Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarwinst Accell conform verwachtingen

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSINFORMATIE

* 11 februari 2000: Jaarwinst Accell conform verwachtingen

Heerenveen, 11 februari 2000 - Accell Group N.V. heeft in 1999 een netto-winst gerealiseerd van NLG 6,6 miljoen. Dit is conform de medio november neerwaarts bijgestelde verwachting. De omzet is uitgekomen op NLG 331 miljoen (1998: NLG 329 miljoen). Zoals eerder gemeld hadden de sterke koersstijging van de Japanse yen en de logistieke problemen met betrekking tot Taiwanese toeleveringen in de tweede jaarhelft invloed op respectievelijk de marges en de productiviteit.

Op basis van inmiddels doorgevoerde prijsverhogingen, de goed gevulde orderportefeuille en de groeiende vraag naar kwalitatief betere fietsen gaat de Directie van Accell Group voor geheel 2000 uit van een groei van de winst ten opzichte van 1999. Na de succesvolle acquisitie van Sparta in oktober 1999 wil Accell Group zich in dit jaar bovendien meer nadrukkelijk gaan richten op het zoeken naar passende overnamekandidaten.

Winst per aandeel en dividend De winst per aandeel per ultimo 1999 (op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen) kwam over het afgelopen jaar uit op NLG 2,34 (Euro 1,06). Per 31 december 1998 bedroeg de winst per aandeel NLG 3,53 (Euro 1,60)1. Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van NLG 0,90 (Euro 0,42) per gewoon aandeel, naar keuze te ontvangen in contanten of stockdividend.

Ontwikkelingen in 1999 De West-Europese fietsmarkt, evenals de voor ons relevante markten met uitzondering van Frankrijk en Scandinavië, hebben zich het afgelopen jaar gekenmerkt door een lichte groei. Opvallend waren de relatief grote verschuivingen van goedkopere, kwalitatief mindere import-producten, naar kwalitatief betere producten. Ook waren er duidelijke verschuivingen binnen de verschillende fietssegmenten merkbaar. Het mountainbike-segment staat in geheel West-Europa enigszins onder druk, terwijl er met name sprake was van een gunstige ontwikkeling in het trekking-segment. De marges kwamen in de tweede jaarhelft onder druk te staan als gevolg van de sterke koersstijging van met name de Japanse yen. Inmiddels zijn de verkoopprijzen tussentijds aangepast. De Nederlandse ondernemingen, Batavus, Sparta, Koga en Hadee hebben hun marktposities geconsolideerd, waardoor de omzet vrijwel gelijk is gebleven. Door de eerder genoemde toeleveringsproblemen stond ook de omzet in Duitsland in 1999 enigszins onder druk. De orderontvangsten bevonden zich echter op een substantieel hoger niveau dan het voorgaande jaar zodat Hercules naar verwachting haar leidende positie in met name de hogere marktsegmenten in 2000 verder kan versterken. De verhuizing van Hercules is inmiddels volledig afgerond. De beide Franse ondernemingen Mercier en Lapierre konden, in overigens licht dalende markten, hun omzetten verder vergroten. In oktober heeft Accell Group Sparta overgenomen. De overname is uit eigen middelen gefinancierd. Omzet en resultaat van Sparta zullen vanaf 1 januari 2000 worden meegeconsolideerd. Naar verwachting zal de overname in 2000 bijdragen aan de winst per aandeel van Accell Group. Met deze acquisitie beschikt Accell Group over een prima uitgangspositie op de kansrijke markt voor elektrisch aangedreven fietsen.

Vooruitzichten In het jaar 2000 zal de aandacht in de eerste plaats gericht zijn op verdere verbetering van de marktposities en herstel van het resultaat. Prijsverhogingen zijn begin van dit jaar doorgevoerd en de orderportefeuille is op dit moment goed gevuld. Naar verwachting zal de verschuiving van de vraag naar kwalitatief betere fietsen zich dit jaar voortzetten. In de eerste jaarhelft zal de nasleep van de toeleverings- en valutaeffecten - ontstaan in de tweede helft van 1999 -nog zichtbaar zijn in de resultaten. Voor geheel 2000 gaat de Directie van Accell Group, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, echter uit van een belangrijke toename van de netto-winst.

Belangrijke data: - publicatie jaarverslag: eind maart; - Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 20 april; - bekendmaking halfjaarcijfers: 13 juli.

Profiel Accell Group N.V. Accell Group is een internationale groep van ondernemingen, actief in het ontwerpen, de productie, marketing en verkoop van fietsen. Met nationale en internationale merken streeft Accell Group naar een sterke positie in het midden- en hogere segment van de markt. Verkoop van de fietsen die Accell Group ontwikkelt en produceert, vindt voornamelijk via de gespecialiseerde fietsvakhandel plaats.

Na overname van Sparta in 1999 heeft Accell Group dochterondernemingen in Nederland (Batavus, Hadee, Koga en Sparta), Duitsland (Hercules) en Frankrijk (Lapierre en Mercier). Verkoop vindt plaats in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Scandinavië, Zwitserland en Oostenrijk. Daarbij voert Accell Group een actief nationaal merkenbeleid (Batavus, Cool!, Hercules, Koga-Miyata, Lapierre, Loekie, Mercier en Sparta) om effectiever in te spelen op de geografisch gedifferentieerde fietsmarkt. Naast deze nationale merkenstrategie is Accell Group ook actief met Be-one, een internationaal groepsmerk (mountainbikes).

1De gegevens per aandeel 1998 zijn gecorrigeerd voor winstverwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de Agioreserve

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

1999

1998

(* mln)

in NLG

in Euro's

in NLG

in Euro's

Omzet

331,2

150,3

329,2

149,4

Overige bedrijfsopbrengsten

0,6

0,3

Netto-omzet

331,2

150,3

329,8

149,7

Kosten van grond- en hulpstoffen

209,8

95,3

208,5

94,6

Personeelskosten

60,8

27,6

58,0

26,3

Afschrijvingen

4,9

2,2

4,7

2,1

Overige bedrijfskosten

42,4

19,2

39,3

17,9

317,9

144,3

310,5

140,9

Bedrijfsresultaat

13,3

6,0

19,3

8,8

Uitkomst financiële baten en lasten

(3,1)

(1,4)

(3,7)

(1,7)

Resultaat voor belastingen

10,2

4,6

15,6

7,1

Belastingen

(3,6)

(1,6)

(5,8)

(2,6)

Netto-winst

6,6

3,0

9,8

4,5

GECONSOLIDEERDE BALANS

31 december 1999

31 december 1998 (* mln)

in NLG

in Euro's

in NLG

in Euro's

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

29,4

13,3

26,7

12,1

Vlottende activa

Voorraden

76,4

34,7

71,5

32,5

Vorderingen

69,8

31,7

45,0

20,4

TOTAAL

175,6

79,7

143,2

65,0

PASSIVA

Groepsvermogen

51,3

23,3

43,8

19,9

Egalisatierekening

0,6

0,3

0,6

0,3

Voorzieningen

13,6

6,2

10,9

4,9

Langlopende schulden

31,7

14,4

32,1

14,6

Kortlopende schulden

78,4

35,5

55,8

25,3

TOTAAL

175,6

79,7

143,2

65,0

GEGEVENS PER AANDEEL2 Per 31 december 1999 Per 31 december 1998

in NLG

in Euro's

in NLG

in Euro's

Winst

2,34

1,06

3,53

1,60

Eigen vermogen

18,22

8,27

15,80

7,17

Kasstroom

4,08

1,85

5,23

2,37 Dividend

0,90

0,42

1,36

0,62

1999

1998

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 2.821.731 2.686.545

2 De winst per aandeel is berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen. De gegevens per aandeel 1998 zijn gecorrigeerd voor winstverwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de Agioreserve

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie