Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Hermans vragen onderwijs BV van uitzendketen Vedior

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.605 onderwijs b.v. van uitzendketen vedior Gemaakt: 14-2-2000 tijd: 14:7

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Zoetermeer, 11februari 2000

Onderwerp
vragen van het lid van Bommel inzake
Onderwijs BV van uitzendketen Vedior

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Van Bommel (SP) van uw Kamer inzake de Onderwijs BV van uitzendketen Vedior.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief van 21 januari 2000 met kenmerk 2990005460.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)
Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Van Bommel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 20 januari 2000, kenmerk 2990005460).

1.
Ja

2.
Voor mij is de belangrijkste boodschap in het artikel dat Vedior een arbeidsvoorwaardenpakket biedt dat gelijkwaardig is aan het arbeidsvoorwaardenpakket dat voor regulier personeel geldt. Ik begrijp dat Vedior daarbinnen het personeel de mogelijkheid biedt te kiezen voor een hoger salaris, een laptop en een reiskostenvergoeding. Ik ga er van uit dat een dergelijke keuze betekent dat andere onderdelen van het arbeidsvoorwaardenpakket, zoals wellicht de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid, soberder zullen uitvallen.

3.
Deze nieuwe manier van arbeidsbemiddeling brengt niet direct kosten met zich mee voor het ministerie. Wel kunnen er indirect enige meer- of minderkosten optreden als instellingen meer gebruik gaan maken van de mogelijkheid die de Regeling verzilvering formatierekeneenheden in artikel 1, tweede lid, biedt om ten behoeve van uitbesteding aan extern personeel formatierekeneenheden tegen het zgn. middentarief te verzilveren.

4.
Nee, immers wanneer alle arbeidsvoorwaarden in de vergelijking worden betrokken biedt Vedior een pakket gelijkwaardig aan de onderwijs-CAO.

5.
Het al of niet heffen, het terugvorderen of anderszins compenseren van BTW over lesuurtarieven is een kwestie die mijn ambtsgenoot van Financiën regardeert. Reguliere onderwijsactiviteiten zijn niet belast met BTW. Onderzoek hiernaar is nog gaande, op niet al te lange termijn zal ik u hierover nader informeren.

6.
Nee, ik denk niet dat de inzet van uitzendkrachten in het onderwijs zal leiden tot meer verschillende docenten voor de klas. In de praktijk zal het vooral gaan om vervanging, dan wel om vervulling van bestaande (kleine) deeltijdbanen. In plaats van een reguliere vervanger of deeltijder komt dan een uitzendkracht voor de klas.

7.
Ik ga er vanuit dat de school uiteindelijk beslist of en hoe lang een kandidaat-uitzendkracht die Vedior aanbiedt ook daadwerkelijk op de school wordt ingezet.

8.
Ik denk niet dat dit risico reëel is. Ten eerste is Vedior niet de enige aanbieder van uitzendpersoneel. Ook andere uitzendorganisaties bewegen zich op de onderwijsmarkt, wat voorkomt dat er een monopoliepositie kan ontstaan. Ten tweede brengt het gegeven dat uitzendkrachten vanwege de marge van de uitzendorganisatie meestal duurder zullen zijn dan regulier personeel met zich mee dat de inzet van uitzendarbeid beperkt zal blijven tot die situaties waarin regulier personeel geen oplossing biedt.

De minister van Onderwijs, Zoetermeer, 11 februari 2000 Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie