Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslagen verzoekschriften adres Van ter Toolen Haarlem

Datum nieuwsfeit: 10-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26851000.036 verslagen cie verzoekschriften adres m.van ter toolen haa rlem

Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 13:47

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Nr. 36

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN M. VAN TER TOOLEN TE HAARLEM BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

Vastgesteld 10 februari 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Pastoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen kwijtschelding wordt verleend van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1997 en 1998,

dat adressante moet rondkomen van een WAO-uitkering,

dat de aanslag is ontstaan als gevolg van indeling in een onjuiste tariefgroep door haar bedrijfsvereniging,

dat belastingplichtige zelf verantwoordelijk is voor de juiste invulling van een loonbelastingverklaring en dat het vaststaand beleid is geen kwijtschelding te verlenen van belastingaanslagen die zijn opgelegd wegens indeling in een onjuiste tariefgroep,

dat adressante volgens de Belastingdienst over voldoende betalingscapaciteit beschikt om de aanslagen (gedeeltelijk) te voldoen, waarna over het resterende bedrag geen invorderingsmaatregelen zullen worden getroffen, behoudens eventuele teruggaven,

dat adressante aantoont dat haar inkomen sinds haar beroepschrift aanmerkelijk is verlaagd, omdat haar Ziektewetuitkering is komen te vervallen, waardoor haar betalingscapaciteit eveneens is verminderd,

dat de staatssecretaris aanleiding heeft gevonden om het bedrag te verlagen tot adressantes betalingscapaciteit waarna geen verdere invorderingmaatregelen zullen worden getroffen, behoudens verrekening van eventuele teruggaven;

van oordeel,

dat nu adressante in voldoende mate is tegemoetgekomen er voor de Kamer aanleiding is in deze aangelegenheid verder te treden,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert


1

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie