Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Akkoord staat en oliemaatschappijen over rijkswegstations

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
11-02-2000

Principe-overeenkomst overheid en oliemaatschappijen

De Nederlandse overheid en de oliemaatschappijen hebben een principe-overeenkomst bereikt over de aanpassing van de overheidsplannen voor tankstations langs de Rijkswegen. Dit is vrijdagmiddag bekendgemaakt. In dit kader heeft de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) een persbericht uitgegeven

Hieronder volgt het Persbericht uitgegeven door de de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)

VNPI - VERENIGING NEDERLANDSE PETROLEUM INDUSTRIE

PERSBERICHT

Den Haag, 11 februari 2000

Overheid en oliemaatschappijen sluiten principe-overeenkomst over Rijkswegstations

De oliemaatschappijen, verenigd in de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), hebben met de overheid een principe-overeenkomst gesloten over een aanpassing van de overheids-plannen voor benzinestations langs het hoofdwegennet. Deze zogeheten MDW-plannen (Markt-werking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit / benzine I) zijn bedoeld om concurrentie op de markt verder te bevorderen en meer ruimte voor nieuwe toetreders op de markt te creëren. De afspraken die nu met de ministers van Financiën, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat zijn gemaakt, komen in ieder geval voor een deel tegemoet aan de grote bezwaren die de oliemaatschappijen hadden tegen de oorspronkelijke plannen.

De principe-overeenkomst behelst onder meer de bereidheid van de oliemaatschappijen om gespreid over een periode van 22 jaar alle bestaande concessies voor de exploitatie van benzinestations langs de snelwegen af te staan. Deze concessies zullen worden geveild, waarbij de veilingopbrengst aan de huidige concessiehouder toekomt. De nieuwe concessies worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Na deze periode vindt opnieuw veiling van de concessie plaats, voor opnieuw 15 jaar. De opbrengst daarvan valt toe aan de overheid. In het oorspronkelijke plan zouden de concessies tussen 2010 en 2015 worden onteigend en geveild zonder vergoeding aan de concessiehouder.

Daarnaast is overeengekomen dat een aantal grote partijen de komende jaren vrijwillig het aantal stations langs de hoofdwegen dat onder hun merk geëxploiteerd wordt, zal verminderen waardoor ruimte geschapen wordt voor kleinere spelers en nieuwe toetreders. Over de precieze invulling hiervan zullen door het ministerie van Financiën met individuele oliemaatschappijen nadere afspraken worden gemaakt.

Het oorspronkelijke voorstel van de overheid om concessies asymmetrisch te veilen is vervallen. Dit houdt in dat alle oliemaatschappijen op gelijke basis met andere belangstellenden kunnen meedingen naar vrijkomende locaties.

Ook het oorspronkelijke plan om een groot aantal nieuwe concessies (tot 150) voor benzinestations langs het bestaande hoofdwegennet uit te geven, is van de baan. Afgesproken is dat de vestiging van nieuwe Rijkswegstations alleen mogelijk is langs nieuw aan te leggen snelwegen.

De vergoeding die concessiehouders voor de exploitatie van een Rijkswegstation aan de overheid afdragen, wordt verdrievoudigd, van 1 cent per liter naar gemiddeld 3 cent per liter.

Het moeizaam op gang gekomen overleg heeft er uiteindelijk voor de overheid toe geleid dat haar doelstelling om de concessies aan een bepaalde tijd te binden en meer ruimte te creëren voor nieuwe toetreders veel sneller wordt gerealiseerd dan wanneer het tot een juridische confrontatie zou zijn gekomen.

De komende maanden zal een aantal complexe punten in gezamenlijke werkgroepen VNPI en overheid nader worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de overeenkomst op 1 januari 2001 ingaat, indien de ministerraad er positief over besluit en ook de Tweede Kamer haar goedkeuring verleent.

Voor meer informatie:
D. Boot, voorzitter VNPI, telefoon: 070 - 338 2364

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie