Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie van VWS: document over betere gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 11-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Met z´n allen nóg gezonder worden

In Nederland ontbreekt het ons niet aan welvaart en welzijn. Toch zijn er genoeg maatschappelijke problemen die om een oplossing vragen. Sommige van die problemen hebben met gezondheid te maken. De gezondheidszorg kan een bijdrage aan de oplossing leveren. De openbare gezondheidszorg (OGZ) richt zich niet in de eerste plaats op ziekte en zieken, maar op gezonde mensen. Via de OGZ wordt geprobeerd ziekte te voorkomen en gezondheid te bevorderen. In Nederland zouden we nog meer gezondheidswinst uit de OGZ kunnen behalen, stelt het Platform Openbare Gezondheidszorg in het visiedocument dat zij eind januari minister Borst overhandigden.

Het visiedocument 'Spelen op de winst' is opgesteld door het Platform Openbare Gezondheidszorg en is gemaakt op verzoek van minister Borst. De samenstellers zijn deskundigen uit verschillende gezondheids- en overheidsorganisaties. 'Spelen op de winst' bevat een reeks voorwaarden om de openbare gezondheidszorg verder te versterken. Die zijn vooral op een betere samenwerking in de openbare gezondheidszorg gericht. Nu is die samenwerking nog teveel afhankelijk van het toeval.
Het Platform stelt voor dat alle partijen die van belang zijn voor de bevordering van onze gezondheid een Nationaal Contract sluiten, waarmee zij zich verplichten de komende jaren hard te werken aan het verlengen van een gezonde levensverwachting. Mede aan de hand van reacties op het visiedocument gaat het Platform komend voorjaar de resultaten van de inspanningen na.

Minder risicogedrag

De doelstellingen die het Platform in het visiedocument zijn loffelijk en concreet. Vóór het jaar 2006 moeten we duidelijke tendensen zien die erop wijzen:
-dat mannen en vrouwen langer in gezondheid leven; -dat de verschillen in gezonde levensverwachting in relatie tot de sociaal-economische status teruglopen;
-dat jongeren minder risicogedrag vertonen; -dat psychosociale en psychische problemen afnemen. Om dit te bereiken zullen alle OGZ-partijen volgens heldere structuren gaan werken, meent het Platform. Zo moeten verantwoordelijkheden vaak duidelijker worden benoemd en vastgelegd. Betrokken partijen moeten van elkaar weten waar ze op kunnen rekenen en waar ze zelf op afgerekend kunnen worden. Het Platform oppert het idee om gemeenten zelf gezondheidsplannen te laten opstellen en op deze manier te dwingen tot nadenken over de samenwerking en de structuren tussen de verschillende gemeentelijke instanties die met OGZ te maken hebben.

Een ander voorstel van het Platform is de oprichting van een landelijke begeleidingscommissie die de minister adviseert en die zich bezig houdt met de uitvoering van het eerder genoemde Nationaal Contract. In deze commissie zouden de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Landelijke Verenging van GGD´en sterk vertegenwoordigd moeten zijn. Daarnaast zouden betrokken partijen als thuiszorg, GGZ, ziekenhuiswereld, verzorging en verpleging, huisartsen, burgers, verzekeraars, politie, de provincie en het rijk in deze commissie zitting moeten nemen.

De vier belangrijkste doelstellingen van ons nationale gezondheidsbeleid zijn:
-We willen gezonder oud(er) worden
-We willen de gezondheidsverschillen in de bevolking verminderen -We willen de kwaliteit van ons leven verbeteren -We willen vermijdbare sterfte voorkomen Deze doelstellingen staan in de nota Gezond en Wel van vijf jaar geleden. De openbare gezondheidszorg kan een belangrijk instrument zijn bij het halen van deze doelstellingen.

Dit artikel is gepubliceerd in VWS Bulletin, nummer 2, van 11 februari 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie