Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Justitie op vragen boetes snelheidsovertredingen

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.593 betalen van boetes voor snelheidsovertredingen Gemaakt: 11-2-2000 tijd: 11:44

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 9 februari 2000

In antwoord op uw brief van 3 december 1999 , nr. 2990003780, deel ik u mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat mee dat de vragen van het lid Van Bommel van uw Kamer inzake het betalen van boetes voor snelheidsovertredingen worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord, ten behoeve van de vragensteller(s) en de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,
Antwoord van de Minister van Justitie mede namens de Minister van V&W op kamervragen Van Bommel (ingezonden 3 december 1999, nr. 2990003780)

1.
Ja.

2.
Ik sluit niet uit dat het aanbod van het betreffende bedrijf, om onder bepaalde voorwaarden een boete te betalen die is opgelegd terzake van een snelheidsovertreding, een ongewenst effect kan hebben op het rijgedrag van (een gedeelte) van de automobilisten, die van deze actie gebruik zullen maken. Hierbij merk ik echter op, dat moeilijk valt vast te stellen of in concrete gevallen daadwerkelijk een causaal verband bestaat tussen enerzijds het rijgedrag en anderzijds het gegeven, dat een eventueel opgelegde financiële sanctie niet voor rekening van de automobilist zelf komt. Voor zover de actie van het bedrijf inderdaad leidt tot ongewenste effecten is er sprake van een doorkruising van het beleid van intensievere handhaving van de maximumsnelheden.

3.
De snelheidsovertreding waarvoor het bedrijf aangeboden heeft de boete te zullen betalen valt onder de Wet Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). Uitlokking tot het plegen van een overtreding van de betreffende bepaling uit de Wet Mulder is op zichzelf een overtreding, aangezien het, ingevolge artikel 92 van het RVV, uitlokking van een strafbaar feit betreft. Ingevolge het eerste lid van artikel 2 van de Wet Mulder is vervolging hiervan echter niet mogelijk.

4.
Ik ga ervan uit dat het bedrijf deze actie uit publicitaire overwegingen heeft ondernomen. Gelet op hetgeen ik heb geantwoord op vraag 2 acht ik het aanbod van het bedrijf niet het geëigende middel ter bereiking van een publicitair doel.

5.
Ik zie vooralsnog geen aanleiding voor een (civielrechtelijke) aansprakelijkstelling. Niet geheel duidelijk is immers welke schade de Staat der Nederlanden zou kunnen claimen. Voorts is het causaal verband tussen de actie van het bedrijf en mogelijke schade voor de Staat moeilijk aan te tonen.

6.
Ik betreur dat het bedrijf gekozen heeft voor deze actie omdat (zoals eerder gesteld) niet valt uit te sluiten, dat de actie tot ongewenste effecten kan leiden. Indien uit signalen uit de praktijk van de verkeershandhaving mocht blijken dat ongewenste effecten van deze of soortgelijke acties daadwerkelijk optreden, zal ik mij beraden over te nemen stappen. Ik heb het College van procureurs-generaal in kennis gesteld van deze beantwoording onder het verzoek mij over de mogelijke gevolgen van deze actie te berichten indien daartoe aanleiding bestaat.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie