Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: overschrijding uitgavenartikel door betaling IDA

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Aanpassing uitgavenartikel 03.04 begroting IXB-1999

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

FEZ2000/45 M

9 februari 2000

Onderwerp

Overschrijding in 1999 van uitgavenartikel 03.04 in verband met vervroegde betaling aan IDA

Eind december 1999 is op verzoek van Buitenlandse Zaken aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA) een bedrag van f 101,6 mln. betaald inzake een bijdrage aan een reguliere middelenaanvulling van de IDA. Deze betaling die oorspronkelijk gepland stond voor begin januari 2000 was mogelijk door beschikbare budgettaire ruimte binnen de HGIS in 1999. Het betreffende begrotingsartikel (03.04 - deelneming in het kapitaal van multilaterale ontwikkelingsbanken) is echter door deze betaling overschreden met f 101,9 mln. (genoemde

f 101,6 mln. en f 0,3 mln. normale koersverschillen). Omdat besluitvorming plaats vond na indiening van de 2e suppletore begroting IXB-1999 en de door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking naar de Tweede Kamer verzonden Decemberbrief (Kamerstukken II 1999/2000, 26 910, nr.3) stel ik u hierbij, mede gelet op de omvang, van genoemde overschrijding op de hoogte. Strikt formeel gaat het om een niet geautoriseerde betaling in 1999, die overigens geen beleidsmatige achtergrond heeft: de verplichtingen, die aan de betaling ten grondslag liggen, zijn eerder door de Staten-Generaal geautoriseerd. Uiteraard zal deze overschrijding worden opgenomen in de binnenkort te verschijnen Voorlopige Rekening en de slotwet IXB.

De minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie