Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer: commissie over verzoek G.J. van der Meulen Baarneveld

Datum nieuwsfeit: 10-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26851000.030 verslagen cie verzoekschriften adres g.j. van der meulen baarneveld

Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 13:21


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Nr. 30

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN G. J. VAN DER MEULEN TE BARNEVELD BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

Vastgesteld 10 februari 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Pastoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen kwijtschelding van de aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1996 en 1997 wordt verleend,

dat de Belastingdienst haar gedeeltelijk is tegemoetgekomen door geen verdere invorderingsmaatregelen te treffen na betaling van een bedrag dat gelijk is aan haar betalingsruimte per jaar plus de teruggave over
1997,

dat de staatssecretaris aangeeft dat de ontvanger heeft verzuimd ook de teruggave over 1996 bij haar betalingsruimte op te tellen, doch dat hij ervan afziet de ontvanger uit te nodigen zijn onjuiste beschikking in te trekken en dat adressant aldus nogmaals is tegemoetgekomen,

dat adressante moet rondkomen van een WW-uitkering, omdat zij als gevolg van een reorganisatie is ontslagen en vooralsnog geen andere werkkring heeft gevonden,

dat de Belastingdienst is uitgegaan van haar betalingscapaciteit op het moment van het verzoek om kwijtschelding, maar dat haar huidige betalingscapaciteit nihil is,

dat de staatssecretaris toezegt op basis van adressantes huidige betalingscapaciteit na voldoening van een bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de teruggaaf over 1997 geen verdere invorderingsmaatregelen te treffen, behoudens verrekening van teruggaven gedurende een periode van 3 jaar;

van oordeel,

dat adressante in voldoende mate is tegemoetgekomen,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressante een verkeerd fiscaal beleid is gevoerd,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie