WRO);

OUDEHORNE:

het vergroten van een woning op het perceel Oude Singel 2 (art. 19 WRO, art. 50, lid 5 WW).

VERGUNNINGEN

Bezwaarschrift

Eenieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is bekendgemaakt aan de aanvrager. De datum waarop de vergunning aan de aanvrager is verzonden staat hieronder aangegeven.

Verzoek om voorlopige voorziening.

Indien u een bezwaarschrift indient kunt u de President van de Rechtbank in Leeuwarden verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen; bijvoorbeeld een besluit te schorsen of een bepaalde maatregel te nemen. Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd als er sprake is van een spoedeisend belang. Het adres waar dit verzoek naar toegestuurd moet worden is: President van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bureau Algemene en Juridische Zaken van de gemeente, Crackstraat 2 te Heerenveen. Het telefoonnummer is: 0513-617416.

GEMEENTE HEERENVEEN

1. M. Verweij, Groningen vergunning verleend voor het venten met stroopwafels/gevulde koeken in de gemeente Heerenveen op woensdag 2 februari 2000 (00.3000577, 3 februari 2000)

2. Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag vergunning verleend voor het organiseren van een fietstocht door de gemeente Heerenveen op 22 april 2000 (00.3000560, 2 februari 2000)

3. R.A. de Boer, Nijelamer verklaring van geen bezwaar tegen de door u te organiseren 22e Nijelaamster fietstocht door de gemeente Heerenveen op 22 mei 2000 (00.3000561, 3 februari 2000)

4. W. Krist-de Bos, Langezwaag vergunning verleend voor het organiseren van een trimloop door de gemeente Heerenveen op 26 februari 2000 (00.3000566, 3 februari 2000)

5. Gemeente Heerenveen, Heerenveen kapvergunning verleend voor het vellen van 2 lindes aan de Turfsteker tegenover nr. 4, 1 berk aan de Kempenaerssingel, 1 esdoorn aan het Rak, 1 eik aan het Bospad te Nieuwehorne, 21 populieren aan de Wetterwille nabij de haven, 1 els aan de Beyma thoe Kingmaweg, 1 berk aan de Nieuwstraat ter hoogte van nr. 52, 2 berken en 3 eiken aan de Kievitstraat achter nr. 6 tot en met nr. 30, 1 meidoorn, 4 Aesculus hipp. en 9 beuken aan de Kon. Julianaweg naast Tjaarda te Oranjewoud, 76 populieren aan de Wetterwille, 2 lindes, 2 berken, 7 esdoorns, 1 lijsterbes, 1 els en 1 beuk aan de Aengwirderweg 315 te Tjalleberd, 1 berk aan de Ratelaar tegenover nr. 34 (00.3000429, 27 januari 2000)

HEERENVEEN

6. Feestcommissie Heerenveen-Zuid, Heerenveen vergunning verleend voor het organiseren van een playbackshow op 10 juni 2000 van 20.00 uur tot 02.00 uur op het terrein van de heer Wassenaar aan de Marktweg in de feesttent met gebruikmaking van een geluidsinstallatie voor het ten gehore brengen van muziek (00.3000300, 3 februari 2000)

7. B. Hoekstra, Surhuisterveen vergunning verleend voor het organiseren van een darttoernooi met barbeque achter de Frieslandbank aan de Nieuwstraat op 23 juli 2000 met gebruikmaking van een geluidsinstallatie voor het ten gehore brengen van muziek en het verstrekken van informatie aan de deelnemers tussen 14.00 uur en 19.00 uur (00.3000562, 3 februari 2000)

8. Organisatiebureau Hensen, Oude Meer vergunning verleend voor het organiseren van een grootschalige vlooienmarkt op 22 en 23 juli 2000 tot 17.00 uur op een gedeelte van het parkeerterrein van het Abe Lenstrastadion (westkant) (99.3004763, 1 februari 2000)

9. Snookercentrum Poolbrothers, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 speelautomaten (1 behendigheids- en 1 kansspelautomaat) in het perceel Gedempte Molenwijk 4a van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000540, 1 februari 2000)

10. Snackhal Bonny, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 speelautomaten (1 behendigheids- en 1 kansspelautomaat) gevestigd in het perceel Akkersplein 169 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000535, 1 februari 2000)

11. Koffiehuis Cobra, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 speelautomaten (1 behendigheids- en 1 kansspelautomaat) gevestigd in het perceel Gedempte Molenwijk 11 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000518, 1 februari 2000)

12. Café t Houtsje, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het perceel Oude Koemarkt 6 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000539, 1 februari 2000)

13. Discotheek de Muis, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het perceel Kerkstraat 44 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000536, 1 februari 2000)

14. Discotheek Heaven, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het perceel Vleesmarkt 5 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000555, 3 februari 2000)

15. Café de Blauwe Kater, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het perceel Oude Koemarkt 1 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000554, 3 februari 2000)

16. Café Brandpunt, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het perceel Oude Koemarkt 8 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000545, 3 februari 2000)

17. Chinees restaurant Lotus, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 1 kansspelautomaat in het perceel Burgemeester Kuperusplein 56a van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000546, 3 februari 2000)

18. Café de Zevende Hemel, Heerenveen vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het perceel Gedempte Molenwijk 13 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000578, 3 februari 2000)

19. L.C. Strijk, Heerenveen vergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een mobiele kraam voor de verkoop van ijs in de maanden mei, juni en juli van 2000 van zondag tot en met vrijdag op de locatie aan het Van Harenspad (naast de brug ter hoogte van de Kijkshop aan de Lindegracht) (00.300567, 3 februari 2000)

20. Program Invest B.V., Hendrik-Ido-Ambacht toestemming verleend voor het plaatsen van een transformatorstation op het adres K.R. Poststraat 101 (M35-2000, 1 februari 2000)

21. Ontwikkelingsbedrijf Corporatieholding Friesland, Heerenveen bouwvergunning verleend voor het geheel oprichten van een verzorgingscomplex (106 W.O.B.-woningen, 11 koopwoningen en 52 sociale huurwoningen) op de hoek Fok en K.R. Poststraat (561-99, 1 februari 2000)

Kapvergunning verleend aan:

22. G. Holwerda, Heerenveen voor het vellen van 1 berk aan de zuidwestkant van de woning op het adres Wederik 228 (00.3000617, 4 februari 2000)

23. Stichting Bouwcorporatie, Heerenveen voor het vellen van 1 berk aan de noordoostkant van de woning op het adres Lark 25 (00.3000584, 2 februari 2000)

24. Stichting Bouwcorporatie, Heerenveen voor het vellen van 1 den aan de zuidoostkant van de woning op het perceel Kornelis de Wildestraat 34 (00.3000557, 31 januari 2000)

25. J. Langenberg, Heerenveen voor het vellen van 1 prunus aan de zuidoostkant van de woning en 1 gemengde loofhoutsingel langs de zuidwestkant van het perceel Heremaweg 18 (00.3000112, 31 januari 2000)

DE KNIPE

26. Café De Knyp, De Knipe vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het perceel Meijerweg 117 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000517, 1 februari 2000)

LUINJEBERD

27. J.S. van der Berg, Luinjeberd vergunning verleend voor het organiseren van een feest van 3 tot en met 5 november 2000 op het erf van de heer S. Woudstra aan de Oudeweg 2 te Gersloot met gebruikmaking van een tent, het ten gehore brengen van live-muziek met behulp van een geluidsinstallatie op vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2000 van 21.00 uur tot 02.00 uur en op zondag 5 november 2000 van 13.00 tot 18.00 uur en een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken (99.3004058, 1 februari 2000)

28. Stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang, Luinjeberd kapvergunning verleend voor het vellen van een rij van circa 23 coniferen aan de zuidwestkant van het gebouw op het perceel Aengwirderweg 335 (00.3000616, 4 februari 2000)

NIEUWEHORNE

29. Restaurant De Tjongersprong, Nieuwehorne vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het perceel Schoterlandseweg 104 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000520, 1 februari 2000)

30. Cafetaria De Tjongersprong, Nieuwehorne vergunning verleend voor het aanwezig hebben van 2 speelautomaten (1 behendigheids- en 1 kansspelautomaat) in het perceel Schoterlandseweg 104 van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000521, 1 februari 2000)

31. De Friese Marktslager, Rinsumageest vergunning verleend voor het innemen van een vaste standplaats met een mobiele kraam voor de verkoop van vlees en vleeswaren op de parkeerstrook naast de Nederlands Hervormde kerk ter hoogte van de splitsing Pastorielaan-Schoterlandseweg op alle vrijdagochtenden van 1 januari 2000 tot 1 januari 2001 (00.3000574, 3 februari 2000)

ORANJEWOUD

32. Heerenveense wandelvereniging, Heerenveen vergunning verleend voor het organiseren van 3 wandeltochten, te weten de 55e Prinses Juliana Tocht op 15 april 2000 in de bossen van Oranjewoud, de Avondvierdaagse van 22 tot en met 26 mei 2000 op de wandelpaden in Oranjewoud en de 39e Vijfdorpentocht op 7 oktober 2000 in de bossen van Oranjewoud (00.3000298, 2 februari 2000)

33. J.J. Wezenaar, Oranjewoud bouwvergunning verleend voor het vergroten van een woning met een werkruimte op het perceel Prins Bernhardweg 4 (782-99, 1 februari 2000)

TJALLEBERD

34. H. Savenije, Tjalleberd toestemming verleend voor het veranderen van een garage in een berging/woonruimte op het adres De Mieden 10 (M8-2000, 1 februari 2000)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...