Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verzoekschrift A. Knigge Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 10-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26851000.038 verslagen cie verzoekschriften adres a. knigge rotterdam
Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 13:58


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Nr. 38

VERSLAG OVER HET ADRES VAN A. KNIGGE TE ROTTERDAM BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN DOOR MIDDEL VAN TOEPASSING VAN DE HARDHEIDSCLAUSULE

Vastgesteld 10 februari 2000

De commissie , gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat geweigerd wordt door middel van toepassing van de hardheidsclausule hem kwijtschelding te verlenen van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren
1996 en 1997,

dat deze aanslagen zijn voortgekomen uit een onjuiste tariefgroepindeling, waardoor adressant een te hoge belastingvrije som heeft genoten,

dat belastingplichtige zelf verantwoordelijk is voor de juiste invulling van een loonbelastingverklaring,

dat de hardheidsclausule terzake niet kan worden toegepast, omdat geen sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard als bedoeld in artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

dat kwijtschelding volgens vaststaand beleid uitsluitend wordt verleend bij afwezigheid van vermogen en/of betalingscapaciteit,

dat de staatssecretaris aanvoert dat adressant beschikt over spaartegoed en voldoende betalingscapaciteit heeft om de aanslag te voldoen,

dat adressant zich niet kan verenigen met het feit dat zijn inkomsten in de jaren 1996 en 1997 (gedeeltelijk) teniet worden gedaan door de aanslagen en hij zijns inziens voor niets arbeidsinspanning heeft geleverd,

dat adressant daarbij aanvoert dat zijn destijds genoten loon zijns inziens te gering was,

dat dit echter een kwestie is van civielrechtelijke aard, waarin de Kamer niet kan treden;

van oordeel,

dat de staatssecretaris gevolgd kan worden in zijn opvattingen en dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een verkeerd fiscaal beleid is gevoerd,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie