Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie en BUZA over Multinational Interception Force

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

21664000.111 brief min def en min buza inzake multinational intercepti on force (mif)
Gemaakt: 15-2-2000 tijd: 12:51

2

21664 Midden-Oosten conflict

nr. 111 Brief van de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 februari 2000

Hierbij brengen wij u op de hoogte van het voornemen opnieuw deel te nemen aan de "Multinational Interception Force" (MIF) in de Arabische Golf, die toeziet op naleving van de VN-sancties tegen Irak op grond van Resolutie-665 van de VN-Veiligheidsraad. Nederland levert hier-aan sinds 1996 jaarlijks een aantal weken een bijdrage.

De VN-Veiligheidsraad heeft 17 december jl. Resolutie-1284 over Irak aangenomen, die onder meer de bestaande "voedsel-voor-olie"-regeling verruimt en een nieuwe ontwapenings-commissie (Unmovic) in het leven roept die het werk van Unscom moet gaan voortzetten. U bent hierover op 23 december jl. per brief ingelicht (DAM/GO-449/99). De resolutie bepaalt dat de Veiligheidsraad kan overgaan tot opschorting van de import- en exportsancties voor een periode van 120 dagen indien Irak gedurende 120 dagen heeft samengewerkt met de wapeninspecteurs. Toezicht op de naleving van het sanctieregime blijft van groot belang, met name om te voorkomen dat het Iraakse regime inkomsten genereert uit de smokkel van olie, die ten eigen faveure kunnen worden aangewend.

De Koninklijke marine zal van 1 t/m 25 maart met het fregat Hr. Ms. Witte de With aan de operatie deelnemen. Van 1 t/m 21 maart zal tevens een maritiem patrouillevliegtuig ter beschikking worden gesteld van de MIF. De Nederlandse eenheden zullen dezelfde taken uitvoeren en onder dezelfde "rules of engagement" opereren als vorig jaar. De MIF staat nog steeds onder leiding van het Amerikaanse marinecommando voor Zuid-West-Azië. Behalve de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die permanent een bijdrage aan de operatie leveren, hebben onder meer Australië, België, Canada en Nieuw-Zeeland periodiek bijdragen geleverd. Ook Argentinië en Chili hebben onlangs een bijdrage toegezegd.

De uit deze bijdrage voortvloeiende additionele kosten bedragen f 2,15 miljoen en komen ten laste van het budget voor vredesoperaties.

DE MINISTER VAN DE MINISTER VAN

DEFENSIE, BUITENLANDSE ZAKEN,

F.H.G. de Grave J.J. van Aartsen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie