Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stedelijke herstructurering en vennootschapsbelasting

Datum nieuwsfeit: 04-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Stedelijke herstructurering gebaat bij vrijstelling vennootschapsbelasting

Hilversum, 4 februari 2000

Aedes is tevreden met de kabinetsuitspraak dat woningcorporaties nog geruime tijd nodig zijn als maatschappelijke organisaties voor het vervullen van de volkshuisvestingsopgaven. Absolute voorwaarde is dan wél dat corporaties vrijgesteld blijven van de plicht tot betaling van vennootschapsbelasting (Vpb) .
Het is van tweeën één. Aan de ene kant zegt staatssecretaris Remkes bij herhaling dat hij forse inspanningen van corporaties verwacht in de stedelijke herstructurering. Anderzijds zal betaling van vennootschapsbelasting corporaties in hun mogelijkheden belemmeren om batige saldi aan te wenden voor politiek en maatschappelijk gewenste projecten. De afschaffing is onderdeel van het advies van de werkgroep Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) dat het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De Nederlandse woningcorporaties hebben primair een maatschappelijke doelstelling, en dat moet ook zo blijven. Daarom onderschrijft Aedes van harte de meest centrale aanbeveling van de werkgroep Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit woningcorporaties, namelijk dat het huidige non-profit stelsel in de volkshuisvesting voorlopig gehandhaafd moet worden. Het voorstel van de MDW-werkgroep om corporaties op termijn vennootschapsbelastingplichtig t e
maken, wijst Aedes ronduit af. Zo'n voorstel past niet in een non-profit stelse l
en leidt alleen maar tot weglekken van middelen die hard nodig zijn voor de stedelijke herstructurering, vindt Aedes.

Corporaties hebben immers niet het maken van winst tot doel, maar het leveren van maatschappelijk rendement. Uitkering van batige saldi is niet mogelijk, maa r
moeten worden aangewend voor maatschappelijk gewenste andere projecten. De stedelijke herstructurering staat daarbij met stip bovenaan.
De specifieke voorstellen van de MDW-werkgroep voor een grotere doelmatigheid e n
transparantie van corporaties sluiten naadloos aan bij instrumenten die daarvoo r
binnen de bedrijfstak al worden ontwikkeld.
Ook kan Aedes zich volledig vinden in het advies om de corporaties op een breed 'toegestaan werkterrein' te laten opereren. Dat geldt ook voor de conclusie van de werkgroep dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw intact moet blijven en da t
het werkterrein van het fonds niet moet worden ingeperkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie