Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stichting Plato over steun OC&W aan hoogbegaafde kinderen

Datum nieuwsfeit: 14-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

STICHTING PLATO

Ministerie van OC&W vindt wiel opnieuw uit

Na jaren van onduidelijkheid is er nu eindelijk een landelijk informatiecentrum waar alle ouders, leerkrachten en hulpverleners terecht kunnen voor informatie en doorverwijzing in verband met hoogbegaafde kinderen. Voorheen liep iedereen die te maken kreeg met vraagstukken over hoogbegaafde kinderen vast in het zoeken naar informatie. Ouders kwamen niet terecht bij de juiste hulpverleners, leerkrachten konden de hoogbegaafden in hun klas niet goed begeleiden door gebrek aan informatie en huisartsen, consultatiebureaus en Riagg's wisten niet hoe ze een hoogbegaafd kind uit hun isolement konden halen. Door alle informatie op één punt te verzamelen kunnen er nu onderlinge doorverwijzingen en koppelingen plaatsvinden die voorheen niet mogelijk waren. Het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid - kortweg Stichting Plato, heeft zich ten doel gesteld hoogbegaafde kinderen volledig te laten integreren binnen het reguliere onderwijs en in de maatschappij door middel van vroegtijdige herkenning erkenning en begeleiding.

Investeren in begaafdheid
Het platform hoogbegaafdheid (inmiddels opgeheven) gaf in hun rapport 'investeren in begaafdheid' al aan dat er vanuit het departement in verband met vroegtijdige onderkenning van hoogbegaafde kinderen er een informatiestroom op gang moest komen voor consultatiebureaus, huisartsen en peuterspeelzalen. Daarnaast is er in hetzelfde rapport sprake van het ontwikkelen van lesprogramma's voor hoogbegaafde leerlingen in de basisschool, het instrueren van aankomende leerkrachten via de PABO's en het opzetten van een begeleidingsplan via de schoolbegeleidingsdiensten. Vervolgens adviseerde het platform dat de doorstroom naar het voortgezet onderwijs flexibeler moet worden en dat de onderwijsinspectie ook de kwaliteit van het onderwijs aan hoogbegaafden moet bewaken.
Het rapport van het platform dateert uit 1996. Alle aanbevelingen zijn niet of nauwelijks serieus genomen. Op dit moment vallen veel hoogbegaafde kinderen tussen wal en schip omdat er vanuit het Ministerie te weinig aandacht voor is. Alle aandacht vanuit het ministerie gaat (terecht) naar die kinderen die in het onderwijs die niet mee kunnen komen. De problemen van kinderen die te snel gaan voor het reguliere onderwijs dreigen echter vergeten te raken. Juist omdat het een intellectueel bevoorrechte groep is, lijkt het zo te zijn dat ze zondermeer succesvol zijn. Het tegendeel is echter waar. Ook het platform was zich dit bewust. Immers, in het rapport staat ook te lezen dat 'het platform een bijdrage wil leveren aan het ontwikkelen van een zodanige competentie in het onderwijs dat de hoogbegaafde leerling herkend en adequaat begeleid wordt, zodat hij op termijn niet langer als probleem wordt ervaren en zijn kwetsbaarheid verdwijnt'.

Het ministerie van OC&W geeft geld uit aan iets wat al bestaat De doelstellingen van Stichting Plato komen in grote lijnen overeen met die van het platform. Dat het platform is opgeheven, komt zeker niet omdat de doelstellingen zijn gehaald. Het platform is opgeheven omdat het in die structuur niet kon functioneren. Oud platform-lid Hans van Oordt: 'Het platform was een kostbare wassen neus'. Het lijkt nu dat er vanuit het Ministerie een nieuwe vorm is gevonden om toch iets aan de problemen van hoogbegaafde kinderen te doen. Het lijkt er echter wel op dat het ministerie het wiel opnieuw aan het uitvinden is. Daar waar Stichting Plato, een stichting met slechts vrijwilligers die financieel afhankelijk is van donateurs en giften, binnen anderhalf jaar in staat is gebleken bijna het hele veld, van consultatiebureaus, peuterspeelzalen, basisscholen, PABO's, Riagg's, schoolbegeleidingsdiensten, ouders, universiteiten, pedagogische test- en adviesbureau's tot alle overkoepelende organisaties en organen, voor te lichten, wil het ministerie nu een informatiecentrum gaan starten. Daar waar veel aanbevelingen van het platform worden gerealiseerd door een stichting die het Ministerie geen cent kost, gaat datzelfde Ministerie geld uitgeven aan iets wat allang bestaat. Al vele malen heeft Stichting Plato pogingen gedaan om bij het Ministerie voet aan de grond te krijgen. Keer op keer waren de complimenten groot en de financiële tegemoetkomingen nihil. Die waardering ging zelfs zover dat Stichting Plato als enige op het gebied van hoogbegaafdheid een vermelding heeft op het kennisnet van het Ministerie. In diezelfde anderhalf jaar heeft Stichting Plato drie brochures uitgegeven (en een vierde in de maak). Een brochure voor ouders, één voor basisscholen (met een leerplan) en een derde over specifiek aan hoogbegaafdheid gerelateerde problemen hebben inmiddels gretig aftrek gevonden.

Nieuwetijdskinderen?
Door het uitblijven van goed beleid was het tot op dit moment voor veel ouders en scholen onduidelijk waar zij zich met hun problemen konden vervoegen. Wanneer ouders zien dat hun kind in de problemen raakt zijn zij geneigd om hiervoor een hoge prijs te betalen. De testbureaus schoten als paddestoelen uit de grond evenals de hulpverleners met als absoluut dieptepunt de 'tekentherapie' en de 'nieuwetijdskinderen'. Natuurlijk willen ouders het beste voor hun kind, maar door te veel ondeskundig advies raakten veel hoogbegaafden in een nog dieper dal. Stichting Facta, Stichting Plato en Stichting V.I.B hebben inmiddels het FKH (Federatie Kwaliteitswaarborg Hoogbegaafdenzorg) opgericht. Het doel van FKH (voorzitter, drs. H. van Oordt) is het uitbannen van testbureaus en ondeskundige adviseurs die niet zo zeer het belang van het hoogbegaafde kind behartigen, maar vooral het belang van het spekken van de eigen portemonnaie. Het is natuurlijk logisch dat wanneer ouders de wanhoop nabij zijn, zij bereid zijn om grote bedragen neer te tellen voor het welzijn van hun in de problemen geraakte kind. Aangezien de overheid onder andere de taak heeft om de burgers te beschermen, is het vreemd dat zich op de 'hoogbegaafdenmarkt' allerlei wonderdokters mogen aanbieden om met warrige therapieën veel geld uit de zakken van ouders van hoogbegaafde kinderen te kloppen.

Kenniscentrum hoogbegaafdheid
Telkens weer blijkt dat alle initiatieven om deze kwetsbare groep te beschermen, moeten komen vanuit de particuliere hoek. Meestal spreekt de overheid in termen van 'de zwakkeren in de samenleving'. Ook hoogbegaafde kinderen zijn zo'n groep zwakkeren. Om iets duidelijker te zijn: 1 hoogbegaafde per klas. Ook zij hebben recht op erkenning.
Hoewel verschillende particuliere instellingen, waaronder eerder genoemde Stichting Facta en Stichting Plato, al jaren ijveren en resultaten boeken voor deze groep kinderen, gaat het Ministerie nu, als mosterd na de maaltijd, de belangen van deze kinderen laten behartigen door reeds bestaande instellingen die hun expertise weer moeten gaan halen uit die particuliere instellingen. Het lijkt de wereld op z'n kop. Wanneer het Ministerie deze kinderen serieus wil nemen zal ze moeten beginnen met het serieus nemen van de kennis en de ervaringen van bestaande instellingen. Het ministerie zal ook de problemen van deze kinderen serieus moeten nemen. Bijvoorbeeld het vergoeden van orthopedagogische hulp en van reiskosten (van en naar school, als deze te ver weg is) zou wettelijk geregeld moeten worden, net zoals dit voor andere 'zwakke' groepen kinderen wettelijk geregeld is.
Zo zijn er nog veel meer zaken die Stichting Plato op de politieke agenda wil zetten.
De algemene zorg voor hoogbegaafde kinderen zou door de overheid standaard in het beleid moeten worden opgenomen. De kennis is in voldoende mate aanwezig bij Plato, Facta en VIB (samen FKH), waarbij ook de vakorganisaties NIP, BOKA, NVO en een Schoolbegeleidingsdienst zijn aangesloten. Ook het C.B.O. en de PABU beschikken over een grote expertise. De overheid zou er goed aan doen deze particuliere instellingen te benoemen tot professioneel kenniscentrum en de financiën hiervoor beschikbaar moeten stellen.
Het bespaart het Ministerie veel tijd en moeite. Het wiel was al uitgevonden.

Voor meer informatie:

Wateringen, 14 februari 1999
Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid - Stichting Plato Tel: 0174-294710 (09.00 - 17.00)
Website: www.plato.caiw.nl

14 feb 00 11:12

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie