Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken over koopkracht ouderen

Datum nieuwsfeit: 14-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00000.194 brief min szw inzake koopkracht ouderen Gemaakt: 16-2-2000 tijd: 14:30

3

Aan de Voorzitter van de Vaste commissie voor

Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 februari 2000

Onderwerp

Koopkracht ouderen

Inleiding

Mede naar aanleiding van berichten in de Telegraaf van 20 januari jl werd mij door uw commissie gevraagd om een reactie op de koopkrachtontwikkeling van AOW-ers en WAO-ers. Hieronder zal ik eerst ingaan op de positie van mensen met een WAO-uitkering. Daarna komt de koopkracht van ouderen aan de orde.

WAO-uitkeringen

Zowel bij de besluitvorming over de begroting voor 2000 als de nadere maatregelen zoals voorgesteld bij de Algemene Politieke Beschouwingen is de koopkrachtontwikkeling van WAO-ers nauwgezet in de beschouwingen betrokken. Dooreengenomen zal voor deze groep in 2000 naar verwachting sprake zijn van een positieve koopkrachtontwikkeling. Het gaat hierbij om ramingen met betrekking tot het statistische gemiddelde, waarbij uitgegaan is van die momenten bekende vooruitzichten. Uiteraard is het dus zo dat, net als elk ander jaar, door verandering van persoonlijke omstandigheden op individueel niveau de koopkracht kan afwijken van de ramingen voor de gehele groep WAO-ers. Bij deze individuele gevallen valt te denken aan verandering in tariefgroepindeling of bijvoorbeeld de overgang van Zieken-fonds naar particuliere
ziektekostenverzekering. Tevens zijn er WAO-ers die naast de wettelijke uitkering ook nog een bovenwettelijke aanvulling ontvangen. De mutaties die daarbij optreden zijn voor het grootste deel afhankelijk van de afspraken die hierover gemaakt zijn tussen de sociale partners.

Ook als we kijken naar de zogenaamde «loonstrookjes», dat wil zeggen de verandering van het netto inkomen in januari 2000 ten opzichte van december 1999, werd over de gehele linie een positief beeld verwacht. Desgevraagd hebben ook de uitvoeringsinstellingen aangegeven geen «structurele» loonstrookjesproblemen» bij de WAO-ers aan te treffen.

AOW-pensioenen

De berichtgeving in de Telegraaf over de «koopkrachtdaling voor ruim 400.000 ouderen» is gebaseerd op berekeningen uitgevoerd door de ouderenorganisatie Unie KBO in Den Bosch. De groep ouderen zonder (of met slechts een klein) aanvullend pensioen zijn voor (het grootste deel van) hun inkomen direct afhankelijk van het inkomensbeleid van de overheid. Ik wil een aantal opmerkingen plaatsen bij de berekeningen van de Unie KBO. Opvallend is namelijk dat de berekeningen van de Unie KBO afwijken van de berekeningen van het kabinet (conform de CPB-systematiek). Alhoewel de berekeningsystematiek van de Unie KBO niet helemaal vergelijkbaar is met die van het kabinet is er toch aanleiding voor de volgende opmerkingen:

Inkomsten

Het kabinet heeft conform de wens van de SER en in samenspraak met de Tweede Kamer voor het jaar 2000 tot extra lastenverlichting besloten voor met name de lagere inkomens. Dit wordt mede vormgegeven door een stijging van de ouderenaftrek en een verlaging van het tarief in de eerste schijf. De Unie KBO berekent voor het jaar 2000 een maandelijkse stijging van het AOW-pensioen voor gehuwden van f41,60. Dit is (exact) de stijging voor gehuwden van december 1999 op januari 2000. De Unie KBO gaat hierbij echter voorbij aan het feit dat het AOW-pensioen juli aanstaande andermaal verhoogd wordt en dat het vakantiegeld naar verwachting zal stijgen.

Uitgaven

De samenstelling en totale uitgaven van elk huishouden zijn sterk individueel bepaald. Dit geldt uiteraard ook voor ouderen. In het door uw commissie genoemde krantenbericht wordt een door de Unie KBO berekende lastenverzwaring van ruim 66 gulden per maand aange-haald. Bij deze berekeningen legt de Unie de nadruk op de omroepbijdrage, de ziektekosten en de lokale lasten. Hierbij plaats ik de volgende kanttekeningen.

Omroepbijdrage

De Unie KBO boekt ten onrechte bij de stijging van de uitgaven een post van rond de f14 per maand voor het betalen van de omroepbijdrage. Deze is per 1 januari 2000 echter afgeschaft en wordt nu betaald uit de algemene middelen. De daarmee gepaard gaande (partiële) stijging van het belastingtarief is al verwerkt in het netto AOW-pensioen, en dient dus niet bij de uitgaven terug te komen. Sterker nog: het vervallen van de omroepbijdrage drukt juist de maandelijkse uitgaven met zo'n 17 gulden per maand (uitgaande van een omroepbijdrage van f200 per jaar in 1999).

Ziektekosten

De door de Unie KBO geconstateerde stijging van de ziekenfondspremie komt voor gehuwde AOW-ers zonder aanvullend pensioen geheel tot uitdrukking in het netto AOW-pensioen. De nominale premie voor het Ziekenfonds zal naar de laatste inzichten in 2000 gemiddeld slechts zo'n 2 gulden per persoon per maand stijgen ten opzichte van 1999. Het is daarom onaannemelijk dat voor deze groep ouderen een forse stijging van de ziektekosten zal optreden.

Lokale lasten

Ook in 2000 stijgen de lokale lasten. Gehuwden met alleen een AOW-pensioen zullen echter in principe recht hebben op volledige kwijtschelding van de lokale lasten. Stijgingen van de lokale lasten zijn, anders dan de Unie KBO meent, dan niet relevant voor deze groep.

Conclusie

De afgelopen jaren hebben de opeenvolgende kabinetten de inkomenspositie van de meest kwetsbare groepen ouderen met behulp van gericht beleid ondersteund. Ouderen met louter een AOW-pensioen danwel met een bescheiden aanvullend inkomen hebben de afgelopen jaren dan ook dooreengenomen een aanzienlijke koopkrachtverbetering gehad. Ook voor het jaar 2000 heeft het kabinet zowel generieke als specifieke maatregelen genomen die de inkomenspositie van ouderen versterkt. Overigens heeft het CPB zowel de inflatie als de contractloonstijging recentelijk met een ½% opwaarts bijgesteld . Een hoger dan de geraamde contractloonstijging werkt verder via de WKA-systematiek door in de aanpassing van het AOW-pensioen in juli. Het meest actuele beeld van de koopkrachtraming voor 2000 zal bij de publicatie van het CEP 2000 duidelijk worden.

Het verschil tussen de uitkomst van de berekening van de Unie KBO enerzijds en het kabinet anderzijds kan verklaard worden door de door de Unie KBO gehanteerde afwijkende veronderstellingen in de berekeningen.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...