Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over Belgische bietenpulp

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26991000.003 brief sts lnv inzake belgische bietenpulp
Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 11:26


3


26991 Voedselveiligheid

nr. 3 Brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 februari 2000

Hierbij wil ik u informeren over de import van bietenpulp die mogelijk hoge gehalten aan fluoriden bevatten en de door mij uit voorzorg genomen maatregelen. Bietenpulp wordt met name in de melkveehouderij gebruikt zowel als grondstof in mengvoeders als enkelvoudig voedermiddel.

Informatie Belgische autoriteiten

Naar aanleiding van eerdere berichten in de media over diergezondheidsproblemen op een aantal Belgische veehouderijbedrijven is reeds enkele weken geleden, op 25 januari jl. door mijn departement contact opgenomen met de Belgische autoriteiten. De Belgische autoriteiten gaven aan dat bietenpulp werd onderzocht op mogelijke afwijkingen. Op dat moment hadden de Belgische autoriteiten geen afwijkingen geconstateerd. Er zou geen sprake zijn van verhoogde gehalten aan PCB's, formaldehyde en dioxinen in de bietenpulp. Uit voorzorg is de Belgische autoriteiten de afgelopen weken meermalen gevraagd om inzicht te verschaffen in eventuele leveringen van bietenpulp van dezelfde herkomst aan Nederland. Tot 8 februari jl. is door de Belgische autoriteiten slechts melding gemaakt van één mogelijk afleveradres in Nederland. Bij nader onderzoek van de Algemene Inspectiedienst (AID) bleek dit afleveradres overigens niet te bestaan.


Dinsdag 8 februari jl. ontving mijn departement een fax van de Belgische autoriteiten waarin melding werd gemaakt van export vanuit België van bietenpulp met mogelijk te hoge gehalten aan fluoriden. Er werd melding gemaakt van leveringen in de periode van


30 oktober 1999 tot en met 17 december 1999 aan 6 Nederlandse afleveradressen.

De betreffende partijen zijn afkomstig van één Belgische suikerfabriek. Het gaat om circa 10.500 ton bietenpulp.

Na ontvangst van de fax is onmiddellijk telefonisch contact opgenomen met het Belgische ministerie van Middenstand en Landbouw. Hierbij is gebleken dat de in de Europese regelgeving gestelde norm van 150 mg/kg bietenpulp (herleid tot een vochtgehalte van 12%) wordt overschreden. De hoogste waarde bedroeg circa 500 mg/kg bietenpulp. De hoge gehalten aan fluoriden worden door de Belgische autoriteiten in verband gebracht met de toediening van gips tijdens het productieproces in de suikerfabriek. Het toevoegen van gips is overigens gangbaar bij betreffende suikerfabriek. Dit gips heeft een industriële herkomst en is afkomstig uit België.

Tot op dit moment hebben de Belgische autoriteiten geen helder beeld verschaft over de oorzaak en omvang van de problematiek en de genomen maatregelen. Op 10 februari jl. werd in de Belgische media melding gemaakt van een mogelijke andere oorzaak van de gezondheidsproblemen op de Belgische bedrijven. Er zouden restfracties van melkzuur aan de bietenpulp zijn toegevoegd. Ik heb Minister Gabriëls van Middenstand en Landbouw gevraagd met spoed gedetailleerde informatie te verschaffen over het reeds in België uitgevoerde onderzoek en om opheldering gevraagd over de genomen maatregelen, de exacte herkomst van het gips en eventueel lopend onderzoek in dit kader naar andere bronnen van verontreiniging.

Maatregelen Nederland

Traceringsonderzoek

Op basis van de informatie van de Belgische autoriteiten heeft de AID een traceringsonderzoek ingesteld. Gebleken is dat één door de Belgische autoriteiten genoemd afleveradres een composteerbedrijf betrof. Dit bedrijf had geen bietenpulp, maar schuimaarde ontvangen. Deze schuimaarde is niet verwerkt, maar op het betreffende bedrijf opgeslagen.

Op vijf afleveradressen is bietenpulp geleverd. Uit onderzoek van de AID is gebleken dat geleverd is aan:

? een bedrijf dat een grote hoeveelheid van de betrokken Belgische bietenpulp heeft ontvangen. Dit bedrijf droogt en verwerkt de bietenpulp tot brok. Hierbij heeft vermenging plaatsgevonden met bietenpulp afkomstig van een andere Belgische en een Nederlandse suikerfabriek. Het bedrijf geeft aan dat alle gedroogde en geperste pulp is uitgevoerd naar België. De juistheid van deze bewering wordt nagetrokken door de AID;

? een bedrijf dat de gehele leverantie heeft doorgeleverd aan één melkveehouderij-bedrijf. Op dit bedrijf heeft vervoedering van de bietenpulp plaatsgevonden. Dit was reeds stopgezet naar aanleiding van informatie van de leverancier;

? een melkveehouderijbedrijf. Op dit bedrijf heeft vervoedering van de bietenpulp plaatsgevonden. Dit was eveneens reeds stopgezet naar aanleiding van informatie van de leverancier;

? twee vleesveehouderijbedrijven. Op deze bedrijven is nog geen bietenpulp vervoederd.

Van de nog door de AID achterhaalde Belgische bietenpulp zijn monsters genomen die zullen worden onderzocht op het fluoridengehalte. De melk van koeien op de twee melkveebedrijven, zal uit voorzorg eveneens onderzocht worden op het fluoridengehalte.

Blokkering verdachte partijen bietenpulp

Het Productschap Diervoeder heeft de betrokken Nederlandse bedrijven een terbeschikkingshoudingsplicht opgelegd. Hierdoor zijn de op de Nederlandse bedrijven aanwezige partijen bietenpulp geblokkeerd.

Risico's gezondheid mens en dier

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT) hebben analyses uitgevoerd naar de risico's van fluoriden voor mens en dier. Bij de in Belgïe gevonden fluoridengehalten in bietenpulp (tot
500 mg/kg) zal de consumptie van melk naar verwachting niet leiden tot problemen voor de volksgezondheid. Omdat fluoriden zich niet ophopen in vlees is het aannemelijk dat de gehaltes in vlees niet hoger zullen zijn dan het normale achtergrondniveau.

De in België gevonden fluoridengehalten in bietenpulp kunnen bij melkvee wel resulteren in diergezondheidsproblemen. Afhankelijk van de dosering en de duur kan dit variëren van afname in de melkproductie en aantasting van gebit en skelet tot ernstige
vergiftigingsverschijnselen. Alhoewel andere landbouwhuisdieren minder gevoelig zijn voor fluoriden geldt ook hier dat, afhankelijk van dosering en duur, de hoge gehaltes aan fluoriden in bietenpulp kunnen leiden tot problemen voor de diergezondheid. Op de vier betrokken Nederlandse rundveebedrijven zal een diergezondheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Veiligheid Nederlandse bietenpulp

Door de Belgische autoriteiten wordt de oorzaak voor het hoge fluoridengehalte gelegd bij toediening van gips tijdens het productieproces in de suikerfabriek. In Nederland zijn twee suikerbedrijven actief bij de productie van bietenpulp. Bij één bedrijf wordt voorzover bekend ook gips gebruikt. Dit gips wordt grotendeels zelf geproduceerd en voor een beperkt deel aangekocht. Het aangekochte gips is afkomstig uit Duitsland. De monitoringgegevens van de bietenpulp van dit suikerbedrijf laat geen verhoogde gehalten aan fluoriden zien.

Volledigheidshalve is het Productschap Diervoeder gevraagd om op korte termijn een overzicht te verschaffen van de aanwezigheid van gips en vergelijkbare technische hulpstoffen in Nederlandse diervoeders/-grondstoffen.

Tot slot

Gelet op thans beschikbare informatie en de genomen maatregelen acht ik de risico's voor de volksgezondheid niet aannemelijk. Naar eventuele diergezondheidsproblemen op de


4 Nederlandse rundveebedrijven zal onderzoek worden ingesteld. Tevens zullen verdachte partijen bietenpulp en de melk van de twee melkveebedrijven onderzocht worden op aanwezigheid van fluoriden. Ik zal u nader informeren wanneer resultaten van het Nederlands onderzoek en informatie van de Belgische overheid daartoe aanleiding geven.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...