Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief SZW doelmatigheidsrapportage 1999 van het Ctsv

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.187 brief sts szw doelmatigheidsrapportage 1999 van het ctsv
Gemaakt: 14-2-2000 tijd: 16:44


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


11 februari 2000

Op grond van artikel 11 van de OSV 1997 bied ik u bij deze de Doelmatigheids-rapportage 1999 van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) aan (bijlage 1). In het na-volgende ga ik nader op de rapportage in.

Gaarne spreek ik mijn waardering uit voor de wijze waarop het Ctsv zijn laatste rapportage over de doelmatigheid van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten heeft opgezet. Het is nu voor de derde maal dat de rapportage door het Ctsv wordt uitgebracht.

Het Ctsv heeft voor deze rapportage een enigszins gewijzigde aanpak gehanteerd ten opzichte van 1997 en 1998. Enerzijds legt het Ctsv meer nadruk op de eigen verant-woordelijkheid van de uitvoeringsinstanties (zelfevaluatie en bijsturing) en anderzijds kijkt het Ctsv meer dan voorheen naar de feitelijke ontwikkeling van de uitvoeringskosten en de geleverde diensten en prestaties. Aanleiding hiertoe zijn de ervaringen met de twee voor-gaande rapportages en de resultaten van de door een extern bureau uitgevoerde contra-expertise op het doelmatigheidsonderzoek van het Ctsv.

Over de gekozen opzet en rapportage heeft overleg plaatsgevonden met mijn departement. Daarbij is door het Ctsv aangegeven dat het doelmatigheidsonderzoek nog in ontwikkeling is. In de volgende rapportages zullen ook monitorgegevens (prestaties, personeel e.d) worden opgenomen, evenals resultaten van (eventueel) onderzoek dat zal plaatsvinden naar aanleiding van uitgevoerde risico-analyses. De daarbij te hanteren instrumenten voor monitoring en risico-analyse zijn momenteel onderwerp van overleg met de uitvoerende instanties.

Ten aanzien van de inhoud van de rapportage kan het volgende worden opgemerkt. De Doelmatigheidsrapportage 1999 beslaat de periode 1 januari 1998 - 31 maart 1999. De rapportage gaat in op de doelmatigheid van de uitvoerende instanties binnen de sector van de sociale verzekeringen, te weten het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), uitvoeringsinstellingen (uvi's) en Sociale verzekeringsbank (Svb). Het centrale vraagstuk in het kader van de doelmatigheid is in hoeverre de uitvoerings-organisaties in staat zijn, de beleidsdoelen te realiseren, en tegen welke kosten. Ter beantwoording gaat het Ctsv in op drie onderdelen:

de doelmatigheid van de organisatie. De organisatie dient zo te zijn ingericht dat de doelen bereikt kunnen worden. Om hierover een uitspraak te kunnen doen heeft het Ctsv de uitvoerende instanties gevraagd om verantwoordingsrapportages. Hiermee legt het Ctsv de nadruk op het zelfkritisch vermogen van de uitvoerende instanties. Het Ctsv constateert dat, hoewel de kwaliteit van de rapportages wisselend is, deze ten opzichte van vorig jaar vooruit is gegaan. Alle uitvoeringsinstanties hebben aangegeven hierin nog verdere verbeteringen te willen en zullen aanbrengen.

de doelmatigheid van beheer. Hierbij gaat het erom of de organisatie over de juiste hoeveelheid mensen en middelen beschikt en welke kosten de organisatie maakt om de gestelde doelen te behalen. De uitvoerende instanties geven in hun verantwoordings-rapportages geen (of nauwelijks) informatie over de kosten die samenhangen met uitvoering van wet- en regelgeving. Deze informatie is wel in andere rapportages van het Ctsv of van het Lisv en de Svb voor handen. Op basis hiervan heeft het Ctsv gecon-cludeerd dat de ontwikkeling van de uitvoeringskosten van de uitvoeringsinstellingen in 1998 lager is dan op grond van het door het Ctsv gehanteerde model verwacht kon worden. Dit betekent volgens het Ctsv dat er in 1998 een bescheiden doelmatigheidswinst is gerealiseerd. Op het niveau van de individuele uitvoerder doet het Ctsv geen uitspraak.

Naar aanleiding van de analyse van het Ctsv moet opgemerkt worden dat de nu door het

Ctsv gepresenteerde cijfers niet overeen komen met de recente cijfers van Lisv, omdat een ander peilmoment is gehanteerd. De cijfers van het Ctsv zijn gebaseerd op de rapportage «Uitvoeringskosten werknemersverzekeringen 1995-2003» van het Lisv uit 1998. Najaar 1999 heeft het Lisv hiervan een nieuwe versie uitgebracht over de jaren
1996-2003.


3. organisatie-effectiviteit. Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de doelstellingen gerealiseerd zijn. Omdat de uitvoerende instanties geen meetbare doelstellingen hebben geformuleerd, en zij in hun rapportages slechts aandacht geven aan een deel van de doelstellingen, heeft het Ctsv hier onvoldoende inzicht in en kan het hierover geen uitspraak doen.

Op grond van de beoordeling van jaarovereenkomsten en doelmatigheidsprojecten kan het Ctsv geen antwoord geven op de vraag of de voorgenomen bezuiniging op de uitvoerings-kosten zal worden gerealiseerd. De informatie is hiertoe niet toereikend, onder andere omdat de doelmatigheidsprojecten niet worden meegenomen in de jaarcontracten en afzonderlijk en op andere momenten worden gebudgetteerd. In overleg tussen het departement en Lisv is hiervoor een oplossing gevonden door het Lisv naast de jaarcontracten tevens een investeringsbegroting te laten opstellen. Ook het Ctsv zal hiervan op de hoogte worden gesteld zodat het daar bij zijn beoordeling rekening mee kan houden. Voorts zal het project Monitoring doelmatigheidsprojecten van het Ctsv een aanvulling vormen op de reguliere beoordeling van de jaarovereenkomsten tussen Lisv en uitvoeringsinstellingen. Het onder-zoek richt zich specifiek op de investeringsprojecten van de uvi's waarvoor bij het Lisv aanvullende begrotingsaanvragen worden ingediend. De resultaten van de monitoring worden per project in een bondige rapportage schriftelijk vastgelegd en besproken met de uitvoeringsinstellingen en het Lisv.De vraag in hoeverre de wijze waarop de uitvoeringsinstanties het beleid uitvoeren en de daarmee gepaard gaande kosten de grote geldstroom (uitkeringen) beïnvloeden valt op basis van de stand van het huidig onderzoek slechts op onderdelen door het Ctsv te beantwoorden (bijvoorbeeld arbeidstoeleiding en handhaving). Gezien het belang van het onderwerp sta ik positief tegenover het voorstel van het Ctsv om een onderzoek te doen naar de relatie tussen de kleine en grote geldstroom.

Zoals ik reeds eerder aangaf heb ik een positief oordeel over de weg die het Ctsv met zijn Doelmatigheidsrapportage 1999 is ingeslagen. Wel zijn er enkele punten die aandacht behoeven. De verantwoordingsrapportages van de uitvoerende instanties kunnen aan waarde winnen door systematisch aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de organisatie. Verder is het wenselijk dat er meer inzicht ontstaat in de relatie tussen de prestaties van de uitvoerende instanties en de kosten die gemaakt worden om deze te realiseren. Het Ctsv heeft inmiddels aangegeven dat het de bedoeling is dat deze punten in de volgende rap-portage verbeterd zijn. Ook ligt de vraag voor hoe en wanneer de geconstateerde tekort-komingen bij de uitvoeringsinstanties zullen worden opgepakt. Het Ctsv is op ambtelijk en bestuurlijk niveau reeds om een reactie op dit punt gevraagd. Het ligt in de lijn dat de uitvoeringsinstanties dit in eerste instantie zelf oppakken. Verbeteringen in de doelmatigheid dienen in de planning- en controlcyclus verankerd te zijn. Het Ctsv zal er op toe zien dat dit in de praktijk zal plaatsvinden.

Tot slot zij opgemerkt dat bij de uitwerking van het kabinetsvoorstel Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) aandacht zal worden besteed aan de sturings- en verantwoordingssystematiek Dit kan consequenties hebben voor de verdere ontwikkeling van de doelmatigheidsrapportage.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...