Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen foutieve teruggave belastingdienst

Datum nieuwsfeit: 10-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.598 een foutieve teruggave door de belastingdienst
Gemaakt: 14-2-2000 tijd: 13:40


2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 februari 2000

Onderwerp

Kamervragen Van Oven en Bos over een foutieve teruggave door de Belastingdienst

van 3 miljoen gulden

In antwoord op uw brief van 19 januari 2000, nr.299000 5360, deel ik u mede namens de staatssecretaris van Financiën mee dat de vragen van de leden Van Oven en Bos van uw Kamer over een foutieve teruggave door de Belastingdienst van 3 miljoen gulden worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

Bijgesloten zijn voldoende kopieën van het antwoord ten behoeve van de vragensteller en van de afdeling Voorlichting van uw Kamer.

De Minister van Justitie,

Antwoorden op Kamervragen van de leden Van Oven en Bos over een foutieve teruggave door de Belastingdienst van 3 miljoen gulden, gesteld op 19 januari 2000 (nr. 2990005360)


----------------------------------------------------------------------
----------------


1.

Ja.

Hierbij merk ik op dat de tekst van vraag 1 de indruk wekt dat omzetbelasting is te-rugbe-taald aan een particulier. Dit is feitelijk onjuist. In het arrest kan worden gelezen dat de terugbetaling is verricht aan een ondernemer. Dit gegeven acht ik van belang, omdat particu-lieren niet belasting-plichtig zijn voor de omzetbelasting en dus in beginsel geen aangifte om-zetbelasting kunnen indie-nen.


2.

De oorzaak van de fout is een vermoedelijk onjuist ingediende aangifte, waarop de komma voor de centen niet of nauwelijks zichtbaar was. Daarnaast is door een sa-menloop van om-standigheden (annulering van gemaakte afspraken en ziekte) het niet gelukt om voor-afgaand aan de uitbetaling een nader onderzoek in te stellen.


3.

Dat sprake was van een fout is eerst eind 1993 ontdekt. Na ontdekking is onmiddellijk be-gonnen met een onderzoek. Na afronding van dit verzoek in 1994 is direct gestart met de ac-ties om het teveel uitbetaalde bedrag terug te vor-deren.


4.

In 1991 werd de uitbetaling van verzoeken om teruggave met grote bedragen 6 weken opgeschort, in die 6 weken kon dan een onderzoek worden ingesteld. Om te voorkomen dat in een bijzonder geval het onderzoek niet tijdig kon plaatsvinden en echter toch uitbetaling plaatsvindt na 6 weken, is in 1992 dit systeem aangepast. Met ingang van 1992 is de hoogte van een te verlenen teruggaaf per ondernemer gemaximeerd. Indien een hoger bedrag wordt te-ruggevraagd kan uitbetaling alleen plaatsvinden nadat een geautoriseerd persoon toestem-ming heeft gegeven. Dit betekent in de praktijk dat die toestemming niet wordt verleend voordat het onderzoek is afgerond.


5.

De overwegingen in het arrest van de Hoge Raad van 6 juli 1999 zijn duidelijk ingegeven door de zeer bijzondere omstandigheden van het geval. Immers de verdachte heeft gedurende een aantal jaren het ten onrechte uitgekeerde bedrag afgezonderd van het bedrijfskapitaal teneinde dit, op enig moment, te kunnen terug betalen aan de fiscus. De stringente eisen voor een veroordeling terzake van artikel 321 Sr leiden, gezien de bijzondere omstandigheden niet tot een onwenselijke uitleg van het delict verduistering.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie