Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W maassluis

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 15 februari 2000

Anti-speculatiebedingen
Naar aanleiding van een verzoek van de PvdA is een discussienota geschreven over de vraag of bij nieuwbouwprojecten een anti-speculatiebeding moet worden opgenomen. Het college heeft besloten bij elk nieuwbouwproject in de toekomst een gemotiveerde beslissing te nemen of en zo ja, op welke wijze, een anti-speculatiebeding moet worden opgenomen bij de verkoop van nieuwbouwwoningen.

Welstandsbeleid kleine bouwwerken
Het bouwen van kleine bouwwerken als dakkapellen en aan- of uitbouwen is een vaak omstreden onderwerp van de welstandszorg. Het college heeft ingestemd met een nota Welstandsbeleid 2000 kleine bouwwerken, waarin criteria worden genoemd voor het beoordelen en toetsen van dergelijke bouwwerken. Door bepaalde gebieden uit te sluiten voor de welstandstoets van kleine bouwwerken die voldoen aan de criteria, wordt de afhandeling van aanvragen aanzienlijk vereenvoudigd. Aan de commissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling wordt in de vergadering van 22 februari gevraagd in te stemmen met het toepassen van een lichte inspraakprocedure op dit beleidsvoornemen.

Investeringssubsidie scouting
De Stichting Paulusgroep heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een investeringssubsidie in de kosten van een nieuw clubgebouw. De huidige locatie moet de groep verlaten. Met het Recreatieschap Midden-Delfland is een nieuwe locatie overeengekomen. Het college is in principe bereid een subsidie van
50.000 gulden beschikbaar te stellen. Dat is hoger dan de maximaal
10% van de investering die in de Algemene Subsidie Verordening Maassluis wordt genoemd, maar gezien het feit dat de stichting eerst huurder was bij de gemeente en nu noodgedwongen zelf een gebouw moet realiseren, is een hogere subsidie te rechtvaardigen.

Geboorteboom
Het college heeft besloten mee te doen aan een initiatief van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Iedere Maassluise nieuwgeborene in het jaar 2000 ontvangt van de gemeente een "geboorteboompje". Dit boompje staat symbool voor het leven op aarde en draagt bij aan het realiseren van een goede en gezonde leefomgeving. De boompjes van alle Maassluise "millenniumbabies" zullen op een nader te bepalen datum worden geplant in een speciaal "Maassluis' millenniumbos". Uiteraard worden kinderen (en ouders) hierover geïnformeerd.

Toeristische recreatieve projecten in Waterweg-regio In het kader van het project De Westhoek van Zuid-Holland hebben de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Schiedam, Hoek van Holland en Maassluis in samenwerking met het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam plannen ontwikkeld in het kader van de toeristisch recreatieve ontwikkeling van het gebied.

Er zijn vier voorkeursprojecten geselecteerd. Eén daarvan is de "verleidingsroute"; dit is het aantrekkelijk maken van de wandelroute van de Waternetsteiger naar de binnenstad. Een ander voorstel (gekoppeld aan het Waternet) is het vervaardigen van een toeristisch handboek voor de partyvaart. In dit handboek verschijnt een overzicht van de attracties, bezienswaardigheden en horecaondernemingen die vanuit de Waternetsteigers bereikbaar zijn. Omdat naast de voetgangersroutes ook andere vervoersmogelijkheden naar het achterland belangrijk zijn, is hiervoor ook een voorstel geformuleerd. Het laatste voorstel is dat gemeenschappelijk promotiemateriaal wordt ontwikkeld en beschikbaar komt.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad van Maassluis voor ter realisering van deze projecten in Maassluis een bijdrage van f.
70.000,-- beschikbaar te stellen. De gemeenteraad vergadert hierover op 7 maart a.s.

Tarieven gemeentemuseum
Van 4 maart t/m 30 april wordt in het gemeentemuseum van Maassluis een tentoonstelling gehouden van het werk van Joseph Beuys. Vanwege het bijzondere karakter van deze tentoonstelling en de extra kosten besloot het college de entreeprijzen voor de duur van de tentoonstelling te verhogen. Volwassenen betalen f. 5,-- i.p.v. f.
2,50; kinderen, CJP- en 65+ en MJK Rabopashouders betalen f. 2,50 i.p.v. f. 1,25; leden van de Historische Vereniging Maassluis betalen f. 1,25 i.p.v. gratis toegang en rondleidingen kosten f.
60,-- per uur excl. toegangskaartje i.p.v. f. 20,--.

Laatste wijziging: 21 February 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie