Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst van de gemeente Drenthe

Datum nieuwsfeit: 15-02-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

herzien exemplaar

GS-besluitenlijst d.d. 15 februari 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.2/RW Ja Symposium Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving en de nota Regionale identiteit als inspiratiebron. Instemmen met de opzet van het symposium, de inhoud van de nota en de kosten ad ƒ 53.000,-- ten laste van het budget Kosten streekplannen. Conform.

6.3/BJZ Ja Awb-bezwaarschrift beschikking bodemsanering WKI-terrein te Schoonebeek. Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren gegrond verklaren. Conform advies 3.
6.4/RW Ja Gemeente Midden-Drenthe; bouw schuur te Elp. Geen medewerking verlenen aan het bouwplan. Conform.
6.5/Kompas Ja Inzet STAMM voor KIK (Kompas)-projecten.
1. Akkoord gaan met de inzet van STAMM voor KIK (Kompas)-projecten conform de nieuwe offerte.

2. STAMM van de besluitvorming op de hoogte stellen.
3. STAMM verzoeken halfjaarlijks over de voortgang te informeren.

Conform.

6.7/Ec Ja Verzoek bijdrage voor uitvoering onderzoek door de Hogeschool Drenthe en organisatie werkconferentie recreatie en toerisme. 1. Instemmen met een totale bijdrage van ƒ 49.562,50 voor:

- uitvoering onderzoek door de Hogeschool Drenthe naar de ontwikkeling van het Drents toeristisch/recreatief product (ƒ 20.562,50,--)
- organisatie symposium (ƒ 19.000,--)

- onvoorzien (ƒ 10.000,--)


2. Instemmen met de volgende financiering:

- ƒ 25.000,-- uit proceskosten Kompas

- ƒ 24.562,50 uit Economisch Structuurfonds Conform, in handen van gedeputeerde Dijks.

6.10/CW Ja Bestedingsvoorstel projectenplan Cultuur en School 2000. Instemmen met het bijgevoegde bestedingsvoorstel projectenplan Cultuur en School 2000. Conform.

6.11/CW Ja Subsidieverzoek op het gebied van de beeldende kunst. Voor het in opdracht laten vervaardigen van een kunstwerk van Th. Puckey aan het Noorder Dierenpark een opdrachtsubsidie verlenen van maximaal ƒ 55.000,--. Conform.

6.13/MB Ja Afvalstoffenbeleid; wijziging Wet milieubeheer en recente ontwikkelingen.

1. Instemmen met de notitie Afvalstoffenbeleid; wijziging van de Wet milieubeheer en recente ontwikkelingen op afvalgebied.
2. De notitie ter informatie toezenden aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen.

3. De notitie ter informatie toezenden aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen.

Conform.

6.15/BJZ Ja Wijziging gemeenschappelijke regeling Centrale Post Ambulancevervoer Drenthe (CPA).

1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling CPA goedkeuren.
2. De gewijzigde regeling verwerken in het provinciaal register.
3. De gemeente Assen en het bestuur van CPA van de goedkeuring op de hoogte te stellen, waarbij tevens enkele opmerkingen worden geplaatst over de regeling.

Conform.

6.16/SDG Ja Agenda statencommissievergaderingen. De statencommissievergaderingen vanaf september 2000 voortaan in één week laten plaatsvinden. Brief, geen statenvoorstel.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen

Mededelingen

Geen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie