Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Justitie met rapport werkgroep Toezicht notariaat

Datum nieuwsfeit: 09-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

just0000.115 brief sts just t.g.v. het rapport van de werkgroep toezic ht notariaat (werkgroep van delden) rtf
Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 17:35

2

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten Generaal

's-Gravenhage, 29 nov. 1999

Ontvangen: 9 februari 2000

Onderwerp

rapport werkgroep Toezicht notariaat

(werkgroep Van Delden)

Bijgaand doe ik u mede namens de Minister van Financien toekomen het rapport «Toezicht notariaat» van de gelijknamige werkgroep. Het rapport heb ik op 29 november jongstleden in ontvangst genomen van de voorzitter van de werkgroep, de President van de arrondissementsrechtbank Den Haag, mr. A.H. van Delden.

De taakopdracht van deze werkgroep is voortgevloeid uit de discussie die tijdens de behandeling van de nieuwe Wet op het notarisambt in de Kamer is gevoerd over de inrichting en versterking van het toezicht op het notariaat Toen is geconstateerd dat voor een eventuele verdere versterking van het toezicht - naast hetgeen in de nieuwe wet is vervat - een overzicht en een analyse nodig is van het functioneren van het huidige stelsel van toezicht.

Het rapport van de werkgroep biedt naast het overzicht van het stelsel van toezicht op het notariaat een knelpuntenanalyse en een actieprogramma om deze knelpunten op te lossen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen actiepunten voor de korte termijn en actiepunten voor de lange termijn. Voor de inhoud daarvan verwijs ik kortheidshalve naar de desbetreffende hoofdstukken in het rapport.

Het rapport is naar mijn mening degelijk in zijn analyse en ook de oplossingsrichtingen acht ik duidelijk en instructief. Van belang is voorts dat deze zijn opgesteld door een werkgroep waaraan - naast leden van de KNB -merendeels vertegenwoordigers uit de betrokken toezichtorganen zelf hebben deelgenomen.

Over de aanbevelingen en over een aanpak van de voorgestelde actiepunten wil ik echter eerst nog afzonderlijk overleg voeren met de Kamers van Toezicht, het Bureau financieel toezicht, de KNB en overige bij het toezicht betrokkenen, alvorens hierover een definitief standpunt in te nemen.

Zodra dit overleg is gevoerd zal ik u hierover nader informeren.

De Staatssecretaris van Justitie,

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar. Kopie gezonden aan de leden van de commissie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie